close

CM 900 Industribase

CM 900 Industribase er en pumpbar, selvutjevnende avrettingsmasse.

Avrettingsmassen er egnet for nyproduksjon og renovering. Produktet er beregnet på innendørs bruk på underlag av betong. Produktet brukes på ujevne betongunderlag som utfyllingsmateriale og som lastfordeler for CM 920 Industri, CM 940 Industri Top, CM 960 Industri Super Top..

Send alle filer

Last ned alle filer

info

Produktspesifikasjon

Tekniske data
add_circle
remove_circle

Avgir korrosive stoffer

CT (iht. EN 13813)

Trykkstyrke

C25 (iht. EN 13813)

Trykkstyrke, middelverdi

35 MPa (iht. EN 13813)

Bøyestrekkfasthet, klasse

F5 (iht. EN 13813)

Bøyestrekkfasthet, middelverdi

7 MPa (iht. EN 13813)

Brannklasse

A1fl (iht. EN 13813)

Vedhefting til underlag

B1,5 (iht. EN 13813)

Lagtykkelse 1

5–100 mm

Kornstørrelse

< 2 mm

Materialforbruk

1,7 kg/m²/mm

Tørr volumvekt

1700 kg/m³

Vannbehov

3,4 l/20 kg

Flytegenskaper

maks. 125 mm

Brukstemperatur

10–25 °C

Blandingstid

3 min

Brukstid

15–25 min

Gangbar

1–3 timer

pH

ca. 11

Fuktbestandig

Ja

Overflatestrekkstyrke 28 døgn (slipt, belastet overflate)

> 1,5 MPa

Krymping

0,03–0,05 %

Emballasje
add_circle
remove_circle

90005

20 kg

90003

1000 kg

90009

Bulk

info

Bruk

Forarbeid
add_circle
remove_circle

Underlaget må være rent og fritt for støv, sementhud, fett og annen forurensning som kan hindre vedhefting. Underlagets vedheftings- og overflatetrykkfasthet må ikke være under 1,5 MPa. Underlaget grunnes alltid med PP 600 Primer, som skal tørke før sparkling. Av hensyn til grunningens filmdannelse og avrettingsmassens herding må ikke underlagets temperatur være under 10 °C. For det beste arbeidsresultatet bør temperaturen i arbeidslokalet ligge mellom 10–25 °C. Ved høyere eller lavere temperatur vil herdetiden bli henholdsvis kortere eller lengre. En betongkonstruksjon skal ikke avrettes tidligere enn en måned etter støping, med hensyn til sprekkdannelser på grunn av krymping og eventuell setning. Referanseverdien 95 % RF i konstruksjonen bør settes som øvre grense for avrettingsarbeid. Bruk Combimix avstengingslist som avgrensning. For å unngå tetting av avløpsledninger bør alltid sluker tettes før sparklingen påbegynnes.

Blanding
add_circle
remove_circle

Tørrpulveret blandes med maks. 3,4 liter vann (maks. 17 %) per sekk på 20 kg. Blandingen utføres med drill og visp eller egnet blandepumpe. Riktig vanninnblanding kontrolleres gjennom flytprøver med en sylinder med Ø 30 mm og høyde på 50 mm på en glassplate på 300 x 300 mm. Med riktig vanninnblanding skal spredningen være maks. 125 mm. Med flytprøven kontrolleres det også at massen har godt hold og ikke skiller seg.

Legging
add_circle
remove_circle

Den blandede massen helles ut for hånd eller pumpes ut på underlaget i lengder. Hver ny lengde legges i den gamle så snart som mulig, slik at massen kan flyte sammen til et jevnt belegg. Bredden på lengdene avpasses etter blandepumpens kapasitet og lagtykkelsen. Materialet krever en lett mekanisk bearbeidelse med en tannet sparkel for jevnest mulig resultat.

Etterbehandling og tørking
add_circle
remove_circle

Den halvherdede avrettingsmassen kan med letthet formes eller skjæres før den har tørket for mye. Produktet skal alltid forsynes med en toppsparkling bestående av CM 920 Industri, CM 940 Industri Top eller CM 960 Industri Super Top. Nyproduserte overflater skal være trekkfrie, beskyttet mot direkte sollys og regn.

Beregning av forbruk

CM 900 Industribase

Beregning av forbruk

phone

92 02 87 79

Ring vår bestillingsavdeling
phone

+46 70 675 8080

Ring vår bestillingsavdeling

Kontakt

  • Verkstadsvägen 6
  • 746 40 Bålsta, Sverige
  • Tel. +46 171 46 65 90
  • E-post: [email protected]

Combimix

Combimix utvikler och produserer mineralbaserte byggprodukter. I sortimentet inngår produkter for blant annet gulvaretting, puss, muring, støping, betongrehabilitering og restaureringsmørtel for kulturbygninger. Vi har salg i Sverige, Danmark, Norge og USA.