close

CM 100 Gypsos

CM 100 Gypsos är en pumpbar, gipsbaserad avjämningsmassa.

Avjämningsmassan är lämpad för nyproduktion och renovering. Produkten är avsedd för inomhusbruk på underlag av betong, lättbetong, sten, keramik, homogen PVC, trä och golvgips. Produkten är avsedd att beläggas med ytskikt, t.ex. klinker, matta eller liknande.

Skicka alla filer

Ladda ner alla filer

info

Produktspecifikation

Tekniska data
add_circle
remove_circle

Frigörande av korrosiva ämnen

CA (enl. EN 13813)

Tryckhållfasthetsklass

C20 (enl. EN 13813)

Tryckhållfasthet, medelvärde

20 MPa (enl. EN 13813)

Böjdraghållfasthetsklass

F5 (enl. EN 13813)

Böjdraghållfasthetsklass, medelvärde

5 MPa (enl. EN 13813)

Brandklass

A1fl (enl. EN 13813)

RWFC

550 (enl. EN 13813)

Spackelskikt 1

5–50 mm

Spackelskikt 2

6–20 mm på lättbetong

Kornstorlek

< 2 mm

Materialåtgång_prod_tabell

1,7 kg/m²/mm

Torr volymvikt

1700 kg/m³

Vattenbehov

3,8 l/20 kg

Flytförmåga

max 140 mm

Arbetstemperatur

10–25 °C

Arbetsbar

10–20 min

Gångbar

1–3 tim

Beläggningsbar (klinker)

12 tim

Mattläggningsbar

10 mm/vecka

pH

ca 11

Vattenskadestabil

Ja

Ytdraghållfasthet 28 dygn (slipad belastad yta)

> 1,5 MPa

Fri krympning

0–0,01 %

TVOC 28 dygn

< 10 μg/(m² h)

Förpackningar
add_circle
remove_circle

80005

20 kg

80003

1000 kg

80009

Bulk

info

Användning

Förbehandling
add_circle
remove_circle

Underlaget ska vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Underlagets vidhäftnings- eller ythållfasthet ska inte underskrida 0,5 MPa. Om så ändå är fallet bör man applicera en provyta på ca 0,5 x 3 meter där man efter ca tre dygn gör en egen bedömning på vidhäftning och eventuella sprickbildningar i spackelskiktet på det aktuella underlaget. Vid osäkerhet så kontakta Combimix för rådgivning. Underlaget primas alltid med PP 600 Primer som ska torka före spackling. Med hänsyn till primerns filmbildning och avjämningsmassans härdning ska underlagets temperatur inte underskrida 10 °C. För bästa arbetsresultat bör temperaturen i arbetslokalen ligga mellan 10–25 °C. Vid högre respektive lägre temperatur förkortas respektive förlängs tiden för härdning. Använd Combimix avstängarlist som avgränsning. Förse alltid brunnar med tillräcklig tätning innan spackling påbörjas, för att undvika igensättning av avloppsledningar.

Blandning
add_circle
remove_circle

Torrpulvret blandas med max 3,8 liter vatten (max 19 %) per säck om 20 kg. Blandningen utförs med borrmaskinsvisp, alternativt med för ändamålet avsedd blandarpump. Rätt vatteninblandning kontrolleras genom flytprov med en cylinder med Ø 30 mm och höjd 50 mm på en plexiglasskiva 300 x 300 mm. Med rätt vatteninblandning ska utbredningen vara max 140 mm. Med flytprovet kontrolleras också att massan är väl sammanhållen och fri från separation.

Applicering
add_circle
remove_circle

Den blandade massan hälls ut för hand, alternativt pumpas ut på underlaget i våder. Varje ny våd läggs i den gamla så snart som möjligt, så att massan kan flyta samman till en jämn beläggning. Bredden på våden anpassas till blandarpumpens kapacitet och beläggningstjocklek. Materialet kräver en lätt mekanisk bearbetning med en tandad spackel för att åstadkomma en släthet som är tillräcklig för mattläggning. Vid applicering på träunderlag får spackelskiktet ej understiga 10 mm.

Efterbehandling och uttorkning
add_circle
remove_circle

Innan uttorkning kan den halvhärdade avjämningsmassan med lätthet formas eller skäras. En betongkonstruktion ska inte avjämnas tidigare än en månad efter gjutning med hänsyn till sprickbildningar på grund av krympning och eventuella sättningar. Riktvärdet 95 % RF i konstruktionen bör sättas som övre gräns för avjämningsarbete. Före mattläggning ska man alltid försäkra sig om att underliggande konstruktion är tillräckligt uttorkad. Riktvärdet för uttorkning av produkten är 10 mm per vecka. Det angivna riktvärdet förutsätter ett uttorkningsklimat med ca 20 °C, 50 % RF och visst luftombyte. Nyproducerade ytor ska vara dragfria och skyddas mot direkt solstrålning och regn.

Åtgångsberäknaren

CM 100 Gypsos

Åtgångsberäknaren

Relaterat material

library_books

Lösningen vid förorenade undergolv

Combimix gipsbaserade avjämningsmassa CM 100 bidrog till att en större idrottshall i Norge kunde hålla sin byggtid.

library_books

ISO14001

Combimix AB är nu certifierade enligt ISO14001.

help

Hur tjockt spackelskikt behöver läggas på en yta avsedd för golvvärme ?

help

Kan jag förvara säckar utomhus vid kyla?

help

Vad är det som påverkar uttorkningstiden?

phone

020-21 21 00

Ring kundservice
mail

[email protected]

Mejla kundservice

Kontakt

Combimix

Combimix utvecklar och tillverkar mineralbaserade produkter för byggindustrin. I sortimentet finns produkter för golvavjämning, fasadputsning, murning, gjutning, betongrenovering och restaureringsbruk för kulturbyggnader. Vi har försäljning i Sverige, Danmark, Norge och USA.

Produkter och tillverkning

Alla våra produkter tillverkas i Norden. Inte för att det låter bra, utan för att det ger oss full kontroll över de produkter vi tillverkar och säljer. För dig som kund är det alltså en garanti för att våra produkter håller de kvalitetskrav du ställer.