close

CM 900 Industri Base

CM 900 Industri Base 900 er en pumpebar, selvudjævnende spartelmasse.

Spartelmassen er beregnet til nyproduktion og renovering. Produktet er beregnet til indendørs brug på underlag af beton. Produktet anvendes på ujævne betonunderlag som udfyldningsmateriale og som belastningsfordeler for CM 920 Industrispartel, CM 940 Industri Top, CM 960 Industri Super Top.

Send alle filer

Download alle filer

info

Produktspecifikation

Tekniske data
add_circle
remove_circle

Frigivelse af ætsende stoffer

CT (ifølge EN 13813)

Trykstyrkeklasse

C25 (ifølge EN 13813)

Trykstyrke, gennemsnit

35 MPa (ifølge EN 13813)

Bøjningsstyrke, klasse

F5 (ifølge EN 13813)

Bøjningsstyrke, gennemsnit

7 MPa (ifølge EN 13813)

Brandklasse

A1fl (ifølge EN 13813)

Vedhæftning mod underlag

B1,5 (ifølge EN 13813)

Sparteltykkelse 1

5–100 mm

Kornstørrelse

< 2 mm

Materialeforbrug

1,7 kg/m²/mm

Tør volumenvægt

1700 kg/m³

Vandbehov

3,4 l/20 kg

Flydeevne

maks. 125 mm

Arbejdstemperatur

10–25 °C

Blandetid

3 min

Arbejdsklar

15–25 min

Gangbar

1–3 tim

pH

ca. 11

Vandskadestabil

Ja

Overfladestyrke efter 28 døgn (slebet belastet flade)

> 1,5 MPa (lab.)

Fri krympning

0,03–0,05 %

Emballage
add_circle
remove_circle

90005

20 kg

90003

1000 kg

90009

Bulk

info

Anvendelse

Forbehandling
add_circle
remove_circle

Underlaget skal være rent og frit for støv, cementflager, fedt og andre forureninger, der kan forhindre vedhæftning. Underlagets vedhæftnings- og overfladestyrke skal være min. 1,5 MPa. Underlaget primes altid med PP 600 Primer, som skal tørre før spartling. Af hensyn til primerens filmdannelse og spartemassens hærdning må underlagets temperatur ikke komme under 10 °C. Det bedste resultat opnås ved en temperatur på mellem 10–25 °C i arbejdslokalet. Ved højere eller lavere temperaturer henholdsvis forkortes eller forlænges hærdningstiden. Med hensyn til revnedannelser på grund af krympning og eventuelle sætninger, må betonkonstruktioner ikke spartles før tidligst en måned efter støbning. Vejledende værdi 95 % RF i konstruktionen bør sættes som øvre grænse for udglatningsarbejde. Brug altid en Combimix kantliste som afgrænsning. For at undgå tilstopning af afløbsledninger bør brønde altid forsynes med tilstrækkelig tætning, inden spartlingen påbegyndes.

Blanding
add_circle
remove_circle

Pulveret blandes med maks. 3,4 liter vand (maks. 17 %) pr. pose med 20 kg. Blandingen udføres med boremaskine med påsat piskeris eller med en blandingspumpe, der er velegnet til formålet. Den rette vandblanding kontrolleres gennem en flydeprøve med en cylinder med Ø 30 mm og højde på 50 mm på en glasplade på 300 x 300 mm. Med korrekt vandblanding skal udbredningen være maks. 125 mm. Med flydeprøven kontrolleres det også, at spartelmassen er sammenhængende og ikke skiller.

Udlægning
add_circle
remove_circle

Den blandede masse hældes manuelt ud eller pumpes ud på underlaget i baner. Hver ny bane udlægges i den gamle, så snart som muligt, så massen kan flyde sammen til en jævn belægning. Bredden af banen tilpasses blandepumpens kapacitet og lagtykkelsen. Materialet kræver en let mekanisk bearbejdning med en spartel for at opnå en maksimal jævnhed.

Efterbehandling og udtørring
add_circle
remove_circle

Inden udtørring kan den halvhærdede spartelmasse nemt formes eller skæres. Produktet skal altid forsynes med en topspartel bestående af CM 920 Industri, CM 940 Industri Top eller CM 960 Industri Super Top. Den nystøbte overflade må ikke udsættes for træk, og skal beskyttes mod direkte sollys og regn.

Forbrugsberegner

CM 900 Industri Base

Forbrugsberegner

Relateret materiale

description

Vilkår 2022

Oplysninger om vores ordre-, leverings- og afhentningsvilkår.

Vilkår bestilling og afhentning >

Vilkår Frit slange >

phone
phone

Kontakt

Combimix

Combimix udvikler og producerer mineralbaserede produkter for byggeindustrien. I sortimentet indgår produkter til blandt andet gulvspartling, facadepudsning, opmuring, støbning, betonrenovering og restaurering af kulturbygninger. Vi har salg i Sverige, Danmark, Norge og USA.

Produktkategorier