search
close

CM 700 Grovspartel

CM 700 Grovspartel er en pumpebar, selvudjævnende spartelmasse.

Spartelmassen er beregnet til nyproduktion og renovering. Produktet er beregnet til indendørs brug på underlag af beton, letbeton, sten og keramik. Produktet kan leveres i en fiberforstærket udgave. Gælder kun for bulk og storsække.

Send alle filer

Download alle filer

info

Produktspecifikation

Tekniske data
add_circle
remove_circle

Frigivelse af ætsende stoffer

CT

Trykstyrkeklasse

C20

Trykstyrke, gennemsnit

30 MPa

Bøjningsstyrke, klasse

F5

Bøjningsstyrke, gennemsnit

6 MPa

Brandklasse

A1fl

RWFC

550

Vedhæftning mod underlag

B1,0

Sparteltykkelse 1

5–70 mm

Sparteltykkelse 2

6–20 mm på letbetong

Kornstørrelse

< 2 mm

Materialeforbrug

1,7 kg/m²/mm

Tør volumenvægt

1700 kg/m³

Vandbehov

3,6 l/20 kg (3,2 l/20 kg)

Flydeevne

maks. 135 mm, maks. 125 mm

Arbejdstemperatur

10–25 °C

Blandetid

3 min

Arbejdsklar

10–25 min

Gangbar

1–3 timer

Belægningsklar (klinker)

12 timer

Topbelægningsklar

10 mm/uge

pH

ca. 11

Vandskadestabil

Ja

Overfladestyrke efter 28 døgn (slebet belastet flade)

1,0 MPa

Fri krympning

0,03–0,05 %

TVOC 28 døgn

39 μg/(m² h)

Emballage
add_circle
remove_circle

70005

20 kg

70003

1000 kg

70009

Bulk

info

Anvendelse

Forbehandling
add_circle
remove_circle

Underlaget skal være rent og frit for støv, cementflager, fedt og andre forureninger, der kan forhindre vedhæftning. Underlagets vedhæftnings- og overfladestyrke skal være min. 0,5 MPa. Underlaget primes altid med PP 600 Primer, som skal tørre før spartling. Af hensyn til primerens filmdannelse må underlagets temperatur ikke komme under 10°C. Det bedste resultat opnår, hvis temperaturen i arbejdsområdet er mellem 10-25°C. Ved højere eller lavere temperaturer henholdsvis forkortes eller forlænges hærdningstiden. Betonkonstruktioner må ikke spartles før tidligst en måned efter støbning af hensyn til revnedannelser på grund af krympning og eventuelle sætninger. Vejledende værdi 90% RF i konstruktionen bør sættes som øvre grænse for udglatningsarbejde. Brug altid en Combimix kantliste som afgrænsning. Brønde bør altid forsynes med tilstrækkelig tætning, før spartlingen påbegyndes, for at undgå tilstopning af afløbsledninger.

Blanding
add_circle
remove_circle

Pulveret blandes med maks. 3,6 liter vand (maks. 18%) pr. pose ved 20 kg til spartellag på 5-40 mm og med maks. 3,2 liter vand (maks. 16%) pr. pose ved 20 kg til spartellag på 40-70 mm. Blandingen udføres med boremaskine med påsat piskeris eller med en til formålet beregnet blandepumpe. Den rette vandblanding kontrolleres gennem en flydeprøve med en cylinder med Ø 30 mm og højde på 50 mm på en glasplade på 300x300 mm. Med korrekt vandblanding må udbredningen være maks. 135 mm for spartellag på 5-40 mm og maks. 125 mm for spartellag på 40-70 mm. Med flydeprøven kontrolleres det også, at spartelmassen er sammenhængende og ikke skiller.

Udlægning
add_circle
remove_circle

Den blandede masse hældes manuelt ud eller pumpes ud på underlaget i baner. Hver ny bane udlægges i den gamle, så snart som muligt, så massen kan flyde sammen til en jævn belægning. Bredden af banen tilpasses blandepumpens kapacitet og lagtykkelsen. Spartelmassen udlægges i et spartellag på 5-40 mm. Kan også lægges i et lag på 40-70 mm med lavere tilsætning af vand, samt ned til 2 mm lokalt omkring gulvbrønde og lignende. På underlag af letbeton kan spartelmassen lægges i spartellag på 6-20 mm. Materialet kræver en let mekanisk bearbejdning med en tandspartel for at opnå en maksimal jævnhed.

Efterbehandling og udtørring
add_circle
remove_circle

Inden udtørring kan den halvhærdede spartelmasse nemt formes eller skæres. Før der lægges topbelægning, skal det altid sikres, at den underliggende konstruktion er tilstrækkelig tør. Vejledende værdi for udtørring af produktet er 10 mm pr. uge. Den angivne vejledende værdi forudsætter et tørringsklima på ca. 20°C, 40% RF samt luftventilation.

Forbrugsberegner

CM 700 Grovspartel

Forbrugsberegner

Relateret materiale

description

Vilkår 2018

Oplysninger om vores ordre-, leverings- og afhentningsvilkår.

Vilkår bestilling og afhentning >

Vilkår Frit slange >

phone

40 30 46 00

Ring til vores ordreafdeling

Kontakt

  • Hasselvej 7
  • 4690 Haslev
  • Tel. 40 30 46 00
  • Fax. 56 36 10 36
  • E-mail: info@combimix.dk

Combimix

Combimix udvikler og producerer mineralbaserede produkter for byggeindustrien. I sortimentet indgår produkter til blandt andet gulvspartling, facadepudsning, opmuring, støbning, betonrenovering og restaurering af kulturbygninger. Vi har salg i Sverige, Danmark, Norge og USA.

Produktkategorier