close

Putsbruk A Grov (CS IV)

Ett pumpbart putsbruk i putsbruksklass A.

Putsbruket används som grovputsning/utstockning vid renovering eller nyproduktion i kombination med grundningsbruk på tung väggkonstruktion. Produkten kan användas både inom- och utomhus. Produkten ingår även som en del i putskoncept Combi-Tradition och Combi-Tradition ROT.

Skicka alla filer

Ladda ner alla filer

info

Produktspecifikation

Tekniska data
add_circle
remove_circle

Tryckhållfasthetsklass

CS IV (enl. EN 998-1)

Brandklass

A1 (enl. EN 998-1)

Beständighet mot frost

God (enl. EN 998-1)

Kapillär vattenabsorption

W 2 (enl. EN 998-1)

Bindemedel

Kalk/Cement

Tjocklek per påslag

8–10 mm

Kornstorlek

≤ 3 mm

Lufthalt

ca 18 %

Vattenbehov

ca 18 %

Materialåtgång_prod_tabell

ca 1,6 kg/m²/mm

Arbetstemperatur

5–30 °C

Förvattning

24 tim

Blandningstid

3–15 min

Användningstid 20 °C

ca 2 tim

Börjar härda

ca 3 tim

Eftervattning

72 tim

Tryckhållfasthet 28 dygn

> 6 MPa

Densitet härdat bruk

ca 1600 kg/m³

Förpackningar
add_circle
remove_circle

17905

20 kg

17903

1000 kg

17902

Bulk

info

Användning

Förbehandling
add_circle
remove_circle

Förvara torrbruk och övrigt material så det håller över 5 ºC före användning. Vid användning under 5 ºC ska vinteråtgärder vidtas. Underlaget ska vara väl rengjort och fritt från föroreningar och löst sittande material innan applicering kan starta. Hårt sugande underlag fuktas dagen innan och eventuellt innan applicering med vattenslang med finspridarmunstycke. Vid puts på lättbetong ska underlaget vara grundat med lågalkaliskt grundningsbruk Grundning Grå A Anl (CS IV). Vid pumpning med putsspruta bör en funktionstest utföras före putsstart, med avseende på slanglängd och yttre förhållanden. Vid pumpning ska slang smörjas med murkalk som blandas upp till en vällingliknande konsistens.

Blandning
add_circle
remove_circle

Torrpulvret blandas maskinellt ca 7 minuter i tvångsblandare eller 3–4 minuter i snabbgående blandare med ca 3,6 liter vatten (18 %) per 20 kg säck. Detta ger ca 12,8 liter färdigt bruk. Vid användning av frifallsblandare bör blandningstiden vara ca 15 minuter.

Applicering
add_circle
remove_circle

Putsbruket appliceras för hand med putsslev eller med putsspruta som har en slangdimension på Ø 25–32 mm. Bruket appliceras med en max tjocklek på 10 mm per påslag. Underlag som ska appliceras ska alltid vara fuktigt. Varje påslag ska ha torkat och förfuktats innan nästa påslag utförs.

Efterbehandling och uttorkning
add_circle
remove_circle

Färdig putsyta ska hållas fuktig i minst 3 dygn från färdigställande för att minimera sprickbildning i putsskiktet. Använd vattenslang med finspridarmunstycke. Fasaden ska också skyddas mot nederbörd och kyla i minst 14 dygn efter utfört arbete. Uttorkningstiden kan variera beroende av väder och fukt i underliggande material. Utförare ska fastställa att fasad är genomtorr innan arbete med ytskikt utförs.

Putsbruk A Grov (CS IV)

Relaterat material

library_books

Nominerad till Årets Bygge 2021

Rosendalsfältet med sin stora muralmålning har nominerats till Årets Bygge 2021. Combimix har levererat sitt putskoncept Combi-Drain.

import_contacts

Skötsel och underhåll av putsade fasader

help

Kan jag putsa året om?

help

Varför har det blivit små sprickor i fasaden efter att jag putsat den?

help

Kan jag blanda pumpbara bruk för hand?

phone

020-21 21 00

Ring kundservice
mail

[email protected]

Mejla kundservice

Kontakt

Combimix

Combimix utvecklar och tillverkar mineralbaserade produkter för byggindustrin. I sortimentet finns produkter för golvavjämning, fasadputsning, murning, gjutning, betongrenovering och restaureringsbruk för kulturbyggnader. Vi har försäljning i Sverige, Danmark, Norge och USA.

Produkter och tillverkning

Alla våra produkter tillverkas i Norden. Inte för att det låter bra, utan för att det ger oss full kontroll över de produkter vi tillverkar och säljer. För dig som kund är det alltså en garanti för att våra produkter håller de kvalitetskrav du ställer.