close

Pussmørtel B Grov (CS III)

Pussmørtel B Grov (CS III) er en pumpbar pussmørtel i pussmørtelklasse B (CS III).

Pussmørtelen benyttes til puss ved rehabilitering/nybygg i kombinasjon med en grunningsmørtel på tunge veggen bygging. Produktet kan brukes både innendørs og utendørs.

Send alle filer

Last ned alle filer

info

Produktspesifikasjon

Tekniske data
add_circle
remove_circle

Trykkstyrke

CS III (iht. EN 998-1)

Brannklasse

A1 (iht. EN 998-1)

Frostbestandighet

God (iht. EN 998-1)

Kapillær vannabsorbsjon

W 1 (iht. EN 998-1)

Bindemiddel

Kalk/Cement

Tykkelse per påføring

5–10 mm

Kornstørrelse

≤ 3 mm

Luftinnhold

ca 18 %

Vannbehov

ca 17 %

Materialforbruk

ca 1,6 kg/m²/mm

Brukstemperatur

5–30 °C

Pre-vann

24 timer

Blandingstid

3–15 min

Brukstid 20°C

ca 2 timer

Begynner å herde

ca 4 timer

Ettervann

72 timer

Trykkstyrke, 28 døgn

3,5–7,5 MPa

Tetthet, stivnet mørtel

ca 1600 kg/m³

Emballasje
add_circle
remove_circle

18005

20 kg

18003

1000 kg

info

Bruk

Forarbeid
add_circle
remove_circle

Oppbevar tørrmørtel slik at det holder over 5 °C før bruk. Ved bruk i under 5 °C må vintertiltak iverksettes. Underlaget må være rent og fritt for støv, sementhud, fett og annen forurensning før påføring kan start. Sugende underlag fuktes dagen før og eventuellt før påføring med vannslange med fint spredermunnstykke. Puss på lettbetong skal underlaget alltid grunnes med Grunning Grå A Anl (CS IV). Ved pumping med pussprøyte bør det utføres en funksjonstest før arbeidet påbegynnes, med tanke på slangelengde og ytre forhold. Ved pumping skal slangen smøres med murkalk som blandes til en vellinglignende konsistens.

Blanding
add_circle
remove_circle

Tørrpulveret blandes maskinelt i ca. 7 minutter i tvangsblander, eller i 3−4 minutter i hurtiggående blander med ca. 3,4 liter vann (17 %) pr 20 kg sekk. Dette gir ca. 12,8 liter ferdig mørtel. Ved bruk av frittfallsblander bør blandingstiden være ca. 15 minutter.

Legging
add_circle
remove_circle

Mørtelen påføres med skje eller med pussprøyte som har en slangediameter på Ø 25–32 mm. Mørtelen legges på med en tykkelse på maks. 10 mm pr. påføring. Underlag som skal pusses skal alltid være svaktsugende. Hvert lag skal herdne før overflaten fuktes på nytt før neste påføring.

Etterbehandling og tørking
add_circle
remove_circle

Ferdig pusset flate skal ettervannes i minst 3 døgn. Dette for og hindre hård opptørk, svinn og rissdannelser. Bruk vannslange med fint spredermunnstykke. Fasaden skal beskyttes mot regn og lav temperatur i minst 14 dager etter at arbeidet er utført. Tørketiden kan variere avhengig av vær, og fukt i underlaget. Utførende må selv forsikre seg om at underlaget er tørt før videre behandling skal utføres.

Pussmørtel B Grov (CS III)
phone

92 02 87 79

Ring vår bestillingsavdeling
phone

+46 70 675 8080

Ring vår bestillingsavdeling

Kontakt

  • Verkstadsvägen 6
  • 746 40 Bålsta, Sverige
  • Tel. +46 171 46 65 90
  • E-post: [email protected]

Combimix

Combimix utvikler och produserer mineralbaserte byggprodukter. I sortimentet inngår produkter for blant annet gulvaretting, puss, muring, støping, betongrehabilitering og restaureringsmørtel for kulturbygninger. Vi har salg i Sverige, Danmark, Norge og USA.