close

CM Optimal

CM Optimal er en pumpbar, selvutjevnende avrettingsmasse.

Avrettingsmassen er egnet for nyproduksjon, renovering og varmegulvkonstruksjoner. Produktet er beregnet på innendørs bruk på underlag av betong, lettbetong, fliser, gulvgips og tre. Ved bruk på treunderlag må CM stålarmeringsnett benyttes.

Send alle filer

Last ned alle filer

info

Produktspesifikasjon

Tekniske data
add_circle
remove_circle

Avgir korrosive stoffer

CT (iht. EN 13813)

Trykkstyrke

C25 (iht. EN 13813)

Trykkstyrke, middelverdi

35 MPa (iht. EN 13813)

Bøyestrekkfasthet, klasse

F5 (iht. EN 13813)

Bøyestrekkfasthet, middelverdi

7 MPa (iht. EN 13813)

Brannklasse

A1fl (iht. EN 13813)

RWFC

550 (iht. EN 13813)

Vedhefting til underlag

B1,5 (iht. EN 13813)

Lagtykkelse 1

5–100 mm

Lagtykkelse 2

6–20 mm på lettbetong

Kornstørrelse

< 2 mm

Materialforbruk

1,8 kg/m²/mm

Tørr volumvekt

1800 kg/m³

Vannbehov

maks. 3,6 l/20 kg sekk

Flytegenskaper

mak. 135 mm

Brukstemperatur

10–25 °C

Brukstid

10–25 min

Gangbar

1–3 timer

Beleggbar (klinker)

12 timer

Tørketid for legging av tepper

1–3 døgn

pH

ca 11

Fuktbestandig

ja

Overflatestrekkstyrke 28 døgn (slipt, belastet overflate)

> 1,5 MPa

Krymping

0,03–0,05 %

TVOC 28 døgn

< 10 μg/(m² h)

Emballasje
add_circle
remove_circle

60005

20 kg

60003

1000 kg

60009

Bulk

info

Bruk

Forarbeid
add_circle
remove_circle

Underlaget må være rent og fritt for støv, sementhud, fett og annen forurensning som kan hindre vedhefting. Underlagets vedheftings- og overflatetrykkfasthet må ikke være under 0,5 MPa. Underlaget grunnes alltid med PP 600 Primer, som skal tørke før sparkling. Av hensyn til grunningens filmdannelse og avrettingsmassens herding må ikke underlagets temperatur være under 10 °C. For det beste arbeidsresultatet bør temperaturen i arbeidslokalet ligge mellom 10-25 °C. Ved høyere eller lavere temperatur vil herdetiden bli henholdsvis kortere eller lengre. En betongkonstruksjon skal ikke avrettes tidligere enn en måned etter støping, med hensyn til sprekkdannelser på grunn av krymping og eventuell setning. Referanseverdien 90 % RF i konstruksjonen bør settes som øvre grense for avrettingsarbeid. Ved legging på treunderlag må lagtykkelsen ikke være mindre enn 13 mm, og Combimix stålarmering må benyttes. Bruk Combimix avstengingslist som avgrensning. For å unngå tetting av avløpsledninger bør alltid sluker tettes før sparklingen påbegynnes.

Blanding
add_circle
remove_circle

Tørrpulveret blandes med maks. 3,6 liter vann (maks. 18 %) per sekk på 20 kg. Blandingen utføres med drill og visp eller egnet blandepumpe. Riktig vanninnblanding kontrolleres gjennom flytprøver med en sylinder med Ø 30 mm og høyde på 50 mm på en glassplate på 300x300 mm. Med riktig vanninnblanding skal spredningen være maks. 135 mm. Med flytprøven kontrolleres det også at massen har godt hold og ikke skiller seg.

Legging
add_circle
remove_circle

Den blandede massen helles ut for hånd eller pumpes ut på underlaget i lengder. Hver ny lengde legges i den gamle så snart som mulig, slik at massen kan flyte sammen til et jevnt belegg. Bredden på lengdene avpasses etter blandepumpens kapasitet og lagtykkelsen. Materialet krever en lett mekanisk bearbeidelse med en tannet sparkel for jevnest mulig resultat. På lettbetong skal belegget være 6–20 mm, kan legges opptil 100 mm hvis armeringsnett brukes.

Etterbehandling og tørking
add_circle
remove_circle

Den halvherdede avrettingsmassen kan med letthet formes eller skjæres før den har tørket for mye. Før legging av tepper må man alltid forsikre seg om at konstruksjonen er tilstrekkelig tørket. Tørketid for legging av tepper er 1-3 døgn. Den angitte referanseverdien forutsetter et tørkeklima med ca. 20 °C, 40 % RF og en viss utskifting av luften. Nyproduserte overflater skal være trekkfrie, beskyttet mot direkte sollys og regn.

Beregning av forbruk

CM Optimal

Beregning av forbruk

phone

92 02 87 79

Ring vår bestillingsavdeling
phone

+46 70 675 8080

Ring vår bestillingsavdeling

Kontakt

  • Verkstadsvägen 6
  • 746 40 Bålsta, Sverige
  • Tel. +46 171 46 65 90
  • E-post: [email protected]

Combimix

Combimix utvikler och produserer mineralbaserte byggprodukter. I sortimentet inngår produkter for blant annet gulvaretting, puss, muring, støping, betongrehabilitering og restaureringsmørtel for kulturbygninger. Vi har salg i Sverige, Danmark, Norge og USA.