close

Utvikler og utfordrer industrien

Byggebransjen er i konstant endring. Nye teknikker, nye lover og nye anbefalinger stiller høye krav til byggefirmaer og leverandørene deres. Denne foranderlige verdenen har drevet oss fremover siden oppstarten i 2001. Derfor utvikles sortimentet vårt kontinuerlig, i tråd med behovene og kravene på markedet.

Den pionerånden som ligger forankret i bedriftskulturen vår, preges av evnen til raskt å fange opp markedssignaler og gi oss i kast med utfordringene. Dette har også vært en årsak til at vi har ekspandert til å bli en av de ledende produsentene på markedet. Ettersom vi har en relativt liten organisasjon, samarbeider salgs-, utviklings- og produksjonsavdelingen tett sammen. Dette innebærer at vi kan ta raske beslutninger og utvikle nye produkter like raskt. Det er også grunnen til at vi har hatt kontinuerlig vekst fra starten av.

Den pionerånden som ligger forankret i bedriftskulturen vår, preges av evnen til raskt å fange opp markedssignaler og gi oss i kast med utfordringene.

Produktutvalget vårt består av blant annet avrettingsmasse, moderne fasadesystemer, tradisjonell gips, muring, støpning, betongrenovering, restaureringsgips for kulturbygg. Combimix har i dag rundt 50 ansatte og omsetter i Sverige, Norge, Danmark, USA og Asia. Hovedkontoret vårt ligger i Bålsta utenfor Stockholm. Her ligger også en av våre tre fabrikker. I USA ligger også datterselskapet Combimix Inc, som selger avrettingsmasseprodukter. Combimix inngår i holdingselskapet Fenrisulven, som er basert i Danmark.

Vår visjon - Sammen for et bærekraftig resultat!

Vi anstrenger oss hele tiden for å være kundenes beste alternativ.

Dette gjøres ved å oppfylle og tilfredsstille kundenes forhåndsbestemte krav og forventninger, og opprettholde leveransesikkerhet, riktig kvalitet og service samtidig med miljøhensyn.

Vår lønnsomhet og konkurranseevne skal drives gjennom vekst og kompetanse.

Det gir oss større risikospredning, storskalaintegrasjon, normarbeid og en bred base for utvikling.

Vårt utviklingsarbeid gjennomføres i nært samarbeid med kundene.

Dette omfatter medarbeiderprosesser, produkter, normer og standarder.

Gjennom kompetent styring og ledelse utvikler vi oss dynamisk.

Vi bygger på følsomhet, kommunikasjon, kunnskap, nettverk og fleksibilitet.

Mer om Combimix

phone

92 02 87 79

Ring vår bestillingsavdeling
phone

+46 70 675 8080

Ring vår bestillingsavdeling

Kontakt

  • Verkstadsvägen 6
  • 746 40 Bålsta, Sverige
  • Tel. +46 171 46 65 90
  • E-post: [email protected]

Combimix

Combimix utvikler och produserer mineralbaserte byggprodukter. I sortimentet inngår produkter for blant annet gulvaretting, puss, muring, støping, betongrehabilitering og restaureringsmørtel for kulturbygninger. Vi har salg i Sverige, Danmark, Norge og USA.