close

Stolpebeton

Stolpebeton er en blandingsfri beton, der anvendes til lettere udstøbninger.

Produktet anvendes til lettere udstøbning såsom stolper til hegn, postkasser, tørrestativer og lignende. Bemærk at dette ikke er en konstruktionsbeton. OBS! Støberør må ikke anvendes.

Send alle filer

Download alle filer

info

Produktspecifikation

Tekniske data
add_circle
remove_circle

Trykstyrke

C10

Bindemiddel

Specialcement

Kornstørrelse

≤ 12 mm

Vandbehov

3,0 liter/20 kg

Materialeforbrug

20 kg giver ca. 10 liter

Arbejdstemperatur

10–25 °C

Pre-vand

nej

Anvendelsestid 20 °C

ca 2 min

Begynder at hærde

ca 2–15 min

Eftervanding

24 timer

Farve

grå

Emballage
add_circle
remove_circle

28375

20 kg

info

Anvendelse

Forbehandling
add_circle
remove_circle

Det bedste resultat opnår, hvis temperaturen i arbejdsområdet er mellem 10–25 °C. Opbevar tørmørtel og øvrigt materiale, så det holder en temperatur over 10 °C før anvendelse. Ved lavere temperatur end 5 °C standser styrkeforøgelsen. Ved anvendelse under 5 °C skal der tages foranstaltninger i forbindelse med vinterforhold. Grav et hul, som er mindst 30 cm dybt og har en diameter der er mindst 20 cm større end det objekt, som skal nedstøbes.

Blanding
add_circle
remove_circle

Produktet skal ikke blandes

Udlægning
add_circle
remove_circle

Sæt det objekt, som skal nedstøbes, ned i hullet. Hæld det tørmørtlen rundt om og fiksér objektet ved at stampe forsigtigt omkring det. Hæld den beregnede  vandmængde mørtlen at hærde efter 2–15 min.

Efterbehandling og udtørring
add_circle
remove_circle

Eftervand støbningen rigeligt det første døgn.

Forbrugsberegner

Stolpebeton

Forbrugsberegner

phone
phone

Kontakt

Combimix

Combimix udvikler og producerer mineralbaserede produkter for byggeindustrien. I sortimentet indgår produkter til blandt andet gulvspartling, facadepudsning, opmuring, støbning, betonrenovering og restaurering af kulturbygninger. Vi har salg i Sverige, Danmark, Norge og USA.

Produktkategorier