close

Mure- & pudsemørtel M2,5

KC-baseret mørtel til almindelige opmurings- og pudsearbejder i muremørtelklasse M2,5 (B).

Til opmuring af tegl, lette klinker og letbeton. Ved anvendelse til letbeton skal producentens anbefalinger følges. Kan anvendes under og over terrænniveau, både indendørs og udendørs. Produktet kan desuden anvendes til grunding, slæmning og grovpudsningen.

Send alle filer

Download alle filer

info

Produktspecifikation

Tekniske data
add_circle
remove_circle

Trykstyrkeklasse

M2,5

Kloridinnehåll_prod_tabell

< 0,1 %

Skjuvhållfasthet_prod_tabell

> 0,15 N/mm²

Brandklasse

A1

Frostbestandighed

God

Kapillär vattenabsorption_prod_tabell

≤ 0,4 kg/(m2min0,5)

Bindemiddel

Kalk/Cement

Fugetykkelse

10–12 mm

Tykkelse pr. pålægning

5–10 mm

Kornstørrelse

0–3 mm

Luftindhold

ca 18 %

Vandbehov

16 %

Materialeforbrug

muring ca 70 kg/m², pudsning ca 16 kg/m² (ved 10 mm)

Arbejdstemperatur

5–30 °C

Blandetid

3–15 min

Anvendelsestid 20 °C

ca. 2 timer

Begynder at hærde

ca. 4 timer

Eftervanding

72 timer

Trykstyrkeklasse, 28 døgn

> 2,5 MPa

Densitet Härdat_prod_tabell

1650 kg/m³

Emballage
add_circle
remove_circle

10105

20 kg

10103

1000 kg

info

Anvendelse

Forbehandling
add_circle
remove_circle

Murstenene skal være tørre. Rengør efter behov med murafrensningsmiddel. Der må ikke renses med syre uden rådføring med murstensproducenten. Kontroller murstenenes sugeevne. Ved anvendelse som puds skal sugende underlag forvandes dagen før. Underlaget skal tyndgrundes med grundingsmørtel før påføring. Dette skal ske dagen før. Hvis produktet anvendes ved temperaturer under 5 °C, skal der træffes foranstaltninger i forbindelse med vinterforhold.

Blanding
add_circle
remove_circle

Produktet blandes maskinelt i 7–10 minutter i tvangsblander eller 3–4 minutter i hurtiggående blander. Ved anvendelse af en fritfaldsblander bør blandingstiden være ca. 15 minutter. Pulveret blandes med ca. 3,2 liter vand (16 %) pr. 20 kg sæk. Dette giver ca. 12,8 liter færdig mørtel. Ved anvendelse af gennemstrømsblander skal der anvendes mørtel med specialtilsætning.

Udlægning
add_circle
remove_circle

Ved muring med fyldte fuger stryges og/eller børstes fugerne, når mørtlen er næsten tør. For at opnå tætte fuger skal de fyldes helt med mørtel. Mørtlen påføres manuelt. Ved pudsning påføres mørtlen med mureske, ca. 10 mm pr. slag. Sørg for, at mørtlen ikke er for blød. Pres overfladen fast med et langt glittebræt. Derefter trækkes mørtlen af med et trækbræt til en plan men nopret overfladestruktur. For at opnå den ønskede struktur brætrives/skures pudsen. Mørtel, der er begyndt at hærde, skal kasseres.

Efterbehandling og udtørring
add_circle
remove_circle

Beskyt altid arbejdsfladen i mindst 3 døgn mod temperaturer under 5 °C, sol, regn eller kraftig blæst. Eftervand altid i mindst 3 døgn i tørt og lunt vejr samt ved kraftig blæst. Brug en vandslange med sprøjteforstøver.

Mure- & pudsemørtel M2,5
phone
phone

Kontakt

Combimix

Combimix udvikler og producerer mineralbaserede produkter for byggeindustrien. I sortimentet indgår produkter til blandt andet gulvspartling, facadepudsning, opmuring, støbning, betonrenovering og restaurering af kulturbygninger. Vi har salg i Sverige, Danmark, Norge og USA.

Produktkategorier