close

CM Projekt TZ

CM Projekt TZ er en pumpebar, selvudjævnende spartelmasse. Produktet er fiberforstærket.

Spartelmassen er beregnet til boliger, kontor og offentlige forvaltninger på underlag af Thermozell, beton, sten eller keramik i lagtykkelser på 15–70 mm. Produktet er speciel fremstillet i samarbejde med Thermozell, til konstruktioner bestående af Thermozell og Combimix CM Projekt TZ. CM Projekt TZ anvendes også til gulvarme. Produktet er ikke beregnet som underlag for epoxy eller PU.

Send alle filer

Download alle filer

info

Produktspecifikation

Tekniske data
add_circle
remove_circle

Frigivelse af ætsende stoffer

CT (ifølge EN 13813)

Trykstyrkeklasse

C30 (ifølge EN 13813)

Bøjningsstyrke, klasse

F6 (ifølge EN 13813)

Brandklasse

A1 (ifølge EN 13813)

RWFC

550 (ifølge EN 13813)

Sparteltykkelse 1

15–70 mm

Kornstørrelse

< 1 mm

Materialeforbrug

1,7 kg/m²/mm

Tør volumenvægt

1700 kg/m³

Vandbehov

4,0 l/20 kg

Flydeevne

maks. 135 mm

Arbejdstemperatur

10–25 °C

Blandetid

3 min

Arbejdsklar

30 min.

Gangbar

2–4 timer

Belægningsklar (klinker)

24 timer

Topbelægningsklar

ca 10 mm/uge

pH

ca. 11

Vandskadestabil

ja

Overfladestyrke efter 28 døgn (slebet belastet flade)

> 1,5 MPa (lab.)

Fri krympning

0,04 %

TVOC 28 døgn

30 μg/(m²h)

Emballage
add_circle
remove_circle

75005

20 kg

75003

1000 kg

75009

Bulk

info

Anvendelse

Forbehandling
add_circle
remove_circle

Underlaget skal være rent og frit for støv, cementflager, fedt og andre forureninger, der kan forhindre vedhæftning. Underlagets vedhæftnings- og overfladestyrke skal være min. 0,5 MPa. Underlaget primes altid med PP 600 Primer, som skal tørre før spartling. Af hensyn til primerens filmdannelse og spartemassens hærdning må underlagets temperatur ikke komme under 10 °C. Hvis underlaget består af Thermozell skal der ikke primes, hvis der spartles indenfor 3 dage efter der er støbt med Thermozell. Det bedste resultat opnås, hvis temperaturen i arbejdsområdet er mellem 10–25 °C. Ved højere eller lavere temperaturer henholdsvis forkortes eller forlænges hærdningstiden. Betonkonstruktioner må ikke spartles før tidligst en måned efter støbning af hensyn til revnedannelser på grund af krympning og eventuelle sætninger. Vejledende værdi 85 % RF i konstruktionen bør sættes som øvre grænse for udglatningsarbejde. Brug altid en Combimix kantliste som afgrænsning. Afløbsbrønde skal altid forsynes med tilstrækkelig tætning, før spartlingen påbegyndes, for at undgå tilstopning af afløbsledninger.

Blanding
add_circle
remove_circle

Pulveret blandes med maks. 4,0 liter vand (maks. 20 %) pr. pose med 20 kg. Blandingen udføres med boremaskine med påsat piskeris eller med en til formålet beregnet blandingspumpe. Den rette vandblanding kontrolleres gennem en flydeprøve med en cylinder med Ø 30 mm og højde på 50 mm på en glasskive på 300x300 mm. Med korrekt vandblanding skal udbredningen være maks. 135 mm. Med flydeprøven kontrolleres det også, at spartelmassen er sammenhængende og fri for separation.

Udlægning
add_circle
remove_circle

Den blandede masse hældes manuelt ud eller pumpes ud på underlaget i baner. Hver ny bane udlægges i den gamle, så snart som muligt, så massen kan flyde sammen til en jævn belægning. Bredden af banen tilpasses blandepumpens kapacitet og lagtykkelsen. Materialet kræver en let mekanisk bearbejdning med en spartel for at opnå en maksimal jævnhed.

Efterbehandling og udtørring
add_circle
remove_circle

Inden udtørring kan den halvhærdede spartelmasse nemt formes eller skæres. Før der lægges topbelægning, skal det altid sikres, at den underliggende konstruktion er tilstrækkelig tør. Vejledende værdi for udtørring af produktet er 10 mm/uge. Den angivne vejledende værdi forudsætter et tørringsklima på ca. 20 °C, 65 % FR samt luftventilation. Den nystøbte overflade må ikke udsættes for træk, og skal beskyttes mod direkte sollys og regn.

Forbrugsberegner

CM Projekt TZ

Forbrugsberegner

Relateret materiale

description

Vilkår 2022

Oplysninger om vores ordre-, leverings- og afhentningsvilkår.

Vilkår bestilling og afhentning >

Vilkår Frit slange >

phone
phone

Kontakt

  • Marktoften 6
  • 8464 Galten
  • Tel. 86 60 00 90
  • E-mail: info@combimix.dk

Combimix

Combimix udvikler og producerer mineralbaserede produkter for byggeindustrien. I sortimentet indgår produkter til blandt andet gulvspartling, facadepudsning, opmuring, støbning, betonrenovering og restaurering af kulturbygninger. Vi har salg i Sverige, Danmark, Norge og USA.

Produktkategorier