close

CM 420 Offshore

CM 420 Offshore er en pumpebar spartelmasse til anvendelse i maritime miljøer.

Spartelmassen er beregnet til nyproduktion og renovering. Produktet er beregnet til indendørs brug på underlag af stål eller metal på fartøjer, færger, olieplatforme.

Send alle filer

Download alle filer

info

Produktspecifikation

Tekniske data
add_circle
remove_circle

Frigivelse af ætsende stoffer

CT (ifølge EN 13813)

Trykstyrkeklasse

C20 (ifølge EN 13813)

Trykstyrke, gennemsnit

35 MPa (ifølge EN 13813)

Bøjningsstyrke, klasse

F4 (ifølge EN 13813)

Bøjningsstyrke, gennemsnit

10 MPa (ifølge EN 13813)

Brandklasse

A2fl-s1 (ifølge EN 13813)

RWA

100 (ifølge EN 13813)

RWFC

550 (ifølge EN 13813)

Vedhæftning mod underlag

> 1,5 MPa (ifølge EN 13813)

Sparteltykkelse 1

3–30 mm

Kornstørrelse

< 0,5 mm

Materialeforbrug

1,1 kg/m²/mm

Tør volumenvægt

1100 kg/m³

Vandbehov

4,3 l/15 kg

Flydeevne

maks. 145 mm

Arbejdstemperatur

10–25 °C

Blandetid

3 min

Arbejdsklar

ca. 60 min.

Gangbar

> 4 timer

Belægningsklar (klinker)

24 timer

Topbelægningsklar

1–3 døgn

pH

ca. 11

Vandskadestabil

ja

Overfladestyrke efter 28 døgn (slebet belastet flade)

> 1,5 MPa (lab.)

Fri krympning

0,04–0,06 %

TVOC 28 døgn

30 μg/m2 t

Emballage
add_circle
remove_circle

42005

15 kg

42009

Bulk

info

Anvendelse

Forbehandling
add_circle
remove_circle

Underlaget skal være rent og frit for støv, cementflager, fedt og andre forureninger, der kan forhindre vedhæftelse. Underlagets vedhæftnings- og overfladestyrke skal være min. 0,5 MPa. Underlaget primes altid med PP 600 Primer, som skal tørre før spartling. Af hensyn til primerens filmdannelse og spartemassens hærdning må underlagets temperatur ikke komme under 10 °C. Det bedste arbejdsresultat opnås, hvis temperaturen i arbejdsområdet er mellem 10–25 °C. Der anvendes en Combimix-kantliste som afgrænsning. Brønde bør altid forsynes med tilstrækkelig tætning, før spartlingen påbegyndes, for at undgå tilstopning af afløbsledninger.

Blanding
add_circle
remove_circle

Pulveret blandes med maks. 4,3 liter vand (maks. 29 %) pr. pose ved 15 kg. Blandingen udføres med boremaskine påsat piskeris eller med en til formålet beregnet blandepumpe. Den rette vandblanding kontrolleres gennem en flydeprøve med en cylinder med Ø 30 mm og højde på 50 mm på en glasplade på 300 x 300 mm. Med korrekt vandblanding må udbredningen være maks. 145 mm. Med flydeprøven kontrolleres det også, at spartelmassen er sammenhængende og ikke skiller.

Udlægning
add_circle
remove_circle

Den blandede masse hældes manuelt ud eller pumpes ud på underlaget i baner. Hver ny bane udlægges i den gamle, så snart som muligt, så massen kan flyde sammen til en jævn belægning. Bredden af banen tilpasses blandepumpens kapacitet og lagtykkelsen. Materialet kræver en let mekanisk bearbejdning med en tandspartel for at opnå en maksimal jævnhed.

Efterbehandling og udtørring
add_circle
remove_circle

Inden udtørring kan den halvhærdede spartelmasse nemt formes eller skæres. Før der lægges topbelægning, skal det altid sikres, at den underliggende konstruktion er tilstrækkelig tør. Produktet er topbelægningsklar efter 1–3 døgn. Den angivne vejledende værdi forudsætter et tørringsklima på ca. 20 °C, 40 % FR samt luftventilation. Den nystøbte overflade må ikke udsættes for træk, og skal beskyttes mod direkte sollys og regn.

Forbrugsberegner

CM 420 Offshore

Forbrugsberegner

phone
phone

Kontakt

Combimix

Combimix udvikler og producerer mineralbaserede produkter for byggeindustrien. I sortimentet indgår produkter til blandt andet gulvspartling, facadepudsning, opmuring, støbning, betonrenovering og restaurering af kulturbygninger. Vi har salg i Sverige, Danmark, Norge og USA.

Produktkategorier