close

Muremørtel M2,5

Cementbaseret muremørtel til almindelig opmuring.

Til opmuring af letklinkeblokke og enkel opmuring med mursten, hvor der ikke stilles krav til farve på muremørtlen. Anvendes hovedsageligt i tilfælde, hvor murværket skal pudses. Kan anvendes under og over terrænniveau, både inden- og udendørs.

Send alle filer

Download alle filer

info

Produktspecifikation

Tekniske data
add_circle
remove_circle

Trykstyrkeklasse

M2,5

Kloridinnehåll_prod_tabell

< 0,1 %

Skjuvhållfasthet_prod_tabell

> 0,15 N/mm²

Brandklasse

A1

Frostbestandighed

God

Kapillär vattenabsorption_prod_tabell

≤0,4 kg/(m²min0,5)

Bindemiddel

Murcement

Fugetykkelse

10–12 mm

Kornstørrelse

0–3 mm

Luftindhold

ca 18 %

Vandbehov

ca 15 %

Materialeforbrug

ca 70 kg/m²

Arbejdstemperatur

5–30 °C

Blandetid

3–15 min

Anvendelsestid 20 °C

ca 2 timer

Begynder at hærde

ca 4 timer

Eftervanding

72 timer

Trykstyrkeklasse, 28 døgn

> 2,5 MPa

Densitet Härdat_prod_tabell

1650 kg/m³

Emballage
add_circle
remove_circle

11705

20 kg

11703

1000 kg

info

Anvendelse

Forbehandling
add_circle
remove_circle

Murstenene skal være tørre. Rengør efter behov med murafrensningsmiddel. Der må ikke renses med syre uden rådføring med murstensproducenten. Kontroller murstenenes sugeevne. Hvis produktet anvendes ved temperaturer under 5°C, skal der træffes foranstaltninger i forbindelse med vinterforhold.

Blanding
add_circle
remove_circle

Produktet blandes maskinelt i 7-10 minutter i tvangsblander eller 3-4 minutter i hurtiggående blander. Ved anvendelse af en fritfaldsblander bør blandingstiden være ca. 15 minutter. Pulveret blandes med ca. 3 liter vand (ca. 15 %) pr. 20 kg sæk. Dette giver ca. 12,8 liter færdig mørtel. Ved Ved anvendelse af gennemstrømsblander skal der anvendes mørtel med specialtilsætning.

Udlægning
add_circle
remove_circle

Ved muring med fyldte fuger stryges og/eller børstes fugerne, når mørtlen er næsten tør. For at opnå tætte fuger skal de fyldes helt med mørtel. Mørtlen påføres manuelt. Sørg for, at mørtlen ikke er for blød. Mørtel, der er begyndt at hærde, skal kasseres.

Efterbehandling og udtørring
add_circle
remove_circle

Beskyt altid arbejdsfladen i mindst 3 døgn mod temperaturer under 5°C, sol, regn og kraftig blæst. Eftervand altid i mindst 3 døgn i tørt og lunt vejr samt ved kraftig blæst. Brug en vandslange med sprøjteforstøver.

Muremørtel M2,5
phone
phone

Kontakt

Combimix

Combimix udvikler og producerer mineralbaserede produkter for byggeindustrien. I sortimentet indgår produkter til blandt andet gulvspartling, facadepudsning, opmuring, støbning, betonrenovering og restaurering af kulturbygninger. Vi har salg i Sverige, Danmark, Norge og USA.

Produktkategorier