search
close

CM 8650 Lättslipsats

CM 8650 Lättslipsats är ett snabbhärdande lättviktsalternativ till traditionella slipsatser.

Lättslipsatsen är lämpad för nyproduktion och renovering, Produkten är avsedd för inomhusbruk på underlag av betong, keramik, sten, stål, plåt eller trä, där rörelse- och deformationsrisken är liten. Produkten är godkänd för att användas i marin miljö. Produkten ska inte användas för ingjutning av golvvärme p.g.a. sin isolerande förmåga, vilket förhindrar spridning av värme som kan skada värmekabeln. Som underlag för mattläggning behövs en toppspackling på min 5 mm. Vid användning på träunderlag ska CM stålnät användas.

Skicka alla filer

Ladda ner alla filer

info

Produktspecifikation

Tekniska data
add_circle
remove_circle

Frigörande av korrosiva ämnen

CT (enl. EN 13813)

Tryckhållfasthetsklass

C5 (enl. EN 13813)

Tryckhållfasthet, medelvärde

10 MPa (enl. EN 13813)

Böjdraghållfasthetsklass

F2 (enl. EN 13813)

Böjdraghållfasthetsklass, medelvärde

2,5 MPa (enl. EN 13813)

Brandklass

IMO FTPC Part 6 (IMO Res. A.687(17)), IMO FTPC Part 2, (enl. EN 13813)

Vidhäftning mot underlag

> 0,6 MPa (enl. EN 13813)

Spackelskikt 1

25–125 mm

Kornstorlek

< 0,5 mm

Materialåtgång_prod_tabell

0,65 kg/m²/mm

Torr volymvikt

650 kg/m³

Vattenbehov

3,2 l/12,5 kg

Arbetstemperatur

10–25 °C

Blandningstid

3 min

Arbetsbar

25–45 min

Gångbar

1,5–2 tim

Beläggningsbar (klinker)

3–6 tim

Mattläggningsbar

8–16 tim

pH

ca 11

Vattenskadestabil

Ja

Ytdraghållfasthet 28 dygn (slipad belastad yta)

> 0,7 MPa

Fri krympning

0,05 %

TVOC 28 dygn

> 10 μg/(m² h)

Förpackningar
add_circle
remove_circle

86501

12,5 kg

info

Användning

Förbehandling
add_circle
remove_circle

Underlaget ska vara rent och fritt från damm, cementhud, fett och andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Underlagets vidhäftnings- och ythållfasthet ska inte underskrida 0,5 MPa. Underlaget primas alltid med PP 600 Primer och läggning ska ske vått i vått. Med hänsyn till primerns filmbildning ska underlagets temperatur inte underskrida 10 °C. För bästa arbetsresultat bör temperaturen i arbetslokalen ligga mellan 10–25 °C. Vid högre eller lägre temperatur förkortas respektive förlängs tiden för härdning. Med hänsyn till sprickbildningar på grund av krympning och eventuella sättningar, ska en betongkonstruktion inte beläggas tidigare än en månad efter gjutning. Riktvärdet 90 % RF i konstruktionen bör sättas som övre gräns för avjämningsarbete. Förse alltid brunnar med erforderlig tätning för att undvika igensatta avloppsledningar.

Blandning
add_circle
remove_circle

Torrpulvret blandas med max 3,2 liter vatten (max 25 %) per säck om 12,5 kg. Blandningen utförs med borrmaskin, visp eller planblandare till en styv klumpfri massa som kan formas till en sammanhängande kula i handen. Material som börjat härda får inte röras upp med mer vatten utan ska kasseras.

Applicering
add_circle
remove_circle

Den färdigblandade massan fördelas på golvet, komprimeras och dras av med rätskiva på läkt till en tjocklek av min 25 mm. I våtrum med fall läggs en läkt utmed väggen och bruket dras mot golvbrunnen.

Efterbehandling och uttorkning
add_circle
remove_circle

Den avdragna komprimerade ytan kan omedelbart brädrivas. Innan slipsatsen hunnit genomhärda, glättas ytan med ett slipstål. Den nylagda massan får inte snabbtorkas och ska skyddas mot avdunstning, hög temperatur, korsdrag och liknande, med t.ex. en heltäckande plastfolie. Eventuell finspackling kan utföras så snart ytan härdat. Innan behandling sker med våtrumsmembran ska man alltid försäkra sig om att underliggande konstruktion är tillräckligt uttorkad. På torrt underlag är uttorkningstiden för applicering av våtrumsmembran 8–16 timmar. Den angivna torktiden förutsätter ett uttorkningsklimat med ca 20 °C, 40 % RF och visst luftombyte. Uttorkningstiden för mattläggning beror på vilken typ av överspackling som används.

Åtgångsberäknaren

CM 8650 Lättslipsats

Åtgångsberäknaren

Relaterat material

library_books

Combimix är ansluten till Vilma

Vi är en certifierad Vilmaleverantör, vilket innebär att vi producerar och kontinuerligt levererar artikelinformation enligt regelverket Vilma.

library_books

Combimix satsar vidare och anställer en KAM

Vi har anställt Thomas Blomdell som Key Account Manager. Thomas kommer främst vara ansvarig för nyckelkunder inom bygg och anläggning.

library_books

Marina marknaden

Den marina marknaden för golvavjämningsprodukter är stor. Combimix har under en längre tid haft flera produkter certifierade av DNV som godkända för marina miljöer.

phone

020-21 21 00

Ring vår orderavdelning
chat_bubble_outline

Chatt offline

Chatta med oss på order

Kontakt

  • Verkstadsvägen 6
  • 746 40 Bålsta, Sverige
  • Tel. 0171 46 65 90
  • Fax. 0171 46 65 99
  • E-post: info@combimix.se

Combimix

Combimix utvecklar och tillverkar mineralbaserade produkter för byggindustrin. I sortimentet finns produkter för golvavjämning, fasadputsning, murning, gjutning, betongrenovering och restaureringsbruk för kulturbyggnader. Vi har försäljning i Sverige, Danmark, Norge och USA.

Produkter och tillverkning

Alla våra produkter tillverkas i Norden. Inte för att det låter bra, utan för att det ger oss full kontroll över de produkter vi tillverkar och säljer. För dig som kund är det alltså en garanti för att våra produkter håller de kvalitetskrav du ställer.