close

CM 760 Fiberspartel

CM 760 Fiberspartel er en pumpebar, selvudjævnende spartelmasse. Produktet er fiberforstærket og hurtighærdende.

Spartelmassen er beregnet til nyproduktion, renovering og gulvvarmekonstruktioner. Produktet er beregnet til indendørs brug med underlag af beton, letbeton, sten, keramik, homogen PVC, træ og gulvgips. Produktet er beregnet til at blive belægges med overfladelag, f.eks. fliser, tæppe eller lignende. CM 760 kan også bruges udendørs (ikke i saltmiljø) på på underlag af beton og skal derefter belægges med klinker.

Send alle filer

Download alle filer

info

Produktspecifikation

Tekniske data
add_circle
remove_circle

Frigivelse af ætsende stoffer

CT (ifølge EN 13813)

Trykstyrkeklasse

C30 (ifølge EN 13813)

Trykstyrke, gennemsnit

35 MPa (ifølge EN 13813)

Bøjningsstyrke, klasse

F7 (ifølge EN 13813)

Bøjningsstyrke, gennemsnit

8 MPa (ifølge EN 13813)

Brandklasse

A1fl (ifølge EN 13813)

RWFC

550 (ifølge EN 13813)

Vedhæftning mod underlag

B1,5 (ifølge EN 13813)

Sparteltykkelse 1

5–50 mm

Sparteltykkelse 2

6–20 mm på letbeton

Kornstørrelse

< 2 mm

Materialeforbrug

1,7 kg/m²/mm

Tør volumenvægt

1700 kg/m³

Vandbehov

3,6 l/20 kg

Flydeevne

maks. 135 mm

Arbejdstemperatur

10–25 °C

Blandetid

3 min

Arbejdsklar

10–25 min

Gangbar

1–3 timer

Belægningsklar (klinker)

12 timer

Topbelægningsklar

1–3 døgn

pH

ca. 11

Vandskadestabil

Ja

Overfladestyrke efter 28 døgn (slebet belastet flade)

> 1,5 MPa (lab.)

Fri krympning

0,03–0,05 %

TVOC 28 døgn

10 μg/(m² h)

Emballage
add_circle
remove_circle

76005

20 kg

76003

1000 kg

76009

Bulk

info

Anvendelse

Forbehandling
add_circle
remove_circle

Underlaget skal være rent og frit for støv, cementflager, fedt og andre forureninger, der kan forhindre vedhæftning. Underlagets vedhæftnings- og overfladestyrke skal være min. 0,5 MPa. Underlaget primes altid med PP 600 Primer, som skal tørre før spartling. Af hensyn til primerens filmdannelse og spartemassens hærdning må underlagets temperatur ikke komme under 10 °C. Det bedste resultat opnår, hvis temperaturen i arbejdsområdet er mellem 10–25 °C. Ved højere eller lavere temperaturer henholdsvis forkortes eller forlænges hærdningstiden. Betonkonstruktioner må ikke spartles før tidligst en måned efter støbning af hensyn til revnedannelser på grund af krympning og eventuelle sætninger. Vejledende værdi 95 % RF i konstruktionen bør sættes som øvre grænse for udglatningsarbejde. Brug altid en Combimix kantliste som afgrænsning. Brønde bør altid forsynes med tilstrækkelig tætning, før spartlingen påbegyndes, for at undgå tilstopning af afløbsledninger.

Blanding
add_circle
remove_circle

Pulveret blandes med maks. 3,6 liter vand (maks. 18 %) pr. pose med 20 kg. Blandingen udføres med boremaskine med påsat piskeris eller med en til formålet beregnet blandingspumpe. Den rette vandblanding kontrolleres gennem en flydeprøve med en cylinder med Ø 30 mm og højde på 50 mm på en glasskive på 300x300 mm. Med korrekt vandblanding skal udbredningen være maks. 135 mm. Med flydeprøven kontrolleres det også, at spartelmassen er sammenhængende og ikke skiller.

Udlægning
add_circle
remove_circle

Den blandede masse hældes manuelt ud eller pumpes ud på underlaget i baner. Hver ny bane udlægges i den gamle, så snart som muligt, så massen kan flyde sammen til en jævn belægning. Bredden af banen tilpasses blandepumpens kapacitet og lagtykkelsen. Materialet kræver en let mekanisk bearbejdning med en spartel for at opnå en maksimal jævnhed.

Efterbehandling og udtørring
add_circle
remove_circle

Inden udtørring kan den halvhærdede spartelmasse nemt formes eller skæres. Før der lægges topbelægning, skal det altid sikres, at den underliggende konstruktion er tilstrækkelig tør. Produktet er topbelægningsklar efter 1–3 døgn. Den angivne vejledende værdi forudsætter et tørringsklima på ca. 20 °C, 50 % FR samt luftventilation. Den nystøbte overflade må ikke udsættes for træk, og skal beskyttes mod direkte sollys og regn.

Forbrugsberegner

CM 760 Fiberspartel

Forbrugsberegner

Relateret materiale

description

Vilkår 2022

Oplysninger om vores ordre-, leverings- og afhentningsvilkår.

Vilkår bestilling og afhentning >

Vilkår Frit slange >

phone
phone

Kontakt

Combimix

Combimix udvikler og producerer mineralbaserede produkter for byggeindustrien. I sortimentet indgår produkter til blandt andet gulvspartling, facadepudsning, opmuring, støbning, betonrenovering og restaurering af kulturbygninger. Vi har salg i Sverige, Danmark, Norge og USA.

Produktkategorier