close

CM 780 R

CM 780 R är en pumpbar, självutjämnande avjämningsmassa. Produkten är fiberförstärkt och snabbhärdande. Mycket lämplig för spackling av fallbyggnationer. Produkten är avsedd att beläggas med lämpligt ytskikt.

Avjämningsmassan är lämpad för nyproduktion, renovering och värmegolvskonstruktioner. Produkten är avsedd för inomhusbruk på underlag av betong, lättbetong, sten, keramik, golvgips och trä. Vid användning på träunderlag måste CM stålarmeringsnät användas. Produkten är avsedd att beläggas med ytskikt, t.ex. klinker, matta eller liknande.

Skicka alla filer

Ladda ner alla filer

info

Produktspecifikation

Tekniska data
add_circle
remove_circle

Frigörande av korrosiva ämnen

CT (enl. EN 13813)

Tryckhållfasthetsklass

C25 (enl. EN 13813)

Tryckhållfasthet, medelvärde

35 MPa (enl. EN 13813)

Böjdraghållfasthetsklass

F5 (enl. EN 13813)

Böjdraghållfasthetsklass, medelvärde

7 MPa (enl. EN 13813)

Brandklass

A1fl (enl. EN 13813)

RWFC

550 (enl. EN 13813)

Vidhäftning mot underlag

B1,5 (enl. EN 13813)

Spackelskikt 1

15–100 mm

Spackelskikt 2

15–20 mm på lättbetong

Kornstorlek

< 2 mm

Materialåtgång_prod_tabell

1,8 kg/m²/mm

Torr volymvikt

1800 kg/m³

Vattenbehov

3,6 l/20 kg

Flytförmåga

max 125 mm

Arbetstemperatur

10–25 °C

Blandningstid

3 min

Arbetsbar

10–15 min

Gångbar

1–3 tim

Beläggningsbar (klinker)

12 tim

Mattläggningsbar

1–3 dygn

pH

ca 11

Vattenskadestabil

ja

Ytdraghållfasthet 28 dygn (slipad belastad yta)

> 1,5 MPa

Fri krympning

0,03–0,05 %

TVOC 28 dygn

≤ 28 μg/m²h

Förpackningar
add_circle
remove_circle

78005R

20 kg

78003R

1000 kg

78009R

Bulk

info

Användning

Förbehandling
add_circle
remove_circle

Underlaget ska vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftningen. Underlagets vidhäftnings- eller ythållfasthet ska inte underskrida 0,5 MPa. Underlaget primas alltid med PP 600 Primer som ska torka före spackling. Med hänsyn till primerns filmbildning och avjämningsmassans härdning ska underlagets temperatur inte underskrida 10 °C. För bästa arbetsresultat bör temperaturen i arbetslokalen vara mellan 10–25°C. Vid högre respektive lägre temperatur förkortas respektive förlängs tiden för härdning. En betongkonstruktion ska inte avjämnas tidigare än en månad efter gjutning med hänsyn till sprickbildningar på grund av krympning och eventuella sättningar. Riktvärdet 95 % RF i konstruktionen bör sättas som övre gräns för avjämningsarbete. Vid applicering på träunderlag får spackelskiktet ej understiga 15 mm, dessutom ska Combimix stålarmering användas. Använd Combimix avstängarlist som avgränsning. Förse alltid brunnar med tillräcklig tätning innan spackling påbörjas, för att undvika igensättning av avloppsledningar.

Blandning
add_circle
remove_circle

Torrpulvret blandas med max 3,6 liter vatten (max 18 %) per säck om 20 kg. Blandningen utförs med borrmaskinsvisp, alternativt med avsedd blandarpump. Rätt vatteninblandning kontrolleras genom flytprov med en cylinder med Ø 30 mm och höjd 50 mm på en glasskiva 300 x 300 mm. Med rätt vatteninblandning ska utbredningen vara max 125 mm. Med flytprovet kontrolleras också att massan är väl sammanhållen och fri från separation.

Applicering
add_circle
remove_circle

Den blandade massan hälls ut för hand, alternativt pumpas ut på underlaget i våder. Varje ny våd läggs i den gamla våden så snart som möjligt så att massan kan flyta samman till en jämn beläggning. Bredden på våden avpassas till blandarpumpens kapacitet och beläggningstjocklek. Materialet kräver en lätt mekanisk bearbetning med en tandad spackel för att åstadkomma en maximal släthet. På lättbetong ska beläggningen vara 15–20 mm, men det går att lägga upp till 100 mm om stålarmering används.

Efterbehandling och uttorkning
add_circle
remove_circle

Innan uttorkning kan den halvhärdade avjämningsmassan med lätthet formas eller skäras. Före mattläggning ska man alltid försäkra sig om att underliggande konstruktion är tillräckligt uttorkad. Produkten är mattläggningsbar efter 1–3 dygn. Det angivna riktvärdet förutsätter ett uttorkningsklimat med ca 20 °C, 50 % RF och visst luftombyte. Nyproducerade ytor ska vara dragfria och skyddas mot direkt solstrålning och regn.

Åtgångsberäknaren

CM 780 R

Åtgångsberäknaren

Relaterat material

library_books

Nu blir vi ännu större i väst

I början på nästa år väntas vår fjärde fabrik stå färdig.

description

Golvspackling

help

Hur tjockt spackelskikt behöver läggas på en yta avsedd för golvvärme ?

help

Måste golvvärmen stängas av innan jag spacklar?

help

Vad betyder det att en produkt är P-märkt?

phone

020-21 21 00

Ring kundservice
mail

[email protected]

Mejla kundservice

Kontakt

Combimix

Combimix utvecklar och tillverkar mineralbaserade produkter för byggindustrin. I sortimentet finns produkter för golvavjämning, fasadputsning, murning, gjutning, betongrenovering och restaureringsbruk för kulturbyggnader. Vi har försäljning i Sverige, Danmark, Norge och USA.

Produkter och tillverkning

Alla våra produkter tillverkas i Norden. Inte för att det låter bra, utan för att det ger oss full kontroll över de produkter vi tillverkar och säljer. För dig som kund är det alltså en garanti för att våra produkter håller de kvalitetskrav du ställer.