close

Elementfogbruk Vägg Vinter

Elementfogbruk Vägg Vinter används till horisontell fogning av betongelement. Produkten är avsedd för användning i temperaturer ner till -10 ºC.

Produkten används till horisontell fogning av betongelement i skikt om < 50 mm. Fogbruket ger god frostbeständighet. Produkten är inte lämplig vid salt miljö.

Skicka alla filer

Ladda ner alla filer

info

Produktspecifikation

Tekniska data
add_circle
remove_circle

Tryckhållfasthet

C32/40

Vattencementtal

ca 0,50–0,55

Beständighet mot frost

god

Bindemedel

Portlandcement

Skikttjocklek

< 50 mm

Kornstorlek

≤ 3 mm

Lufthalt

ca 7 %

Vattenbehov

2,7–3,0 liter/20 kg

Materialåtgång_prod_tabell

ca 2 kg/m²/mm

Arbetstemperatur

10–25 °C

Förvattning

ja

Blandningstid

5–10 min

Användningstid 20 °C

ca 30 min

Börjar härda

ca 4 tim

Eftervattning

72 tim

Färg

grå

Förpackningar
add_circle
remove_circle

55305VT

20 kg

55303VT

1000 kg

55302VT

Bulk

info

Användning

Förbehandling
add_circle
remove_circle

För bästa arbetsresultat bör motgjutningsytorna vara tinade samt att det inte får förekomma någon is eller snö på gjutstället. Förvara torrbruk och övrigt material så det håller över 10 ºC före användning. Vid blandning bör bruket vara +20 °C. Underlaget ska vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Släta och glättiga ytor ruggas upp och slammas vid behov.

Blandning
add_circle
remove_circle

Torrpulvret blandas med 2,7–3,0 liter vatten (13–15 %) per 20 kg säck. Vattenmängden anpassas till användningsområdet. Ökad vattentillsats ger lösare konsistens och lägre hållfasthet och något större krympning. Blandningen utförs i tvångsblandare eller frifallsblandare i ca 5–10 minuter, alternativt med en borrmaskin och visp. Bruket blandas till en homogen massa. Blandningen ger ca 11 liter färdigt bruk. Använd den färdigblandade massan inom ca 30 minuter.

Applicering
add_circle
remove_circle

Fyll fogarna med det färdigblandade bruket. Bruk som börjat härda får inte röras upp med mer vatten utan ska kasseras.

Efterbehandling och uttorkning
add_circle
remove_circle

Skydda omedelbart nyproducerade ytor genom att täcka in med plast. Vid minusgrader ska ytan inte eftervattnas.

Elementfogbruk Vägg Vinter

Relaterat material

style

EyraCenter, Örebro

import_contacts

Betongreparation

phone

020-21 21 00

Ring kundservice
mail

[email protected]

Mejla kundservice

Kontakt

Combimix

Combimix utvecklar och tillverkar mineralbaserade produkter för byggindustrin. I sortimentet finns produkter för golvavjämning, fasadputsning, murning, gjutning, betongrenovering och restaureringsbruk för kulturbyggnader. Vi har försäljning i Sverige, Danmark, Norge och USA.

Produkter och tillverkning

Alla våra produkter tillverkas i Norden. Inte för att det låter bra, utan för att det ger oss full kontroll över de produkter vi tillverkar och säljer. För dig som kund är det alltså en garanti för att våra produkter håller de kvalitetskrav du ställer.