close

CM 100 Gypsos

CM 100 Gypsos er en pumpebar, gipsbasered spartelmasse.

Spartelmassen er beregnet til nyproduktion og renovering. Produktet er beregnet til indendørs brug på underlag af beton, letbeton, sten, keramik, homogen PVC, træ og gulvgips.

Send alle filer

Download alle filer

info

Produktspecifikation

Tekniske data
add_circle
remove_circle

Frigivelse af ætsende stoffer

CA (ifølge EN 13813)

Trykstyrkeklasse

C20 (ifølge EN 13813)

Trykstyrke, gennemsnit

20 MPa (ifølge EN 13813)

Bøjningsstyrke, klasse

F5 (ifølge EN 13813)

Bøjningsstyrke, gennemsnit

5 MPa (ifølge EN 13813)

Brandklasse

A1fl (ifølge EN 13813)

RWFC

550 (ifølge EN 13813)

Sparteltykkelse 1

5–50 mm

Sparteltykkelse 2

6–20 mm på letbetong

Kornstørrelse

< 2 mm

Materialeforbrug

1,7 kg/m²/mm

Tør volumenvægt

1700 kg/m³

Vandbehov

3,8 l/20 kg

Flydeevne

maks. 140 mm

Arbejdstemperatur

10–25 °C

Arbejdsklar

10–20 min

Gangbar

1–3 timer

Belægningsklar (klinker)

12 timer

Topbelægningsklar

10 mm/uge

pH

ca. 11

Vandskadestabil

Ja

Overfladestyrke efter 28 døgn (slebet belastet flade)

> 1,5 MPa

Fri krympning

0–0,01 %

TVOC 28 døgn

< 10 μg/(m² h)

Emballage
add_circle
remove_circle

80005

20 kg

80003

1000 kg

80009

Bulk

info

Anvendelse

Forbehandling
add_circle
remove_circle

Underlaget skal være rent og frit for støv, cementflager, fedt og andre forureninger, der kan forhindre vedhæftning. Underlagets vedhæftnings- og overfladestyrke skal være min. 0,5 MPa. Hvis man er i tvivl, om dette er tilfældet, bør man foretage en test af et prøvefelt på ca. 0,5 x 3 meter. Efter ca. 3 døgn kan man foretage en bedømmelse af vedhæftning og eventuel revnedannelse i spartellaget. Ved tvivl kontakt da Combimix for rådgivning. Underlaget primes altid med PP 600 Primer, som skal tørre før spartling. Af hensyn til primerens filmdannelse og spartemassens hærdning må underlagets temperatur ikke komme under 10 °C. Det bedste resultat opnår, hvis temperaturen i arbejdsområdet er mellem 10–25 °C. Ved højere eller lavere temperaturer henholdsvis forkortes eller forlænges hærdningstiden. Brug altid en Combimix kantliste som afgrænsning. Brønde bør altid forsynes med tilstrækkelig tætning, før spartlingen påbegyndes, for at undgå tilstopning af afløbsledninger.

Blanding
add_circle
remove_circle

Pulveret blandes med maks. 3,8 liter vand (maks. 19 %) pr. pose ved 20 kg. Blandingen udføres med boremaskine med påsat piskeris eller med en til formålet beregnet blandepumpe. Den rette vandblanding kontrolleres gennem en flydeprøve med en cylinder med Ø 30 mm og højde på 50 mm på en glasplade på 300 x 300 mm. Med korrekt vandblanding må udbredningen være maks. 140 mm. Med flydeprøven kontrolleres det også, at spartelmassen er sammenhængende og ikke skiller.

Udlægning
add_circle
remove_circle

Den blandede masse hældes manuelt ud eller pumpes ud på underlaget i baner. Hver ny bane udlægges i den gamle, så snart som muligt, så massen kan flyde sammen til en jævn belægning. Bredden af banen tilpasses blandepumpens kapacitet og lagtykkelsen. Materialet kræver en let mekanisk bearbejdning med en tandspartel for at opnå en maksimal jævnhed. På underlag af træ må tykkelsen ikke være mindre end 10 mm.

Efterbehandling og udtørring
add_circle
remove_circle

Inden udtørring kan den halvhærdede spartelmasse nemt formes eller skæres. Betonkonstruktioner må ikke spartles før tidligst en måned efter støbning af hensyn til revnedannelser på grund af krympning og eventuelle sætninger. Vejledende værdi 95 % RF i konstruktionen bør sættes som øvre grænse for udglatningsarbejde. Før der lægges topbelægning, skal det altid sikres, at den underliggende konstruktion er tilstrækkelig tør. Vejledende værdi for udtørring af produktet er 10 mm pr. uge. Den angivne vejledende værdi forudsætter et tørringsklima på ca. 20 °C, 50 % RF samt luftventilation. Den nystøbte overflade må ikke udsættes for træk, og skal beskyttes mod direkte sollys og regn.

Forbrugsberegner

CM 100 Gypsos

Forbrugsberegner

Relateret materiale

description

Vilkår 2022

Oplysninger om vores ordre-, leverings- og afhentningsvilkår.

Vilkår bestilling og afhentning >

Vilkår Frit slange >

phone
phone

Kontakt

Combimix

Combimix udvikler og producerer mineralbaserede produkter for byggeindustrien. I sortimentet indgår produkter til blandt andet gulvspartling, facadepudsning, opmuring, støbning, betonrenovering og restaurering af kulturbygninger. Vi har salg i Sverige, Danmark, Norge og USA.

Produktkategorier