Buy Ofloxacin Online This virus may be in the cells of the human for a long time and in some cases it may cause the appearance of the pointed condyloma again. Podofilox no prescription| buy tretinoin online

Facaderenovering

Vi har i Combimix stor erfaring med facadearbejde og et stort udbud af pudsemørtler som egner sig på alle tænkelige underlag og konstruktioner.

Vores produkter indeholder naturlige materialer, og vi udvikler vores produkter ud fra enkle metoder kombineret med moderne teknik. Vi stræber efter at gøre vores produkter miljøvenlige uden at forringe deres egenskaber. Opbygningen af pudsemørtlen er optimeret til både at kunne passe til gamle og nye facader. Det vigtigste for os er at både udøver og bestiller er tilfredse.

Pudsede facade

Den pudsede facade - historik

At ejendomme ser forskellige ud, er der ikke noget nyt i. Arkitekter og konstruktører har i århundrede sat deres præg på bygningers udseende. Før anvendte man ofte materiale fra egnens nærhed. I dag findes en betydelig større mangfoldighed af materialer at vælge mellem, og det er betydelig lettere at flytte ting med dagens logistik. At det mest almindelig forekommende byggemateriale til facader er træ er vældig let at konstatere, og er ikke overraskende med henblik på tilgangen til træ i Sverige. At puds er det materiale som kommer på anden pladsen er måske ikke indlysende, men sådan er det.

Pudsede facade


Mod slutningen af 1800-tallet var det almindeligt at pudse træfacader med kalkmørtel. Målet var at facaderne skulle ligne stenhuse, som ansås for at være meget finere end træ. Metoden som kaldes revetering bygger på at et spækpanel sømmes op diagonalt, som støtte til pudsen. Metoden blev senere udviklet, da man begyndte at anvende stålnet med tagrør. Stålnet blev sømmet fast på et glidlag af pap som med held beskyttede trækonstruktionen i mod fugt. I 1930’erne og frem til begyndelsen af 1960’erne  blev pudsen populær hos arkitekterne. Efter 1940’erne blev cement tilsat i pudsen (KC-mørtel) for at gøre den stærkere og mere modstandsdygtig samt mindre temperaturfølsom. Pudsen og dens opbygning fra før skiller sig ikke mærkbart fra hvad vi anvender i dag. Den kundskab og erfaring vi har fra før og nu kommer efterhånden vores efterkommere til gode.

Vedligehold og renovering

Pudsede facade

Der stilles flere forskellige krav til en pudset facade. Den skal være æstetisk tiltalende, praktisk og den skal helst holde for evigt. Desværre er det endnu i dag ikke lykkedes med at finde den facade, som holder for evigt! Men med ret enkle metoder kan en puds holde vældig længe. Men vedligeholdelsesarbejdet er uundgåeligt.

Det som påvirker facadens holdbarhed er vejret, forskellige forureninger i luften og den oprindelige udførelse. Udsatte dele af pudsen kan påvirkes af os selv fx ved lastramper, indgange og porte, hvor ting tages ind og ud.

Pudsede facade

Hvor længe der bør gå inden en renovering af en facade er aktuel varierer mellem forskellige bygninger. En facade bør undersøges med jævne mellemrum, således at forandringer kan iagttages. Jo tidligere eventuelle forandringer i puds eller skader af nedløbsrør osv. opdages og forholdsregler træffes, desto mindre bliver omkostningerne på lang sigt. Skader på facader samles omkring tag, tagrender, nedløbsrør og øvrigt metal, som er i forbindelse med vinduer, døre og balkoner og er oftest årsagen til, at facaden behøver en omfattende renovering. For at renoveringen skal lykkes behøves oftest en helhedsløsning. Pudsen kan ikke klare at stå imod det krævende vejr på egen hånd. Valg af materiale ud fra husets beliggenhed har stor betydning for et vellykket vedligeholdelsesarbejde. Ligeledes har arbejdet rundt om selve facaden, stor betydning for om den nye puds kommer til at holde.

Pudsen beskytter konstruktionen

Pudsede facade

Pudsen på facaden har stor betydning, nemlig at beskytte den underliggende konstruktion. Underliggende konstruktion er i mange tilfælde teglsten, letbeton eller letklinker. Hvis vand kan trænge frit ind i en konstruktion, hvor der mangler puds, kan konstruktionen/dragerne få store skader.

Under sensommer/efterår kommer der meget nedbør. Teglet absorberer vandet, kulden får vandet til at fryse og ekspanderer, pudsdragen får sprækker/revnedannelser og bliver svækket. Resultatet af det hele bliver, at pudsbæren i det her tilfæld teglet, må skiftes ud, da skaden er opstået inden det nye puds kan tage sin plads. Pudsen skal ikke bare være smuk at se på men også fungere som et knudepunkt til selve konstruktionen. Når en facade har været udsat for vejr og vind i mange år og vedligeholdelsen været mangelfuld, kan en renovering komme til at koste en hel del.

Pudsemørtel og overfladebeskyttelse

Pudsede facade

Pudsemørtel og overfladebeskyttelse findes i en række forskellige varianter og kvaliteter. Afhængig af udførelse og det endelige udseende anvendes forskellige tilslagsmaterialer. Visse produkter har en åben porestruktur, og andre kan have en vældig tæt porestruktur. Produkterne kan mange gange bestå af forskellige bindemidler og tilsætninger af fibermateriale, som gør at disse produkter ikke altid er tilpasset til at anvendes sammen. Hårdheden i pudsemørtlen bestemmes af cementindholdets mængde.

Ved valg af pudsesorter er det vigtigt, at produkterne som skal anvendes virkelig fungerer med hinanden. Forkert sammensætning af produkter kan mange gange få kedelige konsekvenser. Ved valg af farve eller overfladepuds (ædelpuds) til facaden er det vigtigt, at farven og overfladepudsen passer til underlaget, som skal appliceres. Hvis bygningen er af ældre karakter, og konstruktionen er af sugende materiale fx tegl, bør valget af puds og farve/overfladepuds blive af åben karakter. Afhængig af hvordan den underliggende konstruktions kvalitet ser ud, hvor pudsen skal appliceres, er valget af produkter og deres sammensætning vældig vigtig for, at det færdige resultat skal blive godt. Valg af pudsemørtel og metode er ikke alt, der findes også nogen, som skal udføre arbejdet. Udførelsen af arbejdet kræver en hel del kundskab, derfor er det vigtigt, at entreprenøren som skal udføre arbejdet har et godt materialekendskab og erfaring ved lignende arbejde.

Steen Anderson

Vil du vide mere

Kontakt mig hvis du har spørgsmål.

 

Steen Anderson

Tel. 56-36 18 36

 

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.