close

CM 700 Grovavretting

CM 700 Grovavretting er en pumpbar, selvutjevnende avrettingsmasse.

Avrettingsmassen er egnet for nyproduksjon og renovering. Produktet er beregnet på innendørs bruk på underlag av betong, lettbetong og fliser. Produktet er ment å være belagt med overflatelag, f.eks. fliser, teppe eller lignende. Produktet kan leveres med fibertilsetning (gjelder kun for bulk- eller storsekkleveranser).

Send alle filer

Last ned alle filer

info

Produktspesifikasjon

Tekniske data
add_circle
remove_circle

Avgir korrosive stoffer

CT (iht. EN 13813)

Trykkstyrke

C20 (iht. EN 13813)

Trykkstyrke, middelverdi

30 MPa (iht. EN 13813)

Bøyestrekkfasthet, klasse

F5 (iht. EN 13813)

Bøyestrekkfasthet, middelverdi

6 MPa (iht. EN 13813)

Brannklasse

A1fl (iht. EN 13813)

RWFC

550 (iht. EN 13813)

Vedhefting til underlag

B1,0 (iht. EN 13813)

Lagtykkelse 1

5–70 mm

Lagtykkelse 2

6–20 mm på lettbetong

Kornstørrelse

< 2 mm

Materialforbruk

1,7 kg/m²/mm

Tørr volumvekt

1700 kg/m³

Vannbehov

5–40 mm: 3,6 l/20 kg, 40–70 mm: 3,2 l/20 kg

Flytegenskaper

maks, 135 mm, maks, 125 mm

Brukstemperatur

10–25 °C

Blandingstid

3 min

Brukstid

10–25 min

Gangbar

1–3 timer

Beleggbar (klinker)

12 timer

Tørketid for legging av tepper

10 mm/uke

pH

ca. 11

Fuktbestandig

Ja

Overflatestrekkstyrke 28 døgn (slipt, belastet overflate)

1,0 MPa

Krymping

0,03–0,05 %

TVOC 28 døgn

39 μg/(m² h)

Emballasje
add_circle
remove_circle

70005

20 kg

70003

1000 kg

70009

Bulk

info

Bruk

Forarbeid
add_circle
remove_circle

Underlaget må være rent og fritt for støv, sementhud, fett og annen forurensning som kan hindre vedhefting. Underlagets vedheftings- og overflatetrykkfasthet må ikke være under 0,5 MPa. Underlaget grunnes alltid med PP 600 Primer, som skal tørke før sparkling. Av hensyn til grunningens filmdannelse og avrettingsmassens herding må ikke underlagets temperatur være under 10°C. For det beste arbeidsresultatet bør temperaturen i arbeidslokalet ligge mellom 10-25°C. Ved høyere eller lavere temperatur vil herdetiden bli henholdsvis kortere eller lengre. En betongkonstruksjon skal ikke avrettes tidligere enn en måned etter støping, med hensyn til sprekkdannelser på grunn av krymping og eventuell setning. Referanseverdien 95 % RF i konstruksjonen bør settes som øvre grense for avrettingsarbeid. Bruk Combimix avstengingslist som avgrensning. For å unngå tetting av avløpsledninger bør alltid sluker tettes før sparklingen påbegynnes.

Blanding
add_circle
remove_circle

Tørrpulveret blandes med maks. 3,6 liter vann (maks. 18%) per sekk på 20 kg for lagtykkelse 5-40 mm, og med maks. 3,2 liter vann (maks. 16%) per sekk på 20 kg for lagtykkelse 40-70 mm. Blandingen utføres med drill og visp eller egnet blandepumpe. Riktig vanninnblanding kontrolleres gjennom flytprøver med en sylinder med Ø 30 mm og høyde på 50 mm på en glassplate på 300x300 mm. Med riktig vanninnblanding skal spredningen være maks. 135 mm for lagtykkelse 5-40 mm og maks. 125 mm for lagtykkelse 40-70 mm. Med flytprøven kontrolleres det også at massen har godt hold og ikke skiller seg.

Legging
add_circle
remove_circle

Den blandede massen helles ut for hånd eller pumpes ut på underlaget i lengder. Hver ny lengde legges i den gamle så snart som mulig, slik at massen kan flyte sammen til et jevnt belegg. Bredden på lengdene avpasses etter blandepumpens kapasitet og lagtykkelsen. Avrettingsmassen legges med en lagtykkelse på 5-40 mm. Den kan også legges med en lagtykkelse på 40-70 mm med lavere vanntilsetning, og ned til 2 mm lokalt rundt gulvsluker og lignende. På underlag av lettbetong skal avrettingsmassen legges med en lagtykkelse på 6-20 mm. Materialet krever en lett mekanisk bearbeidelse med en tannet sparkel for jevnest mulig resultat.

Etterbehandling og tørking
add_circle
remove_circle

Den halvherdede avrettingsmassen kan med letthet formes eller skjæres før den har tørket for mye. Før legging av tepper må man alltid forsikre seg om at konstruksjonen er tilstrekkelig tørket. Referanseverdien for tørkingen av produktet er 10 mm per uke. Den angitte referanseverdien forutsetter et tørkeklima med ca. 20°C, 50 % RF og en viss utskifting av luften. Nyproduserte overflater skal være trekkfrie, beskyttet mot direkte sollys og regn.

Beregning av forbruk

CM 700 Grovavretting

Beregning av forbruk

phone

92 02 87 79

Ring vår bestillingsavdeling
phone

+46 70 675 8080

Ring vår bestillingsavdeling

Kontakt

  • Verkstadsvägen 6
  • 746 40 Bålsta, Sverige
  • Tel. +46 171 46 65 90
  • E-post: [email protected]

Combimix

Combimix utvikler och produserer mineralbaserte byggprodukter. I sortimentet inngår produkter for blant annet gulvaretting, puss, muring, støping, betongrehabilitering og restaureringsmørtel for kulturbygninger. Vi har salg i Sverige, Danmark, Norge og USA.