close

CM Projekt Selvudtørrende

CM Projekt Selvudtørrende en pumpebar, selvudjævnende spartelmasse, som er belægningsklar til diffusionstæet belægning efter 8 dage.

Spartelmassen er beregnet til nyproduktion og renovering. Produktet er beregnet til indendørs brug på underlag af beton, sten og keramik. Produktet er ikke beregnet som underlag for epoxy eller PU.

Send alle filer

Download alle filer

info

Produktspecifikation

Tekniske data
add_circle
remove_circle

Frigivelse af ætsende stoffer

CT

Trykstyrkeklasse

C30

Trykstyrke, gennemsnit

35 MPa

Bøjningsstyrke, klasse

F6

Bøjningsstyrke, gennemsnit

6 MPa

Brandklasse

A1

RWFC

550

Vedhæftning mod underlag

B1,0

Sparteltykkelse 1

5–50 mm

Kornstørrelse

< 1 mm

Materialeforbrug

1,7 kg/m²/mm

Tør volumenvægt

1700 kg/m³

Vandbehov

maks. 17 %

Flydeevne

maks. 135 mm

Arbejdstemperatur

10–25 °C

Blandetid

3 min

Arbejdsklar

30 min

Gangbar

2–4 timer

Belægningsklar (klinker)

24 timer

Topbelægningsklar

8 dage

pH

ca. 11

Vandskadestabil

ja

Overfladestyrke efter 28 døgn (slebet belastet flade)

> 1,5 MPa (lab.)

Fri krympning

0,04 %

TVOC 28 døgn

30 μg/m² h

Emballage
add_circle
remove_circle

71605

20 kg

71609

Bulk

info

Anvendelse

Forbehandling
add_circle
remove_circle

Underlaget skal være rent og frit for støv, cementflager, fedt og andre forureninger, der kan forhindre vedhæftning. Underlagets vedhæftnings- og overfladestyrke skal være min. 0,5 MPa. Underlaget primes altid med PP 600 Primer, som skal tørre før spartling. Af hensyn til primerens filmdannelse og spartemassens hærdning må underlagets temperatur ikke komme under 10 °C. Det bedste resultat opnås, hvis temperaturen i arbejdsområdet er mellem 10–25 °C. Ved højere eller lavere temperaturer henholdsvis forkortes eller forlænges hærdningstiden. Betonkonstruktioner må ikke spartles før tidligst en måned efter støbning af hensyn til revnedannelser på grund af krympning og eventuelle sætninger. Vejledende værdi 85 % RF i konstruktionen bør sættes som øvre grænse for udglatningsarbejde. Brug altid en Combimix kantliste som afgrænsning. Brønde bør altid forsynes med tilstrækkelig tætning, før spartlingen påbegyndes, for at undgå tilstopning af afløbsledninger.

Blanding
add_circle
remove_circle

Pulveret blandes med maks. 17 % vand. Den rette vandblanding kontrolleres gennem en flydeprøve med en cylinder med Ø 30 mm og højde på 50 mm på en glasplade på 300 x 300 mm. Med korrekt vandblanding må udbredningen være maks. 135 mm. Med flydeprøven kontrolleres det også, at spartelmassen er sammenhængende og ikke skiller.

Udlægning
add_circle
remove_circle

Den blandede masse pumpes ud på underlaget i baner. Hver ny bane udlægges i den gamle, så snart som muligt, så massen kan flyde sammen til en jævn belægning. Bredden af banen tilpasses blandepumpens kapacitet og lagtykkelsen. Spartelmassen udlægges i etspartellag på 5–50 mm samt ned til 2 mm lokalt omkring gulvbrønde og lignende. Materialet kræver en let mekanisk bearbejdning med en spartel for at opnå en maksimal jævnhed, som er tilstrækkelig til topbelægning.

Efterbehandling og udtørring
add_circle
remove_circle

Inden udtørring kan den halvhærdede spartelmasse nemt formes eller skæres. Før der lægges topbelægning, skal det altid sikres, at den underliggende konstruktion er tilstrækkelig tør. Vejledende værdi for udtørring af produktet er 8 dage. Den angivne vejledende værdi forudsætter et tørringsklima på ca. 20 °C, 65 % RF samt luftventilation. Den nystøbte overflade må ikke udsættes for træk, og skal beskyttes mod direkte sollys og regn.

Forbrugsberegner

CM Projekt Selvudtørrende

Forbrugsberegner

Relateret materiale

description

Vilkår 2022

Oplysninger om vores ordre-, leverings- og afhentningsvilkår.

Vilkår bestilling og afhentning >

Vilkår Frit slange >

phone
phone

Kontakt

Combimix

Combimix udvikler og producerer mineralbaserede produkter for byggeindustrien. I sortimentet indgår produkter til blandt andet gulvspartling, facadepudsning, opmuring, støbning, betonrenovering og restaurering af kulturbygninger. Vi har salg i Sverige, Danmark, Norge og USA.

Produktkategorier