close

CM 750 S

CM 750 S är en pumpbar, självutjämnande avjämningsmassa. Produkten är självtorkande och har en mycket god flytförmåga.

Avjämningsmassan är lämpad för nyproduktion och renovering. Produkten är avsedd för inomhusbruk på underlag av betong, lättbetong, sten, terazzo, keramik, PVC, trä och gips. Produkten är avsedd att beläggas med ytskikt, t.ex. klinker, matta eller liknande. Produkten går att använda som underlag för epoxi-/PU-målning när belastningen endast är gångtrafik.

Skicka alla filer

Ladda ner alla filer

info

Produktspecifikation

Tekniska data
add_circle
remove_circle

Frigörande av korrosiva ämnen

CT (enl. EN 13813)

Tryckhållfasthetsklass

C25 (enl. EN 13813)

Tryckhållfasthet, medelvärde

30 MPa (enl. EN 13813)

Böjdraghållfasthetsklass

F6 (enl. EN 13813)

Böjdraghållfasthetsklass, medelvärde

7 MPa (enl. EN 13813)

Brandklass

A1fl (enl. EN 13813)

RWFC

550 (enl. EN 13813)

Vidhäftning mot underlag

B1,5 (enl. EN 13813)

Spackelskikt 1

0–20 mm

Spackelskikt 2

6–20 mm på lättbetong

Kornstorlek

< 1 mm

Materialåtgång_prod_tabell

1,6 kg/m²/mm

Torr volymvikt

1600 kg/m³

Vattenbehov

4,8 l/20 kg

Flytförmåga

max 150 mm

Arbetstemperatur

10–25 °C

Blandningstid

3 min

Arbetsbar

15–30 min

Gångbar

1–3 tim

Beläggningsbar (klinker)

6 tim

Mattläggningsbar

12 tim

Målningsbar med epoxi eller liknande

24 tim

pH

ca 11

Vattenskadestabil

ja

Ytdraghållfasthet 28 dygn (slipad belastad yta)

> 2,0 MPa

Fri krympning

0,03–0,05 %

TVOC 28 dygn

< 10 μg/(m²h)

Förpackningar
add_circle
remove_circle

75005

20 kg

75003

1000 kg

75009

Bulk

info

Användning

Förbehandling
add_circle
remove_circle

Underlaget ska vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftningen. Underlagets vidhäftnings- eller ythållfasthet ska inte underskrida 0,5 MPa. Ska CM 750 S användas som underlag för epoxi-/PU ska underlagets vidhäftnings- och ythållfasthet vara minst 1,5 MPa. För limmade trägolv ska kraven på underlaget vara lika som kravet på spacklets yta. Underlaget primas alltid med PP 600 Primer som ska torka före spackling. Med hänsyn till primerns filmbildning och avjämningsmassans härdning ska underlagets temperatur inte underskrida 10 °C. För bästa arbetsresultat bör temperaturen i arbetslokalen vara mellan 10–25 °C. Vid högre respektive lägre temperatur förkortas respektive förlängs tiden för härdning. En betongkonstruktion ska inte avjämnas tidigare än en månad efter gjutning med hänsyn till sprickbildningar på grund av krympning och eventuella sättningar. Riktvärdet 95 % RF i konstruktionen bör sättas som övre gräns för avjämningsarbete. Använd Combimix avstängarlist som avgränsning. Förse alltid brunnar med tillräcklig tätning innan spackling påbörjas, för att undvika igensättning av avloppsledningar.

Blandning
add_circle
remove_circle

Torrpulvret blandas med max 4,8 liter vatten (max 24 %) per säck om 20 kg. Blandningen utförs med avsedd blandarpump eller blandarvisp. Rätt vatteninblandning kontrolleras genom flytprov med en cylinder med Ø 30 mm och höjd 50 mm på en glasskiva 300 x 300 mm. Med rätt vatteninblandning ska utbredningen vara max 150 mm. Med flytprovet kontrolleras också att massan är väl sammanhållen och fri från separation.

Applicering
add_circle
remove_circle

Den blandade massan hälls ut för hand, alternativt pumpas ut på underlaget i våder. Varje ny våd läggs i den gamla så snart som möjligt så att massan kan flyta samman till en jämn beläggning. Bredden på våden avpassas till blandarpumpens kapacitet och beläggningstjocklek. Materialet kräver en lätt mekanisk bearbetning med en tandad spackel för att åstadkomma en maximal släthet.

Efterbehandling och uttorkning
add_circle
remove_circle

Innan uttorkning kan den halvhärdade avjämningsmassan med lätthet formas eller skäras. Före mattläggning ska man alltid försäkra sig om att underliggande konstruktion är tillräckligt uttorkad. Produkten är mattläggningsbar efter 12 timmar eller målningsbar med epoxi/PU efter 24 timmar. De angivna riktvärdena förutsätter ett uttorkningsklimat med ca 20 °C, 50 % RF och visst luftombyte. Nyproducerade ytor ska vara dragfria och skyddas mot direkt solstrålning och regn.

Åtgångsberäknaren

CM 750 S

Åtgångsberäknaren

Relaterat material

library_books

CM 750 S - en superprodukt

CM 750 S är en mycket lättflytande avjämningsmassa som tar hand om dem allra minsta ojämnheterna i underlaget som ska avjämnas, 0–10 mm.

library_books

Certifierar för en sund miljö inomhus

Combimix golvprodukter är nu klassificerade enligt Eurofins system för VOC.

help

Vad är det som påverkar uttorkningstiden?

help

Hur vet jag hur mycket material jag behöver?

help

Vad är skillnaden mellan en normaltorkande och självtorkande avjämningsmassa?

phone

020-21 21 00

Ring kundservice
mail

[email protected]

Mejla kundservice

Kontakt

Combimix

Combimix utvecklar och tillverkar mineralbaserade produkter för byggindustrin. I sortimentet finns produkter för golvavjämning, fasadputsning, murning, gjutning, betongrenovering och restaureringsbruk för kulturbyggnader. Vi har försäljning i Sverige, Danmark, Norge och USA.

Produkter och tillverkning

Alla våra produkter tillverkas i Norden. Inte för att det låter bra, utan för att det ger oss full kontroll över de produkter vi tillverkar och säljer. För dig som kund är det alltså en garanti för att våra produkter håller de kvalitetskrav du ställer.