close

Klisterbruk A (CS IV)

Ett hydrofoberat putsbruk i putsbruksklass A.

Produkten är avsedd att användas för fastsättning av isolerskivor av mineralull och cellplast under 50 mm tjocklek tillsammans med en mekanisk infästning. Mekanisk infästning sker när klisterbruket är härdat. Lämpade underlag är betong, lättklinker, lättbetong samt tegel och befintligt putsade ytor. Produkten kan användas både inom- och utomhus.

Skicka alla filer

Ladda ner alla filer

info

Produktspecifikation

Tekniska data
add_circle
remove_circle

Tryckhållfasthetsklass

CS IV (enl. EN 998-1)

Beständighet mot frost

God (enl. EN 998-1)

Kapillär vattenabsorption

W 2 (enl. EN 998-1)

Bindemedel

Cement

Kornstorlek

≤ 1 mm

Lufthalt

ca 20 %

Vattenbehov

ca 18 %

Materialåtgång_prod_tabell

cellplast ca 4 kg/m², mineralull ca 6 kg/m²

Arbetstemperatur

5–30 °C

Förvattning

24 tim

Blandningstid

6 min

Användningstid 20 °C

ca 2 tim

Börjar härda

ca 3 tim

Eftervattning

72 tim

Tryckhållfasthet 28 dygn

10 MPa

Densitet härdat bruk

ca 1600 kg/m³

Förpackningar
add_circle
remove_circle

11305

20 kg

11303

1000 kg

11302

Bulk

info

Användning

Förbehandling
add_circle
remove_circle

Underlag där isolerskiva ska klistras ska vara rent från föroreningar samt löst sittande material. Ytor som berörs av montage ska vara fuktade innan arbetet påbörjas.

Blandning
add_circle
remove_circle

Torrpulvret blandas maskinellt ca 6 minuter i planblandare med ca 3,6 liter vatten (18 %) per 20 kg säck. Detta ger ca 12,8 liter färdigt bruk. Bruket går även att blanda i genomströmningsblandare.

Applicering
add_circle
remove_circle

Putsbruket dras på för hand med tandad spackel med ca 6–10 mm tandning. Arbeta inte med för stora ytor eller i direkt solsken så att bruket bildar skinn på ytan. Bildar bruket skinn på ytan finns ingen vidhäftning kvar och bruk ska då kasseras.

Efterbehandling och uttorkning
add_circle
remove_circle

Klistrad yta ska vila i 1 dygn innan mekanisk infästning utförs. Skydda arbetsområdet mot temperatur under 5 °C, sol, regn och stark blåst.

Klisterbruk A (CS IV)

Relaterat material

library_books

Boverket ändrar byggregler

Boverket har reviderat sina byggregler från och med den 1 juli. Anledningen är att förhindra fukt- och mögelskador som orsakar hygien- och/eller hälsoproblem som medför stora omkostnader för samhället.

description

Putsa

help

Hur länge behöver jag eftervattna fasaden?

help

Kan jag få färg på putsbruket?

help

Kan jag putsa året om?

phone

020-21 21 00

Ring kundservice
mail

[email protected]

Mejla kundservice

Kontakt

Combimix

Combimix utvecklar och tillverkar mineralbaserade produkter för byggindustrin. I sortimentet finns produkter för golvavjämning, fasadputsning, murning, gjutning, betongrenovering och restaureringsbruk för kulturbyggnader. Vi har försäljning i Sverige, Danmark, Norge och USA.

Produkter och tillverkning

Alla våra produkter tillverkas i Norden. Inte för att det låter bra, utan för att det ger oss full kontroll över de produkter vi tillverkar och säljer. För dig som kund är det alltså en garanti för att våra produkter håller de kvalitetskrav du ställer.