close

CM Projekt Bas+

CM Projekt Bas+ är en pumpbar avjämningsmassa. Produkten kan levereras med tillsats av fiber.

Produkten är avsedd som ett fyllnadsspackel för både bostäder och lätt industri (gångtrafik) innan toppspackling. Skikt från 25 mm går med en lättare avslipning att få en få en tillräckligt slät yta för mattläggning i bostäder. Produkten är snabbhärdande. Avjämningsmassan är lämpad för nyproduktion och renovering. Produkten är avsedd för inomhusbruk på underlag av betong, sten, keramik och trä med armering från 30 mm. Används produkten som direkt underlag för trägolv betraktas den som normaltorkande. Produkten kan användas som förfyllning för industriavjämning när den färdiga ytan ska användas för lätt industri. Med lätt industri avses köpcentrum, gallerior, storkök, kontor, bostäder eller andra ytor där gångtrafik är den huvudsakliga belastningen. De hjul som används på dessa ytor är gummi- eller polyuretan-hjul och endast vid tillfälliga transporter.

Skicka alla filer

Ladda ner alla filer

info

Produktspecifikation

Tekniska data
add_circle
remove_circle

Frigörande av korrosiva ämnen

CT (enl. EN 13813)

Tryckhållfasthetsklass

C25 (enl. EN 13813)

Tryckhållfasthet, medelvärde

30 MPa (enl. EN 13813)

Böjdraghållfasthetsklass

F5 (enl. EN 13813)

Böjdraghållfasthetsklass, medelvärde

6 MPa (enl. EN 13813)

Brandklass

A1fl (enl. EN 13813)

RWFC

550 (enl. EN 13813)

Vidhäftning mot underlag

B1,0 (enl. EN 13813)

Spackelskikt 1

15–100 mm

Kornstorlek

< 2 mm

Materialåtgång_prod_tabell

1,8 kg/m²/mm

Torr volymvikt

1800 kg/m³

Vattenbehov

max 17 %

Flytförmåga

max 120 mm

Arbetstemperatur

10–25 °C

Blandningstid

3 min

Arbetsbar

10–25 min

Gångbar

1–3 tim

Beläggningsbar (klinker)

12 tim

Mattläggningsbar

2 dgr < 40 mm, 3 dgr < 50 mm, 5 dgr < 70 mm, 7 dgr < 100 mm

pH

ca 11

Vattenskadestabil

ja

Ytdraghållfasthet 28 dygn (slipad belastad yta)

> 1,5 MPa

Fri krympning

0,03–0,05 %

Förpackningar
add_circle
remove_circle

79203

1000 kg

79209

Bulk

info

Användning

Förbehandling
add_circle
remove_circle

Underlaget ska vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftningen. Underlagets vidhäftnings- eller ythållfasthet ska inte underskrida 0,5 MPa. Underlaget primas alltid med PP 600 Primer som ska torka före spackling. Med hänsyn till primerns filmbildning och avjämningsmassans härdning ska underlagets temperatur inte underskrida 10 °C. För bästa arbetsresultat bör temperaturen i arbetslokalen vara mellan 10–25 °C. Vid högre respektive lägre temperatur förkortas respektive förlängs tiden för härdning. En betongkonstruktion ska inte avjämnas tidigare än en månad efter gjutning med hänsyn till sprickbildningar på grund av krympning och eventuella sättningar. Riktvärdet 95 % RF i konstruktionen bör sättas som övre gräns för avjämningsarbete. Använd Combimix avstängarlist som avgränsning. Förse alltid brunnar med tillräcklig tätning innan spackling påbörjas, för att undvika igensättning av avloppsledningar.

Blandning
add_circle
remove_circle

Torrpulvret blandas med max 17 % vatten. Blandningen utförs med avsedd blandarpump. Rätt vatteninblandning kontrolleras genom flytprov med en cylinder med Ø 30 mm och höjd 50 mm på en glasskiva 300 x 300 mm. Med rätt vatteninblandning ska utbredningen vara max 120 mm. Med flytprovet kontrolleras också att massan är väl sammanhållen och fri från separation.

Applicering
add_circle
remove_circle

Den blandade massan hälls eller pumpas ut på underlaget i våder. Varje ny våd läggs i den gamla våden så snart som möjligt så att massan kan flyta samman till en jämn beläggning. Bredden på våden avpassas till blandarpumpens kapacitet och beläggningstjocklek. Materialet kräver en lätt mekanisk bearbetning med en tandad spackel.

Efterbehandling och uttorkning
add_circle
remove_circle

Innan uttorkning kan den halvhärdade avjämningsmassan med lätthet formas eller skäras. Före mattläggning ska man alltid försäkra sig om att underliggande konstruktion är tillräckligt uttorkad. Produkten är mattläggningsbar efter 2–7 dygn beorende på tjocklek. Det angivna riktvärdet förutsätter ett uttorkningsklimat med ca 20 °C, 50 % RF och visst luftombyte. Nyproducerade ytor ska vara dragfria och skyddas mot direkt solstrålning och regn.

Åtgångsberäknaren

CM Projekt Bas+

Åtgångsberäknaren

Relaterat material

library_books

Klimatsmart spackel

Klimatsmart är ett ord som borde användas mer. Att bygga är att påverka.

library_books

Certifierar för en sund miljö inomhus

Combimix golvprodukter är nu klassificerade enligt Eurofins system för VOC.

library_books

Följ oss på YouTube!

Vår YouTube-kanal har fyllts på.

phone

020-21 21 00

Ring kundservice
mail

[email protected]

Mejla kundservice

Kontakt

Combimix

Combimix utvecklar och tillverkar mineralbaserade produkter för byggindustrin. I sortimentet finns produkter för golvavjämning, fasadputsning, murning, gjutning, betongrenovering och restaureringsbruk för kulturbyggnader. Vi har försäljning i Sverige, Danmark, Norge och USA.

Produkter och tillverkning

Alla våra produkter tillverkas i Norden. Inte för att det låter bra, utan för att det ger oss full kontroll över de produkter vi tillverkar och säljer. För dig som kund är det alltså en garanti för att våra produkter håller de kvalitetskrav du ställer.