close

Kalkmørtel D Grov (CS I)

Kalkmørtel (K) D Grov (CS I) er baserad på teknisk kalk og sand.

Produktet brukes til grovpussning, slemmning og muring ved nybygg og restaurering av gamle bygninger. Produktet kan brukes både innendørs og utendørs. Vanligvis brukes produktet som murmørtel i ulike typer murverk, eller som pussmørtel på teglstein. Produktet brukes også ved pussing på gamle trekonstruksjoner.

Send alle filer

Last ned alle filer

info

Produktspesifikasjon

Tekniske data
add_circle
remove_circle

Trykkstyrke

CS I (iht. EN 998-1)

Brannklasse

A1 (iht. EN 998-1)

Frostbestandighet

God (iht. EN 998-1)

Kapillær vannabsorbsjon

W 0 (iht. EN 998-1)

Bindemiddel

Kalk

Tykkelse per påføring

5–7 mm

Kornstørrelse

≤ 3 mm

Luftinnhold

ca 18 %

Vannbehov

ca 22 %

Materialforbruk

ca 1,6 kg/m²/mm

Brukstemperatur

5–30 °C

Pre-vann

24 timer

Blandingstid

7–15 min

Brukstid 20°C

3 timer

Begynner å herde

ca 12 tim

Ettervann

10 døgn

Trykkstyrke, 28 døgn

0,4–2,5 MPa

Tetthet, stivnet mørtel

ca 1600 kg/m³

Emballasje
add_circle
remove_circle

26405

20 kg

26403

1000 kg

info

Bruk

Forarbeid
add_circle
remove_circle

Oppbevar tørrmørtel slik at det holder over 5 °C før bruk. Ved bruk i under 5 °C må vintertiltak iverksettes. Sugende underlag fuktes dagen før. Med fordel brukes Hydraulisk Kalkmørtel C Grunning (CS II) som grunnig før andre pusspåføring. Ved pumping med pussprøyte bør det utføres en funksjonstest før arbeidet påbegynnes, med tanke på slangelengde og ytre forhold. Ved pumping skal slangen smøres med murkalk som blandes til en vellinglignende konsistens.

Blanding
add_circle
remove_circle

Tørrpulveret blandes i ca. 7 minutter i tvangsblander med ca. 4,4 liter vann (22 %) pr 20 kg sekk. Dette gir ca. 12,8 liter ferdig mørtel. Ved bruk av frittfallsblander bør blandingstiden være ca. 15 minutter.

Legging
add_circle
remove_circle

Mørtelen påføres med skje eller med pussprøyte som har en slangediameter på Ø 25–32 mm. Mørtelen legges med en tykkelse på maks. 5–7 mm. pr. påføring. Påføring av mørtelen utføres med stålbrett eller travel og avrettes med en rettholt. Bearbeid pussen med, pussebrett, kanisj eller slammekost til ønsket struktur. Ferdig overflate skrapes ren for løse overkorn i pussen, eller kostes over med en piasavakost, før overflatebehandling.

Etterbehandling og tørking
add_circle
remove_circle

Kalkmørtel er avhengig av varme, vann og luft for og karbonatisere. For at prosessen skal fortsette er det viktig at døgntemperaturen ikke er under 10 °C de første 14 dagene efter at arbeidet er utført. Beskytt arbeidsflaten i minst 10 døgn mot temperaturer under 10 °C sol, regn og sterk vind. Ettervann alltid minst 1 ggr pr. dag i 10 døgn i tørt og varmt vær samt ved sterk vind. Bruk vannslange med fint spredermunnstykke. Verktøyene rengjøres i vann umiddelbart etter bruk.

Kalkmørtel D Grov (CS I)
phone

92 02 87 79

Ring vår bestillingsavdeling
phone

+46 70 675 8080

Ring vår bestillingsavdeling

Kontakt

  • Verkstadsvägen 6
  • 746 40 Bålsta, Sverige
  • Tel. +46 171 46 65 90
  • E-post: [email protected]

Combimix

Combimix utvikler och produserer mineralbaserte byggprodukter. I sortimentet inngår produkter for blant annet gulvaretting, puss, muring, støping, betongrehabilitering og restaureringsmørtel for kulturbygninger. Vi har salg i Sverige, Danmark, Norge og USA.