close

CM 860 Slipsats Grov

CM 860 Slipsats Grov er en hurtigt hærdende slipsats.

Slipsatsen er beregnet til nyproduktion og renovering. Produktet er beregnet til indendørs brug på underlag af beton, sten og keramik.

Send alle filer

Download alle filer

info

Produktspecifikation

Tekniske data
add_circle
remove_circle

Frigivelse af ætsende stoffer

CT (ifølge EN 13813)

Trykstyrkeklasse

C12 (ifølge EN 13813)

Trykstyrke, gennemsnit

16 MPa (ifølge EN 13813)

Bøjningsstyrke, klasse

F3 (ifølge EN 13813)

Bøjningsstyrke, gennemsnit

4 MPa (ifølge EN 13813)

Brandklasse

A1 fl (ifølge EN 13813)

Vedhæftning mod underlag

> 1 MPa (ifølge EN 13813)

Sparteltykkelse 1

20–100 mm

Kornstørrelse

< 3 mm

Materialeforbrug

1,8 kg/m²/mm

Tør volumenvægt

1800 kg/m³

Vandbehov

1,8 l/20 kg

Arbejdstemperatur

10–25 °C

Blandetid

3 min

Arbejdsklar

20–30 min.

Gangbar

1–2 timer

Belægningsklar (klinker)

12 timer

Topbelægningsklar

24 timer

pH

ca. 11

Vandskadestabil

Ja

Overfladestyrke efter 28 døgn (slebet belastet flade)

> 0,7 MPa (lab.)

Fri krympning

0,05–0,1 %

Emballage
add_circle
remove_circle

86005

20 kg

86003

1000 kg

86002

Bulk

info

Anvendelse

Forbehandling
add_circle
remove_circle

Underlaget skal være rent og frit for støv, cementflager, fedt og andre forureninger, der kan forhindre vedhæftning. Underlagets vedhæftnings- og overfladestyrke skal være min. 0,5 MPa. Underlaget primes altid med PP 600 Primer, som skal tørre før belægning. Af hensyn til primerens filmdannelse må underlagets temperatur ikke komme under 10 °C. Det bedste resultat opnås ved en temperatur på mellem 10–25 °C i arbejdslokalet. Ved højere eller lavere temperaturer henholdsvis forkortes eller forlænges hærdningstiden. Med hensyn til revnedannelser på grund af krympning og eventuelle sætninger, må betonkonstruktioner ikke spartles før tidligst en måned efter støbning. Vejledende værdi 95 % RF i konstruktionen bør sættes som øvre grænse for udglatningsarbejde. Forsyn altid brønde med tilstrækkelig tætning, før spartlingen påbegyndes, for at undgå tilstopning af afløbsledninger. Selvbærende konstruktion Ved svage underlag (vedhæftning/sammenhængsstyrke <0,5 MPa) eller dårlig rengjorte underlag bør man skille spartelmassen helt fra undergulvet med en glidefolie af plast eller fibertex. Armeringsnet (f.eks 5 mm med 150 x 150 mm masker) skal udlægges ovenpå glidefolien, overlapning og anden form for fastgørelse af armeringen skal sikres. Anvend CM 860 Slipsats Grov med en lagtykkelse på min. 50 mm.

Blanding
add_circle
remove_circle

Pulveret blandes med 1,8 liter vand (maks. 9 %) pr. pose med 20 kg. Blandingen udføres med en boremaskine med påsat piskeris eller planeringsblander for at opnå en jævn og klumpfri masse. Slipsats, som begynder at tørre, må ikke røres op med mere vand men skal i stedet kasseres.

Udlægning
add_circle
remove_circle

Den færdigblandede masse fordeles på gulvet, komprimeres omhyggeligt og trækkes med en retskinne, så den ønskede tykkelse opnås. Massen udlægges i et spartellag på 20–100 mm, 50–100 mm på flydende konstruktion. I vådrum med fald anbringes en lægte ud mod væggen, og mørtlen trækkes mod gulvbrønden. Hvis der skal lægges elkabler i massen, skal den komprimeres omhyggeligt.

Efterbehandling og udtørring
add_circle
remove_circle

Overfladen kan udjævnes eller glittes efter komprimering. Eventuel finspartling kan udføres, så snart overfladen er tør. Før der lægges topbelægning, skal det altid sikres, at den underliggende konstruktion er tilstrækkelig tør. Produktet er topbelægningsklar efter 24 timer. Den angivne tørretid forudsætter et tørringsklima på ca. 20 °C, 50 % RF samt luftventilation. Den nystøbte overflade må ikke udsættes for træk, og skal beskyttes mod direkte sollys og regn. Hvis overfladen ikke får topbelægning indenfor 3 dage, skal man for at minimere problemer med for hurtig udtørring behandle den flydende konstruktion med PP 600 Primer fortyndet med vand i forholdet 1:5.

Forbrugsberegner

CM 860 Slipsats Grov

Forbrugsberegner

Relateret materiale

description

Vilkår 2022

Oplysninger om vores ordre-, leverings- og afhentningsvilkår.

Vilkår bestilling og afhentning >

Vilkår Frit slange >

phone
phone

Kontakt

Combimix

Combimix udvikler og producerer mineralbaserede produkter for byggeindustrien. I sortimentet indgår produkter til blandt andet gulvspartling, facadepudsning, opmuring, støbning, betonrenovering og restaurering af kulturbygninger. Vi har salg i Sverige, Danmark, Norge og USA.

Produktkategorier