close

EPS-Cement EC 350 M

EPSCement® kan användas för alla typer av golvkonstruktioner, där ytor behöver fyllas upp till färdiga golv.

Efter beläggning med avjämning/slipsats ger EPSCement® golvytor starka nog att beläggas med matta, klinker, parkett etc. Andra användningsområden är t.ex. platta på mark, parkeringsdäck, värmeisolerande yttertak med falluppbyggnad och väggputs inomhus/utomhus.

Skicka alla filer

Ladda ner alla filer

info

Produktspecifikation

Tekniska data
add_circle
remove_circle

Tryckhållfasthet, medelvärde

> 2,0 MPa

Brandklass

A2-s1, d0

Värmeledningsvärde

0,08 W/m K

Spackelskikt 1

min 30 mm

Spackelskikt 2

min 150 mm vid läggning på mark

Vattenbehov

6,4 liter/säck

Arbetstemperatur

minst +10 °C

Arbetsbar

ca 1 timme

Torktid

efter ca 12 tim dock senast inom 3 dygn

Gångbar

efter ca 12 tim (VCT 0,40)

Förpackningar
add_circle
remove_circle

85601

50 l

info

Användning

Förbehandling
add_circle
remove_circle

Se till att underlag, material och blandningsvatten har en temperatur om minst +10 °C. Det är viktigt att underlaget inte suger upp vatten från EPSCement® EC350-M. Vid läggning med vidhäftning mot underlaget ska underlaget förbehandlas med golvprimer spädd med vatten i enlighet med tillverkarens anvisningar. Golvytan ska vara ren och fri från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan hindra vidhäftning. Häll ut primer och borsta ut över hela golvytan. Vid läggning i flytande konstruktion skall plastfolie läggas ut på hela golvytan och vikas upp mot väggar och andra anslutninspunkter. Tillse att folien sluter väl an mot underlaget, rör och anslutningspunkter så att inga luftfickor uppstår. Väg av golvytan till önskad höjdnivå för gjutningen genom att sätta av avvägda höjdpunkter eller med laserpass.

Blandning
add_circle
remove_circle

Mät up vatten och tillsätt med innehållet i säcken, blanda och gjut. EPSCement® EC350-M kan appliceras för hand eller med maskinell pumpning. Levereras i 50 liters säck med en vikt på 17 kg. Blandad volym ger ca. 45 liter färdig betong. EC350-M kan blandas i såväl satsblandare, genomströmningsblandare samt i vanligtvis förekommande spackelpumpar. Produkten kan även blandas för hand med blandarvisp i tunna. Blanda hel 50-liters säck vid ett och samma tillfälle. Blanda med 6,4 liter vatten per säck (VCT 0,40). Den ideala vattenmängden är 6,4 liter per säck. Då uppnås en sammanhängande konsistens som bör ytavjämnas till planhet över hela golvytan. Vid högre vattenhalter i blandningen riskeras separationer och svällning av massan. Materialets konsistens varierar med blandningsmetod och tid.

Applicering
add_circle
remove_circle

EC350-M läggs i en minsta sammanlagd tjocklek av 50 mm, inklusive avjämning/slipsats, varav minst 30 mm EC350-M. Vid läggning på mark rekommenderas dock tjockleken för EC350-M vara minst 150 mm för att god värmeisolering ska uppnås. Någon övre gräns för hur tjockt produkten kan läggas finns inte och tjockleken kan tillåtas variera för att ta upp ojämnheter och nivåskillnader i underlaget.

Efterbehandling och uttorkning
add_circle
remove_circle

Gångbar: Efter ca 12 timmar om uttorkningsklimatet är ca 20 grader, 50 % relativluftfuktighet och ett visst luftombyte. EC350-M är självtorkande vid ett VCT < 0,4. Vid avvikande VCT och/eller rumsklimat gentemot ovan angivet kan materialet svälla upp till ca 9 % av tjockleken.Jämna av ytan till rätt höjd. Beläggningsklar: EPSCement® har självuttorkande egenskaper och har efter ca 10 dagar en relativ fuktighet som ligger under 90 %. Efter 4–5 veckor är RF under 85 % (vid VCT 0,40). Materialet kan därför beläggas med avjämning/slipsats efter 12 timmar. Det är viktigt att det gjutna materialet inte ligger öppet för länge. Lägg på avjämningsmassa, slipsats eller diffussionsspärr inom 3 dygn efter gjutning.EC350-M ska alltid beläggas med avjämningsmassa/slipsats innan golvytan beläggs med ytskikt såsom klinker, parkett eller textil-/plastmatta.

Åtgångsberäknaren

EPS-Cement EC 350 M

Åtgångsberäknaren

Relaterat material

library_books

Möt Sveriges coolaste pumpbilsoperatör

Möt Emma som är en av Combimix pumpbilsoperatörer.

library_books

Klimatsmart spackel

Klimatsmart är ett ord som borde användas mer. Att bygga är att påverka.

help

Hur vet jag hur mycket material jag behöver?

help

Vad är det som påverkar uttorkningstiden?

help

Kan jag förvara säckar utomhus vid kyla?

phone

020-21 21 00

Ring kundservice
mail

[email protected]

Mejla kundservice

Kontakt

Combimix

Combimix utvecklar och tillverkar mineralbaserade produkter för byggindustrin. I sortimentet finns produkter för golvavjämning, fasadputsning, murning, gjutning, betongrenovering och restaureringsbruk för kulturbyggnader. Vi har försäljning i Sverige, Danmark, Norge och USA.

Produkter och tillverkning

Alla våra produkter tillverkas i Norden. Inte för att det låter bra, utan för att det ger oss full kontroll över de produkter vi tillverkar och säljer. För dig som kund är det alltså en garanti för att våra produkter håller de kvalitetskrav du ställer.