close

CM 870 Slipsats Fin

CM 870 Slipsats Fin är en snabbhärdande slipsats för läggningar ner till 10 mm.

Slipsatsen är lämpad för nyproduktion och renovering. Produkten är avsedd för inomhusbruk på underlag av betong, sten och keramik.

Skicka alla filer

Ladda ner alla filer

info

Produktspecifikation

Tekniska data
add_circle
remove_circle

Frigörande av korrosiva ämnen

CT (enl. EN 13813)

Tryckhållfasthetsklass

C12 (enl. EN 13813)

Tryckhållfasthet, medelvärde

18 MPa (enl. EN 13813)

Böjdraghållfasthetsklass

F3 (enl. EN 13813)

Böjdraghållfasthetsklass, medelvärde

4 MPa (enl. EN 13813)

Brandklass

A1 fl (enl. EN 13813)

Spackelskikt 1

10–100 mm

Spackelskikt 2

10–20 mm på lättbetong

Kornstorlek

< 1 mm

Materialåtgång_prod_tabell

1,8 kg/m²/mm

Torr volymvikt

1800 kg/m³

Vattenbehov

2,0 l/20 kg

Arbetstemperatur

10–25 °C

Blandningstid

3 min

Arbetsbar

60 min

Gångbar

1–3 tim

Beläggningsbar (klinker)

12 tim

Mattläggningsbar

24 tim

pH

ca 11

Vattenskadestabil

Ja

Ytdraghållfasthet 28 dygn (slipad belastad yta)

> 0,7 MPa

Fri krympning

0,03–0,05 %

Förpackningar
add_circle
remove_circle

87005

20 kg

87003

1000 kg

info

Användning

Förbehandling
add_circle
remove_circle

Underlaget ska vara rent och fritt från damm, cementhud, fett och andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Underlagets vidhäftnings- och ythållfasthet ska inte underskrida 0,5 MPa. Underlaget primas alltid med PP 600 Primer som ska torka före beläggning. Med hänsyn till primerns filmbildning ska underlagets temperatur inte underskrida 10°C. För bästa arbetsresultat bör temperaturen i arbetslokalen ligga mellan 10 ºC och 25 °C. Vid högre eller lägre temperatur förkortas respektive förlängs tiden för härdning. Med hänsyn till sprickbildningar på grund av krympning och eventuella sättningar, ska en betongkonstruktion inte avjämnas tidigare än en månad efter gjutning. Riktvärdet 95 % RF i konstruktionen bör sättas som övre gräns för avjämningsarbete. Förse alltid brunnar med erforderlig tätning för att undvika igensatta avloppsledningar. Flytande konstruktion Vid svaga underlag (ytdraghållfasthet <0,5 MPa) eller dåligt rengjorda underlag bör man helt skilja massan från undergolvet genom applicering av t.ex. åldersbeständig plast eller geotextilduk. Stålnät (ex. 5 mm c/c 150 mm) ska appliceras och överlappning eller instick av ändarna på nätet ska ske. Applicera minimum 50 mm CM 870 Slipsats fin.

Blandning
add_circle
remove_circle

Torrpulvret blandas med 2,0 liter vatten (max 10 %) per säck om 20 kg. Blandningen utförs med borrmaskin, visp eller planblandare till en klumpfri massa. Material som börjat härda får inte röras upp med mer vatten utan ska kasseras.

Applicering
add_circle
remove_circle

Den färdigblandade massan fördelas på golvet, komprimeras och dras av med rätskiva på läkt till önskad tjocklek. Massan appliceras i skikt om 10–100 mm, vid flytande konstruktion 50–100 mm. I våtrum med fall läggs en läkt utmed väggen och bruket dras av mot golvbrunnen. Ska elkabel läggas i massan måste den komprimeras noggrant.

Efterbehandling och uttorkning
add_circle
remove_circle

Ytan kan brädrivas eller stålglättas efter komprimering. Eventuell finspackling kan utföras så snart ytan torkat. Före mattläggning ska man alltid försäkra sig om att underliggande konstruktion är tillräckligt uttorkad. Produkten är mattläggningsbar efter 24 timmar. Den angivna torktiden förutsätter ett uttorkningsklimat med ca 20 °C, 50 % RF och visst luftombyte. Nyproducerade ytor ska vara dragfria och skyddas mot direkt solstrålning och regn. Ska inte ytan beläggas med ytskikt inom 3 dagar ska ytan vid flytande konstruktion behandlas med PP 600 Primer blandad 1:5 för att minimera problem med för snabb uttorkning.

Åtgångsberäknaren

CM 870 Slipsats Fin

Åtgångsberäknaren

Relaterat material

library_books

Combimix är ansluten till Vilma

Vi är en certifierad Vilmaleverantör, vilket innebär att vi producerar och kontinuerligt levererar artikelinformation enligt regelverket Vilma.

library_books

Combimix lanserar Golvpraktikan

Golvpraktikan är handboken för dig som jobbar med golvavjämning. Som byggentreprenör, arkitekt, konstruktör, golventreprenör eller återförsäljare behöver du veta allt om golvavjämning för att göra ett bra jobb.

help

Kan jag förvara säckar utomhus vid kyla?

help

Vad är skillnaden mellan en normaltorkande och självtorkande avjämningsmassa?

phone

020-21 21 00

Ring kundservice
mail

order@combimix.se

Mejla kundservice

Kontakt

  • Verkstadsvägen 6
  • 746 40 Bålsta, Sverige
  • Tel. 0171 46 65 90
  • E-post: info@combimix.se

Combimix

Combimix utvecklar och tillverkar mineralbaserade produkter för byggindustrin. I sortimentet finns produkter för golvavjämning, fasadputsning, murning, gjutning, betongrenovering och restaureringsbruk för kulturbyggnader. Vi har försäljning i Sverige, Danmark, Norge och USA.

Produkter och tillverkning

Alla våra produkter tillverkas i Norden. Inte för att det låter bra, utan för att det ger oss full kontroll över de produkter vi tillverkar och säljer. För dig som kund är det alltså en garanti för att våra produkter håller de kvalitetskrav du ställer.