close

Udvikler og udfordrer branchen

Byggebranchen er i konstant forandring. Nye teknikker, nye love og nye anbefalinger stiller høje krav til byggefirmaer og deres leverandører. I denne foranderlige verden har vi bevæget os fremad siden starten i 2001. Vores sortiment udvikles derfor konstant, i takt med at behov og krav til markedet ændres.

Den nybyggerånd, som er rodfæstet i vores virksomhedskultur, er præget af, at vi hurtigt opfatter signaler fra markedet og løser udfordringerne. Det er også årsagen til, at vi har ekspanderet og nu er en af de førende producenter på markedet. Da vi er en forholdsvis lille organisation, arbejder salgs-, udviklings- og produktionsafdelingerne tæt sammen. Det indebærer, at vi kan træffe hurtige beslutninger og hurtigt udvikle nye produkter. Det er også en af grundene til, at vi er vokset siden starten.

Den nybyggerånd, som er rodfæstet i vores virksomhedskultur, er præget af, at vi hurtigt opfatter signaler fra markedet og løser udfordringerne.

Vores produktsortiment består blandt andet af gulvudjævning, moderne facadesystemer, traditionel pudsemørtel, opmuring, støbning, betonrenovering, restaureringsmørtel til kulturbygninger. Combimix har i dag ca. 50 medarbejdere og har salg i Sverige, Norge, Danmark, USA og Asien. Vores hovedkontor ligger i Bålsta, uden for Stockholm. Her ligger også en af vores tre fabrikker. I USA er der også datterselskabet Combimix Inc, som sælger gulvudjævningsprodukter. Combimix indgår i holdingselskabet Fenrisulven, som har sæde i Danmark.

Vores vision - Sammen om et bæredygtigt resultat!

Vi stræber konstant efter at være kundens bedste alternativ.

Det sker ved at opfylde og tilfredsstille kundernes på forhånd besluttede krav og forventninger samt at garantere leveringssikkerhed, korrekt kvalitet og service, samtidig med at vi tager hensyn til miljøet.

Vores lønsomhed og konkurrencedygtighed skal forgå gennem vækst og kompetencer.

Det giver os øget risikospredning, stor skala, udarbejdelse af normer samt et bredt grundlag for udviklingsarbejde.

Vores udviklingsarbejde gennemføres i tæt samarbejde med kunderne.

Det omfatter medarbejdere, processer, produkter, normer og standarder.

Vi udvikles dynamisk gennem kompetent styring og ledelse.

Vi bygger på sensibilitet, kommunikation, viden, netværk og fleksibilitet.

Mere om Combimix

phone
phone

Kontakt

Combimix

Combimix udvikler og producerer mineralbaserede produkter for byggeindustrien. I sortimentet indgår produkter til blandt andet gulvspartling, facadepudsning, opmuring, støbning, betonrenovering og restaurering af kulturbygninger. Vi har salg i Sverige, Danmark, Norge og USA.

Produktkategorier