close

Puss- & murmørtel C (CS II)

Puss- & Murmørtel C (CS II) er en pussmørtel i pussmørtelklasse C (CS II).

Pussmørtelen brukes ved renovering på lignende materiale eller som puss på tunge konstruksjoner. Produktet kan brukes både innendørs og utendørs. Produktet kan også brukes ved murarbeider, avhengig av valg av steinmaterialer og konstruksjonssturktur.

Send alle filer

Last ned alle filer

info

Produktspesifikasjon

Tekniske data
add_circle
remove_circle

Trykkstyrke

CS II (iht. EN 998-1)

Brannklasse

A1 (iht. EN 998-1)

Frostbestandighet

God (iht. EN 998-1)

Kapillær vannabsorbsjon

W 0 (iht. EN 998-1)

Bindemiddel

Kalk/Cement

Tykkelse per påføring

8–10 mm

Kornstørrelse

≤ 3 mm

Luftinnhold

ca 18 %

Vannbehov

ca 18 %

Materialforbruk

ca 1,6 kg/m²/mm

Brukstemperatur

5–30 °C

Pre-vann

24 timer

Blandingstid

3–15 min

Brukstid 20°C

ca 2 timer

Begynner å herde

ca 4 timer

Ettervann

72 timer

Trykkstyrke, 28 døgn

1,5–5,0 MPa

Tetthet, stivnet mørtel

ca 1600 kg/m³

Emballasje
add_circle
remove_circle

10305

20 kg

10303

1000 kg

info

Bruk

Forarbeid
add_circle
remove_circle

Oppbevar tørrmørtel slik at det holder over 5 °C før bruk. Ved bruk i under 5 °C må vintertiltak iverksettes. Underlaget må være rent og fritt for støv, sementhud, fett og annen forurensning før påføring kan start. Når produktet brukes til pussarbeider, skal høytsugende underlag vannes godt dagen i forveien og eventuellt før påføring med vannslang med fint spredermunnstykke. Ved puss på lettbetong skal underlaget være grunnet med lavalkalisk grunningsmørtel ex. Grunning Grå A Anl (CS IV).

Blanding
add_circle
remove_circle

Tørrpulveret blandes maskinelt i ca. 7 minutter i tvangsblander, eller i 3−4 minutter i hurtiggående blander med ca. 3,6 liter vann (18 %) pr 20 kg sekk. Dette gir ca. 12,8 liter ferdig mørtel. Ved bruk av frittfallsblander bør blandingstiden være ca. 15 minutter.

Legging
add_circle
remove_circle

Produktet påføres for hånd med en tykkelse på maks. 10 mm pr. påføring. Underlag som skal påføres skal alltid vara fuktig. Hvert lag skal herdes før overflaten fuktes på nytt før neste påføring.

Etterbehandling og tørking
add_circle
remove_circle

Ferdig pusset flate skal ettervannes i minst 3 døgn. Dette for og hindre hård opptørk, svinn og rissdannelser. Bruk vannslange med fint spredermunnstykke. Fasaden skal beskyttes mot regn og lav temperatur i minst 14 dager etter at arbeide er utført. Tørketiden kan variere avhengig av vær, og fukt i undelaget. Utførende må selv forsikre seg om at underlaget er tørt før videre behandling skal utføres.

Puss- & murmørtel C (CS II)
phone

92 02 87 79

Ring vår bestillingsavdeling
phone

+46 70 675 8080

Ring vår bestillingsavdeling

Kontakt

  • Verkstadsvägen 6
  • 746 40 Bålsta, Sverige
  • Tel. +46 171 46 65 90
  • E-post: [email protected]

Combimix

Combimix utvikler och produserer mineralbaserte byggprodukter. I sortimentet inngår produkter for blant annet gulvaretting, puss, muring, støping, betongrehabilitering og restaureringsmørtel for kulturbygninger. Vi har salg i Sverige, Danmark, Norge og USA.