close

Filtningsbruk

Filtningsbruk används för slutlig ytbehandling av betongkonstruktioner. Produkten används också för lagning och spackling av mindre hål på betongunderlag t.ex vid gjutporer och gjutskarvar.

Produkten ger en tunnskiktig ytbehandling av betong. Ytan kan glättas eller filtas så att ett jämnt skikt erhålles. Den verkar överlappande i skarvar mellan gammal och ny betong eller som tunn heltäckande putsning. Produkten har hög vidhäftning mot underlaget, samt är frostbeständig och diffusionsöppen. Används vid lagningar av t.ex. balkonger, parkeringsdäck, lastkajer m.m.

Skicka alla filer

Ladda ner alla filer

info

Produktspecifikation

Tekniska data
add_circle
remove_circle

Reparationsklass

R2

Tryckhållfasthetsklass

>25 MPa enligt EN 12190

Vattencementtal

ca 0,45

Beständighet mot frost

God

Bindemedel

Anläggningscement/Vit cement

Skikttjocklek

2–4 mm/påslag

Kornstorlek

<0,25 mm

Lufthalt

4–6%

Vattenbehov

2,7–3,5 liter/15 kg

Materialåtgång_prod_tabell

ca 2,0 kg/m²/mm

Arbetstemperatur

10–25 °C

Förvattning

ja

Blandningstid

3–4 min

Användningstid 20 °C

ca 60 min

Eftervattning

72 tim

Färg

Grå

Förpackningar
add_circle
remove_circle

31106

15 kg

info

Användning

Förbehandling
add_circle
remove_circle

För bästa arbetsresultat bör temperaturen där arbetet utförs vara mellan 10–25 °C. Förvara torrbruk och övrigt material så det håller över 10 °C före användning. Vid lägre temperatur än 5 °C avstannar hållfasthetstillväxten. Används produkten vid temperaturer under 5 °C ska vinteråtgärder vidtas. Lös och porös betong, karbonatiserad betong i anslutning till ingjutnings- och armeringsjärn samt betong med hög kloridhalt ska avlägsnas. Ingjutnings- och armeringsjärn ska behandlas med Slamma/korrosionsskydd. Ytan lagas med Snabb-, Grov- eller Finlagningsbruk. För övrigt ska underlaget vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Den rengjorda ytan förvattnas, dock får inget fritt stående vatten förekomma.

Blandning
add_circle
remove_circle

Torrpulvret blandas med 2,7–3,5 liter vatten (18–22,5 %) per 15 kg säck. Blandningen utförs med borrmaskin och visp i ca 3–4 minuter. Bruket blandas till en homogen massa.

Applicering
add_circle
remove_circle

Bruket påförs med borste, roller eller spackel i två eller tre skikt. De olika skikten ska börja härda, men ej torka helt mellan appliceringarna. Arbeta in bruket grundligt på de ytor som ska behandlas. Därefter kan ytan filtas eller borstas till önskad struktur. Bruk som börjat härda får inte röras upp med mer vatten utan ska kasseras.

Efterbehandling och uttorkning
add_circle
remove_circle

Skydda nyproducerade ytor mot direkt solstrålning, regn och stark blåst. Hållfastheten ökar vid eftervattning av hårdnat material. Eftervattning ska alltid ske under minst tre dygn vid torr och varm väderlek samt vid stark blåst. Använd vattenslang med finspridarmunstycke. Täck sedan in den eftervattnade ytan med plast.

Åtgångsberäknaren

Filtningsbruk

Åtgångsberäknaren

Relaterat material

library_books

Struktur, färg och form

Snygga ytor som håller hög kvalitet och är funktionella är vårt mål.

import_contacts

Betongreparation

help

Måste betong vibreras?

help

Varför armerar man betong?

help

Är betong vattentät?

phone

020-21 21 00

Ring kundservice
mail

[email protected]

Mejla kundservice

Kontakt

Combimix

Combimix utvecklar och tillverkar mineralbaserade produkter för byggindustrin. I sortimentet finns produkter för golvavjämning, fasadputsning, murning, gjutning, betongrenovering och restaureringsbruk för kulturbyggnader. Vi har försäljning i Sverige, Danmark, Norge och USA.

Produkter och tillverkning

Alla våra produkter tillverkas i Norden. Inte för att det låter bra, utan för att det ger oss full kontroll över de produkter vi tillverkar och säljer. För dig som kund är det alltså en garanti för att våra produkter håller de kvalitetskrav du ställer.