search
close

CM 870 Slipsats Fin

CM 870 Slipsats Fin er en hurtigt hærdende slipsats for lagtykkelser ned til 10 mm.

Slipsatsen er beregnet til nyproduktion og renovering. Produktet er beregnet til indendørs brug på underlag af beton, sten og keramik.

Send alle filer

Download alle filer

info

Produktspecifikation

Tekniske data
add_circle
remove_circle

Frigivelse af ætsende stoffer

CT

Trykstyrkeklasse

C12

Trykstyrke, gennemsnit

18 MPa

Bøjningsstyrke, klasse

F3

Bøjningsstyrke, gennemsnit

4 MPa

Brandklasse

A1 fl

Sparteltykkelse 1

10–100 mm

Sparteltykkelse 2

50–100 mm på flydende konstruktion

Kornstørrelse

< 1 mm

Materialeforbrug

1,8 kg/m²/mm

Tør volumenvægt

1800 kg/m³

Vandbehov

2,0 l/20 kg

Arbejdstemperatur

10–25 °C

Blandetid

3 min

Arbejdsklar

60 min.

Gangbar

1–3 timer

Belægningsklar (klinker)

12 timer

Topbelægningsklar

24 timer

pH

ca. 11

Vandskadestabil

Ja

Overfladestyrke efter 28 døgn (slebet belastet flade)

> 0,7 MPa

Fri krympning

0,03–0,05 %

Emballage
add_circle
remove_circle

87005

20 kg

87003

1000 kg

info

Anvendelse

Forbehandling
add_circle
remove_circle

Underlaget skal være rent og frit for støv, cementflager, fedt og andre forureninger, der kan forhindre vedhæftning. Underlagets vedhæftnings- og overfladestyrke skal være min. 0,5 MPa. Underlaget primes altid med PP 600 Primer, som skal tørre før belægning. Af hensyn til primerens filmdannelse må underlagets temperatur ikke komme under 10 °C. Det bedste resultat opnås ved en temperatur på mellem 10 og 25 °C i arbejdslokalet. Ved højere eller lavere temperaturer henholdsvis forkortes eller forlænges hærdningstiden. Med hensyn til revnedannelser på grund af krympning og eventuelle sætninger, må betonkonstruktioner ikke spartles før tidligst en måned efter støbning. Vejledende værdi 90 % RF i konstruktionen bør sættes som øvre grænse for udglatningsarbejde. Forsyn altid brønde med tilstrækkelig tætning for at forhindre tilstopning af afløbsledninger. Selvbærende konstruktion Ved svage underlag (vedhæftning/sammenhængsstyrke <0,5 MPa) eller dårlig rengjorte underlag bør man skille spartelmassen helt fra undergulvet med en glidefolie af plast eller fibertex. Armeringsnet (f.eks 5 mm med 150 x 150 mm masker) skal udlægges ovenpå glidefolien, overlapning og anden form for fastgørelse af armeringen skal sikres. Anvend CM 870 Slipsats Fin med en lagtykkelse på min. 50 mm.

Blanding
add_circle
remove_circle

Pulveret blandes med 2,0 liter vand (maks. 10 %) pr. pose med 20 kg. Blandingen udføres med en boremaskine, påsat piskeris eller planeringsblander for at opnå en jævn og klumpfri masse. Materiale, som begynder at tørre, må ikke røres op med mere vand men skal i stedet kasseres.

Udlægning
add_circle
remove_circle

Den færdigblandede masse fordeles på gulvet, komprimeres og trækkes med en retskinne, så den ønskede tykkelse opnås. I vådrum med fald anbringes en lægte ud mod væggen, og mørtlen trækkes mod gulvbrønden. Hvis der skal lægges elkabler i massen, skal den komprimeres omhyggeligt.

Efterbehandling og udtørring
add_circle
remove_circle

Overfladen kan udjævnes eller glittes efter komprimering. Eventuel finspartling kan udføres, så snart overfladen er tør. Før der lægges topbelægning, skal det altid sikres, at den underliggende konstruktion er tilstrækkelig tør. Produktet er topbelægningsklar efter 24 timer. Den angivne tørretid forudsætter et tørringsklima på ca. 20 °C, 40 % RF samt luftventilation. Hvis overfladen ikke får topbelægning indenfor 3 dage, skal man for at minimere problemer med for hurtig udtørring behandle den flydende konstruktion med PP 600 Primer fortyndet med vand i forholdet 1:5.

Forbrugsberegner

CM 870 Slipsats Fin

Forbrugsberegner

Relateret materiale

description

Vilkår 2018

Oplysninger om vores ordre-, leverings- og afhentningsvilkår.

Vilkår bestilling og afhentning >

Vilkår Frit slange >

phone

40 30 46 00

Ring til vores ordreafdeling

Kontakt

  • Hasselvej 7
  • 4690 Haslev
  • Tel. 40 30 46 00
  • Fax. 56 36 10 36
  • E-mail: info@combimix.dk

Combimix

Combimix udvikler og producerer mineralbaserede produkter for byggeindustrien. I sortimentet indgår produkter til blandt andet gulvspartling, facadepudsning, opmuring, støbning, betonrenovering og restaurering af kulturbygninger. Vi har salg i Sverige, Danmark, Norge og USA.

Produktkategorier