close

Glasfiberbruk A (CS IV)

Glasfiberbruk är ett putsbruk förstärkt med glasfiber.

Putsbruket är avsett att användas vid renovering eller nyproduktion av mindre och större fastigheter. Produkten kan användas både inom- och utomhus. Glasfiberbruket är även ett lämpligt val för puts på socklar.

Skicka alla filer

Ladda ner alla filer

info

Produktspecifikation

Tekniska data
add_circle
remove_circle

Tryckhållfasthetsklass

CS IV (enl. EN 998-1)

Brandklass

A1 (enl. EN 998-1)

Beständighet mot frost

God (enl. EN 998-1)

Kapillär vattenabsorption

W 2 (enl. EN 998-1)

Bindemedel

Kalk/Cement

Tjocklek per påslag

15–20 mm

Kornstorlek

≤ 1 mm

Lufthalt

ca 20 %

Vattenbehov

18–23 %

Materialåtgång_prod_tabell

ca 1,9 kg/m²/mm

Arbetstemperatur

5–30 °C

Förvattning

ja

Blandningstid

ca 6 min

Användningstid 20 °C

ca 2 tim

Börjar härda

ca 4 tim

Tryckhållfasthet 28 dygn

> 6,0 MPa

Densitet härdat bruk

ca 1900 kg/m³

Förpackningar
add_circle
remove_circle

10705

20 kg

10703

1000 kg

10702

Bulk

info

Användning

Förbehandling
add_circle
remove_circle

Förvara torrbruk och övrigt material så det håller över 5 °C före användning. Används produkten vid temperatur under 5 °C ska vinteråtgärder vidtas. Underlaget ska vara väl rengjort och fritt från föroreningar och löst sittande material innan applicering kan starta. Underlaget ska även vara armerat med stålnät och tillhörande putsinfästning för olika underlag. Vid puts på hårt sugande material ska ytan förfuktas så att god vidhäftning uppnås mot underlaget. Funktionstest ska utföras före putsstart, med avseende på slanglängd och yttre förhållanden.

Blandning
add_circle
remove_circle

Torrpulvret ska blandas ca 6 minuter i planblandare med 3,6–4,6 liter vatten (18-23 %) per 20 kg torrbruk och ger då ca 12 liter färdigt bruk. Frifallsblandare, genomströmningsblandare och snabblandare typ THB 100 får ej användas.

Applicering
add_circle
remove_circle

Putsbruket är avsett att appliceras med putsspruta som har en slangdiameter med Ø 32 mm. Vid mindre arbeten dras bruket på för hand med verktyg av stål eller teak. Applicering sker i en omgång upp till en tjocklek på 15–20 mm. Putsytan bearbetas med filtbräda, teakbräda, plastbräda, spikbräda alternativt slammas med borste beroende på slutresultat. Bruk som börjat härda får inte röras upp med mer vatten utan ska kasseras.

Efterbehandling och uttorkning
add_circle
remove_circle

Glasfiberbruket ska alltid grundas med pigmenterad grundfärg alternativt primer av samma typ som ytbehandlingen. Putsen ska vara helt genomtorr och härdad innan ytputs/färgning påbörjas.Glasfiberbruket ytbehandlas med silikatputs, dispersionsputs, silikonhartzputs, silikatfärg, dispersionsfärg eller silikonhartzfärg. Vid annan ytbehandling måste vidhäftningstest utföras för att avgöra lämpligheten med produktvalet. Skydda alltid färdig arbetsyta under minst 3 dygn mot temperatur under 5 °C, direkt solsken, regn eller stark blåst.

Glasfiberbruk A (CS IV)

Relaterat material

library_books

Boverket ändrar byggregler

Boverket har reviderat sina byggregler från och med den 1 juli. Anledningen är att förhindra fukt- och mögelskador som orsakar hygien- och/eller hälsoproblem som medför stora omkostnader för samhället.

description

Putsa

help

Kan jag blanda pumpbara bruk för hand?

help

Kan jag putsa året om?

help

Vilket putsbruk ska jag använda för att putsa eldstaden?

phone

020-21 21 00

Ring kundservice
mail

order@combimix.se

Mejla kundservice

Kontakt

  • Verkstadsvägen 6
  • 746 40 Bålsta, Sverige
  • Tel. 0171 46 65 90
  • E-post: info@combimix.se

Combimix

Combimix utvecklar och tillverkar mineralbaserade produkter för byggindustrin. I sortimentet finns produkter för golvavjämning, fasadputsning, murning, gjutning, betongrenovering och restaureringsbruk för kulturbyggnader. Vi har försäljning i Sverige, Danmark, Norge och USA.

Produkter och tillverkning

Alla våra produkter tillverkas i Norden. Inte för att det låter bra, utan för att det ger oss full kontroll över de produkter vi tillverkar och säljer. För dig som kund är det alltså en garanti för att våra produkter håller de kvalitetskrav du ställer.