close

Spørgsmål & svar

Kategori: gulv

 • Hvor tykt et spartellag må der lægges på overflader med gulvvarme?

  help
  • Golvavjämning

  Udjævningsmassen skal dække ledningens top med mindst 5 mm. Der skal være mindst 10 mm fra slangens top op til overfladen på det færdige gulv. Et tykkere lag af udjævningsmasse bør bruges med henblik på varmespredningen i materialet. Kontakt gulvvarmeleverandøren for mere information.

  close
 • Hvordan ved jeg, hvor meget materiale jeg har brug for?

  help
  • Golvavjämning

  Følg anvisningerne på produktdatabladet. Ca. 1,7 kg/m²/mm.

  close
 • Kan jeg bruge en grunder, som har været frosset og optøet igen?

  help
  • Golvavjämning

  Nej, en frosset grunder må ikke genbruges.

  close
 • Kan jeg blande de pumpebare produkter i hånden?

  help
  • Golvavjämning

  Ja, det er muligt. Ved blanding i hånden bruges en kraftig boremaskine med pisker og en tønde eller spand.

  close
 • Kan jeg opbevare sække udendørs i kulde?

  help
  • Golvavjämning

  Ja, men tørretiden og flydeevnen bliver påvirket.

  close
 • Skal gulvvarmen slukkes, inden jeg spartler?

  help
  • Golvavjämning

  Ja

  close
 • Hvad påvirker udtørringstiden?

  help
  • Golvavjämning

  Varme, ventilation og vandiblanding påvirker udtørringstiden. Følg anvisningerne på produktdatabladet for mere information.

  close
 • Hvad er forskellen mellem en normaltørrende og selvtørrende udjævningsmasse?

  help
  • Golvavjämning

  En normaltørrende udjævningsmasse tørrer med ca. 1 mm i døgnet ned til 85 % RF og belægges først, når denne værdi er opnået. En selvtørrende udjævningsmasse skal ligge åbent i det antal dage, som angives i det respektive produktblad, for at overskudsvandet skal udtørre inden belægningen. Efter belægningen fortsætter der en forbrænding af fugten gennem den forhøjede mængde af det lavalkaliske bindemiddel. I begge tilfælde forudsættes det, at temperaturen i underlaget og omgivelserne og luftfugtigheden i omgivelserne stemmer overens med det, der står på produktbladet.

  close
 • Hvad betyder det, at et produkt er CE-mærket?

  help
  • Golvavjämning

  CE-mærkningen bygger på, at der findes europæiske standarder for materialet, og formålet med den er, at materialet skal kunne sælges over grænserne. CE-mærkningen giver et meget forenklet billede af et materiales egenskaber. Man kan sige, at man fremlægger den ”mindste fællesnævner”, hvilke størrelser, som flere lande er enige om, er relevante for materialetypen.

  close
 • Hvad vil det sige, at et produkt er P-mærket?

  help
  • Golvavjämning

  P-mærkningen indebærer, at produktet opfylder lov- eller myndighedskrav men også i de fleste tilfælde andre og højere krav, som markedet efterspørger. Det indebærer, at produktet er typeprøvet, at producentens egenkontrol overvåges af SP, og for visse produkter indebærer det også, at installationen/montagen kontrolleres.

  close
 • Hvad vil det sige, at et produkt er tæppebelægningsbart?

  help
  • Golvavjämning

  En udjævningsmasse er tæppebelægningsbar, når den har opnået tilstrækkelig overfladestyrke og overfladetørhed, så at fugten fra tæppelimen eller tætningslaget kan trænge ind i den og binde de to sammen med underlaget. Man skelner i den henseende tidsmæssigt mellem, hvornår produkterne er belægningsbare, mellem normaltørrende og selvtørrende udjævningsmasser. De forskellige tider og egenskaber for det respektive produkt står i de tekniske data på produktbladet.

  close
 • Hvad vil det sige, at et produkt er vandskadestabilt?

  help
  • Golvavjämning

  At et produkt er vandskadestabilt betyder, at det tåler fugtighed, f.eks. kældergulv, plade på jorden eller frit vand. Produktet er også formstabilt.

  close
 • Hvad vil det sige, at en spartel er fiberforstærket?

  help
  • Golvavjämning

  Det betyder, at produktet indeholder fibre, som har en armerende effekt, egnet til ROT-objekter eller gulve med svagere underlag, f.eks. træ, limrester m.m.

  close
 • Hvorfor er det vigtigt at grunde gulvet først?

  help
  • Golvavjämning

  En grunder øger vedhæftningen mellem udjævningsmassen og underlaget. Den tætner underlaget, så der ikke opstår blæredannelse eller såkaldte ”pindehuller” eller kratere i overfladen. Grunderen sikrer også, at udflydningen af udjævningsmassen bliver rigtigt, idet den forhindrer underlaget i at suge vandet for hurtigt ud af den.

  close
 • Hvilke produkter kan jeg bruge udendørs?

  help
  • Golvavjämning

  CM 760 kan bruges i ferskvandsmiljøer, der må altså ikke forekomme salt. CM 960 kan bruges, hvor der kan forekomme salt, eksempelvis i parkeringsgarager, på lastekajer eller lignende. Ingen af produkterne er konstrueret til konstant at stå under vand, da dette stiller yderligere krav. Kontakt en sælger ved yderligere spørgsmål.

  close
phone
phone

Kontakt

 • Marktoften 6
 • 8464 Galten
 • Tel. 86 60 00 90
 • E-mail: info@combimix.dk

Combimix

Combimix udvikler og producerer mineralbaserede produkter for byggeindustrien. I sortimentet indgår produkter til blandt andet gulvspartling, facadepudsning, opmuring, støbning, betonrenovering og restaurering af kulturbygninger. Vi har salg i Sverige, Danmark, Norge og USA.

Produktkategorier