close

CM 860 Hurtigstøp Grov

CM 860 Hurtigstøp Grov er en hurtigherdende støpemasse.

Hurtigstøp er egnet for nyproduksjon og renovering. Produktet er beregnet på innendørs bruk på underlag av betong og fliser.

Send alle filer

Last ned alle filer

info

Produktspesifikasjon

Tekniske data
add_circle
remove_circle

Avgir korrosive stoffer

CT (iht. EN 13813)

Trykkstyrke

C12 (iht. EN 13813)

Trykkstyrke, middelverdi

16 MPa (iht. EN 13813)

Bøyestrekkfasthet, klasse

F3 (iht. EN 13813)

Bøyestrekkfasthet, middelverdi

4 MPa (iht. EN 13813)

Brannklasse

A1 fl (iht. EN 13813)

Vedhefting til underlag

> 1 MPa (iht. EN 13813)

Lagtykkelse 1

20–100 mm

Kornstørrelse

< 3 mm

Materialforbruk

1,8 kg/m²/mm

Tørr volumvekt

1800 kg/m³

Vannbehov

1,8 l/20 kg

Brukstemperatur

10–25 °C

Blandingstid

3 min

Brukstid

20–30 min

Gangbar

1–2 timer

Beleggbar (klinker)

12 timer

Tørketid for legging av tepper

24 timer

pH

ca. 11

Fuktbestandig

Ja

Overflatestrekkstyrke 28 døgn (slipt, belastet overflate)

> 0,7 MPa

Krymping

0,05–0,1 %

Emballasje
add_circle
remove_circle

86005

20 kg

86003

1000 kg

86002

Bulk

info

Bruk

Forarbeid
add_circle
remove_circle

Underlaget må være rent og fritt for støv, sementhud, fett og annen forurensning som kan hindre vedhefting. Underlagets vedheftings- og overflatetrykkfasthet må ikke være under 0,5 MPa. Underlaget grunnes alltid med PP 600 Primer, som skal tørke før det legges noe på den. Av hensyn til grunningens filmdannelse må ikke underlagets temperatur være under 10 °C. For det beste arbeidsresultatet bør temperaturen i arbeidslokalet ligge mellom 10 og 25 °C. Ved høyere eller lavere temperatur vil herdetiden bli henholdsvis kortere eller lengre. En betongkonstruksjon skal ikke avrettes tidligere enn en måned etter støping, med hensyn til sprekkdannelser på grunn av krymping og eventuell setning. Referanseverdien 95 % RF i konstruksjonen bør settes som øvre grense for avrettingsarbeid. For å unngå tetting av avløpsledninger bør alltid sluker tettes før sparklingen påbegynnes. Flytende konstruksjon: For svake underlag (overflatestyrke <0,5 MPa) eller dårlig renset underlag, skal massen skilles fullstendig fra undergulvet ved å påføre f.eks. plast- eller fiberduk. Stålnett (f.eks. 5 mm c/c 150 mm) må påføres og overlapping av nettet må gjøres. Påfør minimum 50 mm CM 860 Hurtigstøp Grov.

Blanding
add_circle
remove_circle

Tørrpulveret blandes med maks. 1,8 liter vann (maks. 9 %) per sekk på 20 kg. Blandingen utføres med drill og visp eller planblander til en klumpfri masse. Hurtigstøp som har begynt å tørke, må ikke blandes ut med mer vann, men må kasseres.

Legging
add_circle
remove_circle

Den ferdigblandede massen fordeles på gulvet, komprimeres nøye og dras av med retteskive på lekte til ønsket tykkelse. Massen legges med en lagtykkelse på 20–100 mm, 50–100 mm ved flytende konstruksjon. I våtrom med fall legges en lekte ut fra veggen, og mørtelen dras mot gulvsluken. Skal det legges elkabel i massen må den komprimeres nøye.

Etterbehandling og tørking
add_circle
remove_circle

Overflaten kan brettskures eller stålglattes etter komprimering. Eventuell finsparkling kan utføres så snart overflaten er tørket. Før legging av tepper må man alltid forsikre seg om at konstruksjonen er tilstrekkelig tørket. Tørketid for legging av tepper er 24 timer. Den angitte tørketiden forutsetter et tørkeklima med ca. 20 °C, 50 % RF og en viss utskifting av luften. Nyproduserte overflater skal være trekkfrie, beskyttet mot direkte sollys og regn.

Beregning av forbruk

CM 860 Hurtigstøp Grov

Beregning av forbruk

phone

92 02 87 79

Ring vår bestillingsavdeling
phone

+46 70 675 8080

Ring vår bestillingsavdeling

Kontakt

  • Verkstadsvägen 6
  • 746 40 Bålsta, Sverige
  • Tel. +46 171 46 65 90
  • E-post: [email protected]

Combimix

Combimix utvikler och produserer mineralbaserte byggprodukter. I sortimentet inngår produkter for blant annet gulvaretting, puss, muring, støping, betongrehabilitering og restaureringsmørtel for kulturbygninger. Vi har salg i Sverige, Danmark, Norge og USA.