close

CM 420 Offshore

CM 420 Offshore er en pumpbar avrettingsmasse godkjent for maritime miljøer.

Avrettingsmassen er egnet for nyproduksjon og renovering. Produktet er beregnet på innendørs bruk på underlag av stål eller blikk på skip, ferger og oljeplattformer.

Send alle filer

Last ned alle filer

info

Produktspesifikasjon

Tekniske data
add_circle
remove_circle

Avgir korrosive stoffer

CT (iht. EN 13813)

Trykkstyrke

C20 (iht. EN 13813)

Trykkstyrke, middelverdi

35 MPa (iht. EN 13813)

Bøyestrekkfasthet, klasse

F4 (iht. EN 13813)

Bøyestrekkfasthet, middelverdi

10 MPa (iht. EN 13813)

Brannklasse

A2fl-s1 (iht. EN 13813)

RWA

100 (iht. EN 13813)

RWFC

550 (iht. EN 13813)

Vedhefting til underlag

> 1,5 MPa (iht. EN 13813)

Lagtykkelse 1

3–30 mm

Kornstørrelse

< 0,5 mm

Materialforbruk

1,1 kg/m²/mm

Tørr volumvekt

1100 kg/m³

Vannbehov

4,3 l/15 kg

Flytegenskaper

maks, 145 mm

Brukstemperatur

10–25 °C

Blandingstid

3 min

Brukstid

ca. 60 min

Gangbar

> 4 timer

Beleggbar (klinker)

24 timer

Tørketid for legging av tepper

1–3 døgn

pH

ca. 11

Fuktbestandig

Ja

Overflatestrekkstyrke 28 døgn (slipt, belastet overflate)

> 1,5 MPa

Krymping

0,04–0,06 %

TVOC 28 døgn

30 μg/m2 h

Emballasje
add_circle
remove_circle

42005

15 kg

42009

Bulk

info

Bruk

Forarbeid
add_circle
remove_circle

Underlaget må være rent og fritt for støv, sementhud, fett og annen forurensning som kan hindre vedhefting. Underlagets vedheftings- og overflatetrykkfasthet må ikke være under 0,5 MPa. Underlaget grunnes alltid med PP 600 Primer, som skal tørke før sparkling. Av hensyn til grunningens filmdannelse og avrettingsmassens herding må ikke underlagets temperatur være under 10 °C. For det beste arbeidsresultatet bør temperaturen i arbeidslokalet ligge mellom 10 og 25 °C. Bruk Combimix avstengingslist som avgrensning. For å unngå tetting av avløpsledninger bør alltid sluker tettes før sparklingen påbegynnes.

Blanding
add_circle
remove_circle

Tørrpulveret blandes med maks. 4,3 liter vann (maks. 29 %) per sekk på 15 kg. Blandingen utføres med drill og visp eller egnet blandepumpe. Riktig vanninnblanding kontrolleres gjennom flytprøver med en sylinder med Ø 30 mm og høyde på 50 mm på en glassplate på 300 x 300 mm. Med riktig vanninnblanding skal spredningen være maks. 145 mm. Med flytprøven kontrolleres det også at massen har godt hold og ikke skiller seg.

Legging
add_circle
remove_circle

Den blandede massen helles ut for hånd eller pumpes ut på underlaget i lengder. Hver ny lengde legges i den gamle så snart som mulig, slik at massen kan flyte sammen til et jevnt belegg. Bredden på lengdene avpasses etter blandepumpens kapasitet og lagtykkelsen. Materialet krever en lett mekanisk bearbeidelse med en tannet sparkel for jevnest mulig resultat.

Etterbehandling og tørking
add_circle
remove_circle

Den halvherdede avrettingsmassen kan med letthet formes eller skjæres før den har tørket for mye. Før legging av tepper må man alltid forsikre seg om at konstruksjonen er tilstrekkelig tørket. Tørketid for legging av tepper er 1–3 døgn. Den angitte referanseverdien forutsetter et tørkeklima med ca. 20 °C, 40 % RF og en viss utskifting av luften. Nyproduserte overflater skal være trekkfrie, beskyttet mot direkte sollys og regn.

Beregning av forbruk

CM 420 Offshore

Beregning av forbruk

phone

92 02 87 79

Ring vår bestillingsavdeling
phone

+46 70 675 8080

Ring vår bestillingsavdeling

Kontakt

  • Verkstadsvägen 6
  • 746 40 Bålsta, Sverige
  • Tel. +46 171 46 65 90
  • E-post: [email protected]

Combimix

Combimix utvikler och produserer mineralbaserte byggprodukter. I sortimentet inngår produkter for blant annet gulvaretting, puss, muring, støping, betongrehabilitering og restaureringsmørtel for kulturbygninger. Vi har salg i Sverige, Danmark, Norge og USA.