search
close

CM 920 Industrispartel

CM 920 Industrispartel er en pumpebar, selvudjævnende spartelmasse.

Spartelmassen er beregnet til nyproduktion og renovering. Produktet er beregnet til indendørs brug på underlag af beton, sten og keramik. Produktet kan anvendes som slutlag* i lokaler med let industribelastning og som spartling før epoxy- og massegulvbelægning.

Send alle filer

Download alle filer

info

Produktspecifikation

Tekniske data
add_circle
remove_circle

Frigivelse af ætsende stoffer

CT

Trykstyrkeklasse

C30

Trykstyrke, gennemsnit

36 MPa

Bøjningsstyrke, klasse

F8

Bøjningsstyrke, gennemsnit

10 MPa

Brandklasse

A1fl

RWA

10

Vedhæftning mod underlag

B1,5

Sparteltykkelse 1

5–30 mm

Kornstørrelse

< 2 mm

Materialeforbrug

1,7 kg/m²/mm

Tør volumenvægt

1700 kg/m³

Vandbehov

3,6 l/20 kg

Flydeevne

maks. 135 mm

Arbejdstemperatur

10–25 °C

Blandetid

3 min

Arbejdsklar

15–25 min

Gangbar

1–3 timer

Belægningsklar (klinker)

12 timer

Topbelægningsklar med epoxi eller lignende

3–5 døgn

pH

ca. 11

Vandskadestabil

Ja

Overfladestyrke efter 28 døgn (slebet belastet flade)

> 2,0 MPa

Fri krympning

0,03–0,05 %

Emballage
add_circle
remove_circle

92005

20 kg

92003

1000 kg

92009

Bulk

info

Anvendelse

Forbehandling
add_circle
remove_circle

Underlaget skal være rent og frit for støv, cementflager, fedt og andre forureninger, der kan forhindre vedhæftning. Underlagets vedhæftnings- og overfladestyrke skal være min. 1,5 MPa. Underlaget primes altid med PP 600 Primer, som skal tørre før spartling. Af hensyn til primerens filmdannelse må underlagets temperatur ikke komme under 10 °C. Det bedste resultat opnås, hvis temperaturen i arbejdslokalet ligger mellem 10-25 °C. Ved højere eller lavere temperaturer henholdsvis forkortes eller forlænges hærdningstiden. Med hensyn til revnedannelser på grund af krympning og eventuelle sætninger, må betonkonstruktioner ikke spartles før tidligst en måned efter støbning. Vejledende værdi 90 % RF i konstruktionen bør sættes som øvre grænse for udglatningsarbejde. Brug altid en Combimix kantliste som afgrænsning. For at undgå tilstopning af afløbsledninger bør brønde altid forsynes med tilstrækkelig tætning, inden spartlingen påbegyndes.

Blanding
add_circle
remove_circle

Pulveret blandes med maks. 3,6 liter vand (maks. 18 %) pr. pose med 20 kg. Blandingen udføres med boremaskine med påsat piskeris eller med en blandingspumpe, der er velegnet til formålet. Den rette vandblanding kontrolleres gennem en flydeprøve med en cylinder med Ø 30 mm og højde på 50 mm på en glasplade på 300 x 300 mm. Med korrekt vandblanding skal udbredningen være maks. 135 mm. Med flydeprøven kontrolleres det også, at spartelmassen er sammenhængende og ikke skiller.

Udlægning
add_circle
remove_circle

Den blandede masse hældes manuelt ud eller pumpes ud på underlaget i baner. Hver ny bane udlægges i den gamle, så snart som muligt, så massen kan flyde sammen til en jævn belægning. Bredden af banen tilpasses blandepumpens kapacitet og lagtykkelsen. Materialet kræver en let mekanisk bearbejdning med en tandspartel for at opnå en maksimal jævnhed.

Efterbehandling og udtørring
add_circle
remove_circle

Inden udtørring kan den halvhærdede spartelmasse nemt formes eller skæres. Topbelægningsklar med epoxi eller lignende efter 3-5 døgn. Ved overmaling af den spartlede overflade skal man altid sikre sig, at den underliggende konstruktion er tilstrækkelig tør. Den angivne tid forudsætter et tørringsklima ved ca. 20 °C, 40 % RF samt luftventilation.

Forbrugsberegner

CM 920 Industrispartel

Forbrugsberegner

Relateret materiale

description

Vilkår 2018

Oplysninger om vores ordre-, leverings- og afhentningsvilkår.

Vilkår bestilling og afhentning >

Vilkår Frit slange >

phone

40 30 46 00

Ring til vores ordreafdeling

Kontakt

  • Hasselvej 7
  • 4690 Haslev
  • Tel. 40 30 46 00
  • Fax. 56 36 10 36
  • E-mail: info@combimix.dk

Combimix

Combimix udvikler og producerer mineralbaserede produkter for byggeindustrien. I sortimentet indgår produkter til blandt andet gulvspartling, facadepudsning, opmuring, støbning, betonrenovering og restaurering af kulturbygninger. Vi har salg i Sverige, Danmark, Norge og USA.

Produktkategorier