close

Expanderbetong Std Vinter

Används vid betonggjutningar där gjutställets alla sidor är givna och krav på total utfyllnad finns. Anpassad för temperaturer ner till -10 ºC.

Används vid undergjutning av stål och betongpelare, betongelement, maskiner samt för fastgjutning av räcken och pelare. Produkten ger hög hållfasthet och god vidhäftning mot angränsande ytor, liksom gott korrosionsskydd för ingjutningsdetaljer av obehandlat stål. Produkten ger god täthet och därmed gott skydd mot yttre påverkan från t.ex. tvättmedel, lättare syraangrepp, saltlösningar och liknande. Produkten är pumpbar.

Skicka alla filer

Ladda ner alla filer

info

Produktspecifikation

Tekniska data
add_circle
remove_circle

Tryckhållfasthetsklass

C45/55

Vattencementtal

0,40

Beständighet mot frost

God

Expansion

< 4 %

Bindemedel

Portlandcement

Skikttjocklek

30–150 mm

Kornstorlek

≤ 3 mm

Lufthalt

ca 5 %

Vattenbehov

2,4 liter/20 kg

Materialåtgång_prod_tabell

ca 2 kg/m²/mm

Arbetstemperatur

-10–+25 °C

Förvattning

ja

Blandningstid

3–7 min

Användningstid 20 °C

ca 30 min

Börjar härda

ca 3–4 tim

Eftervattning

72 tim

Färg

grå

Förpackningar
add_circle
remove_circle

33305

20 kg

info

Användning

Förbehandling
add_circle
remove_circle

För bästa arbetsresultat bör motgjutningsytorna vara tinade samt att det inte får förekomma någon is eller snö på gjutstället. Förvara torrbruk och övrigt material så det håller över 10 ºC före användning. Vid blandning bör bruket vara +20 °C. Underlaget ska vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Släta och glättiga ytor ruggas upp och slammas vid behov. Aluminium får inte gjutas in.

Blandning
add_circle
remove_circle

Torrpulvret blandas med 2,4 liter vatten (12 %) per 20 kg säck. Blandningen utförs i tvångsblandare eller frifallsblandare i ca 3–7 minuter, alternativt med en borrmaskin och visp. Bruket blandas till en homogen massa. Används produkten med mer vatten än rekommenderat erhålls lägre hållfasthet och risk för separation samt krympning. Använd den färdigblandade massan inom ca 30 minuter.

Applicering
add_circle
remove_circle

Fyll formen med det färdigblandade bruket. Arbeta från ett håll så att det inte bildas några luftfickor. Vibrera sparsamt. Bruk som börjat härda får inte röras upp med mer vatten utan ska kasseras.

Efterbehandling och uttorkning
add_circle
remove_circle

Skydda omedelbart nyproducerade ytor genom att täcka in med plast. Vid minusgrader ska ytan inte eftervattnas.

Expanderbetong Std Vinter

Relaterat material

library_books

Struktur, färg och form

Snygga ytor som håller hög kvalitet och är funktionella är vårt mål.

description

Gjuta

help

Kan jag gjuta när det är minusgrader?

help

Varför armerar man betong?

help

Varför ska betongen eftervattnas och hållas fuktig?

phone

020-21 21 00

Ring kundservice
mail

[email protected]

Mejla kundservice

Kontakt

Combimix

Combimix utvecklar och tillverkar mineralbaserade produkter för byggindustrin. I sortimentet finns produkter för golvavjämning, fasadputsning, murning, gjutning, betongrenovering och restaureringsbruk för kulturbyggnader. Vi har försäljning i Sverige, Danmark, Norge och USA.

Produkter och tillverkning

Alla våra produkter tillverkas i Norden. Inte för att det låter bra, utan för att det ger oss full kontroll över de produkter vi tillverkar och säljer. För dig som kund är det alltså en garanti för att våra produkter håller de kvalitetskrav du ställer.