close

Strategiskt utplacerade fabriker

Idag har Combimix totalt fyra stycken fabriker för att tillverka sina produkter, tre stycken i Sverige samt en fabrik i Danmark. På våren 2021 stod vår senaste fabrik klar och vi kan därmed säkra fortsatt produktion och hantera större volymer.

Den äldsta samt minsta fabriken produktionsmässigt ligger i Backamo. Bredvid har vi byggt vår senaste fabrik som även är den största vi har produktionsmässigt. Den tredje fabriken ligger i Bålsta, vid Combimix huvudkontor. Den är helt inbyggd, vilket gör att fabriken även är skyddad mot alla slags väder. I såväl Backamo som Bålsta tillverkas samtliga typer av Combimix produktsortiment. Den fjärde fabriken, Galten, är belägen i Danmark och är en mindre enhet, där det enbart sker tillverkning av avjämningsmassor.

Fabrikernas geografiska placering gör att vi på ett effektivt sätt når våra kunder, både inom och utanför Sverige. Våra fabriker klarar stora volymer och vid produktionstoppar jobbar vi i skift. 

Från råvara till emballering

Martin har varit med på Combimix sen start och har tidigare jobbat som produktionschef i Backamo under många år. Här berättar han om hur tillverkningen går till och vad man måste tänka på utifrån ett miljöperspektiv.

Combimix producerar främst inom fyra stora block: murbruk, putsbruk, betong och avjämningsmassor. Produktionen sker i många olika steg och börjar med att Combimix köper in råvara i form av gjutsand. Denna torkas och siktas och fördelas i sex olika fraktioner. Dessutom köps diverse råmaterial in såsom kalk och cement för att utifrån detta kunna bygga upp olika typer av recept och väga in de olika kvalitéerna från råvarumaterialen. Detta sker med hjälp av automatisk invägning och olika typer av blandarutrustning som blandar de olika recepten. Till sist tar ett försörjningssystem över för de olika typerna av emballering, vilket består av tre olika linor. En lina går till småsäck, en till storsäck och en till bulk, beroende på hur varan är önskad att hanteras och vart den ska levereras.

Produktionen ur ett miljöperspektiv

Utifrån miljöaspekter arbetar Combimix till största möjliga mån med att minska miljöpåverkan från produktionen. Detta sker främst genom att beivra all typ av produktion som inte genererar en bruklig produkt med hjälp av olika kontrollsystem. Om det trots detta finns överblivet material återtas det i processen till största möjliga mån utifrån olika paragrafer. Även hämtning av material sker så lokalt som möjligt, framför allt hämtning utav sand som är en stor del av Combimix förbrukning. Dessutom har Combimix frångått eldning och torkning av olja helt och hållet och hanterar idag enbart gas i fabrikerna, där det största skälet är just miljön.

När det kommer till transport och logistik, som även det har en stor miljöpåverkan, försöker Combimix alltid planera så att det skapas en smidig transportkedja i den utsträckning det går. Detta innebär att leveranser och transporter planeras noga så att de kan ske samtidigt, det vill säga att bilen levererar material till fabriken och lastas på nytt med leveranser ut till objekten så att bilarna inte går tomma.

Mer om Combimix

phone

020-21 21 00

Ring kundservice
mail

[email protected]

Mejla kundservice

Kontakt

Combimix

Combimix utvecklar och tillverkar mineralbaserade produkter för byggindustrin. I sortimentet finns produkter för golvavjämning, fasadputsning, murning, gjutning, betongrenovering och restaureringsbruk för kulturbyggnader. Vi har försäljning i Sverige, Danmark, Norge och USA.

Produkter och tillverkning

Alla våra produkter tillverkas i Norden. Inte för att det låter bra, utan för att det ger oss full kontroll över de produkter vi tillverkar och säljer. För dig som kund är det alltså en garanti för att våra produkter håller de kvalitetskrav du ställer.