close

Grunning Grå A (CS IV)

Grunningsmørtel i pussmørtelklasse A (CS IV).

Grunningsmørtelen brukes til grunning, slamming og muring der det er krav til lav alkalitet i materialet. Produktet brukes til nyproduksjon eller renovering av gamle bygninger av tegl, lettklinker, lettbetong og betong. Produktet kan brukes både innendørs og utendørs.

Send alle filer

Last ned alle filer

info

Produktspesifikasjon

Tekniske data
add_circle
remove_circle

Trykkstyrke

CS IV (iht. EN 998-1)

Brannklasse

A1 (iht. EN 998-1)

Frostbestandighet

God (iht. EN 998-1)

Kapillær vannabsorbsjon

W2 (iht. EN 998-1)

Bindemiddel

Kalk/Sement

Tykkelse per påføring

3–6 mm

Tykkelse på maks.

6 mm

Kornstørrelse

≤ 3 mm

Luftinnhold

ca 18 %

Vannbehov

ca 16 %

Materialforbruk

ca 1,6 kg/m²/mm

Brukstemperatur

5–30 °C

Pre-vann

24 timer

Blandingstid

3–15 min

Brukstid 20°C

ca 2 timer

Begynner å herde

ca 3 timer

Ettervann

72 timer

Trykkstyrke, 28 døgn

> 6,0 MPa

Tetthet, stivnet mørtel

ca 1600 kg/m³

Emballasje
add_circle
remove_circle

17105

20 kg

17103

1000 kg

info

Bruk

Forarbeid
add_circle
remove_circle

Oppbevar tørrmørtelen slik at den holder over 5 °C før bruk. Ved bruk i under 5 °C må vintertiltak iverksettes. Underlaget må være rent og fritt for støv, sementhud, fett og annen forurensning før påføring kan start. Sugende underlag fuktes dagen før og eventuellt før påføring med vannslang med fint spredermunnstykke. Funksjonstest skal utføres før arbeidet påbegynnes, med tanke på slangelengde og ytre forhold. Ved pumping skal slangen smøres med murkalk.

Blanding
add_circle
remove_circle

Tørrpulveret blandes maskinelt i ca. 7 minutter i tvangsblander, eller i 3−4 minutter i hurtiggående blander med ca. 3,2 liter vann (16 %) pr 20 kg sekk. Dette gir ca. 12,8 liter ferdig mørtel. Ved bruk av frittfallsblander bør blandingstiden være ca. 15 minutter. Ved bruk av gjennomstrømningsblander anbefales en spesialkvalitet.

Legging
add_circle
remove_circle

Før grunningsmørtelen påføres skal en pussarmering monteres på underlaget. Eventuelle ujevnheter i underlaget skal tas opp i grunningsskiktet. Produktet påføres med pussprøyte som har en slangediameter på Ø 32 mm eller for hand med pusskje eller murskje. Ved grunning påføres mørtelen i én omgang, opptil en tykkelse på ca. 4–9 mm. Grunningslaget skal være av en grov karakter, slik at det oppnås god vedheft ved neste påføring av puss. Grunningen skal være avbundet før overflaten fuktes for neste pusslag.

Etterbehandling og tørking
add_circle
remove_circle

Beskytt alltid arbeidsflaten i minst 3 døgn mot temperaturer under 5 °C, sol, regn og sterk vind. Ettervann alltid i minst 3 døgn ved tørt og varmt vær og sterk vind. Bruk vannslange med fint spredermunnstykke.

Grunning Grå A (CS IV)
phone

92 02 87 79

Ring vår bestillingsavdeling
phone

+46 70 675 8080

Ring vår bestillingsavdeling

Kontakt

  • Verkstadsvägen 6
  • 746 40 Bålsta, Sverige
  • Tel. +46 171 46 65 90
  • E-post: info@combimix.no

Combimix

Combimix utvikler och produserer mineralbaserte byggprodukter. I sortimentet inngår produkter for blant annet gulvaretting, puss, muring, støping, betongrehabilitering og restaureringsmørtel for kulturbygninger. Vi har salg i Sverige, Danmark, Norge og USA.