close

CM 840 Hand Bygg

CM 840 Hand Bygg är ett snabbhärdande finspackel för handapplicering.

Handspacklet är lämpat för nyproduktion och renovering. Produkten är avsedd för inomhusbuk på underlag av betong, lättbetong, sten, golvgips, keramik, homogen PVC och trä. Handspacklet är lämpligt för fallbyggnad upp till 50 mm.

Skicka alla filer

Ladda ner alla filer

info

Produktspecifikation

Tekniska data
add_circle
remove_circle

Frigörande av korrosiva ämnen

CT (enl. EN 13813)

Tryckhållfasthetsklass

C25 (enl. EN 13813)

Tryckhållfasthet, medelvärde

32 MPa (enl. EN 13813)

Böjdraghållfasthetsklass

F6 (enl. EN 13813)

Böjdraghållfasthetsklass, medelvärde

7 MPa (enl. EN 13813)

Brandklass

A1 (enl. EN 13813)

Vidhäftning mot underlag

> 1 MPa (enl. EN 13813)

Spackelskikt 1

0–50 mm

Spackelskikt 2

6–20 mm på lättbetong

Kornstorlek

< 0,5 mm

Materialåtgång_prod_tabell

1,7 kg/m²/mm

Torr volymvikt

1700 kg/m³

Vattenbehov

4,2 l/15 kg

Arbetstemperatur

10–25 °C

Blandningstid

2+1 min

Arbetsbar

20–30 min

Gångbar

30–60 min

Beläggningsbar (klinker)

1 tim

Mattläggningsbar

1–3 tim

pH

ca 11

Vattenskadestabil

Ja

Ytdraghållfasthet 28 dygn (slipad belastad yta)

> 1 MPa

Fri krympning

0,03–0,06 %

Förpackningar
add_circle
remove_circle

84007

15 kg

info

Användning

Förbehandling
add_circle
remove_circle

Underlaget ska vara rent och fritt från damm, cementhud, fett och andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Underlagets vidhäftnings- och ythållfasthet ska inte underskrida 0,5 MPa. Underlaget primas alltid med PP 600 Primer som ska torka före spackling. Med hänsyn till primerns filmbildning ska underlagets temperatur inte underskrida 10 °C. För bästa arbetsresultat bör temperaturen i arbetslokalen ligga mellan 10–25 °C. Vid högre eller lägre temperatur förkortas respektive förlängs tiden för härdning. Med hänsyn till sprickbildningar på grund av krympning och eventuella sättningar, ska en betongkonstruktion inte avjämnas tidigare än en månad efter gjutning. Riktvärdet 95 % RF i konstruktionen bör sättas som övre gräns för avjämningsarbete. Använd Combimix avstängarlist som avgränsning. Förse alltid brunnar med tillräcklig tätning innan spackling påbörjas, för att undvika igensättning av avloppsledningar.

Blandning
add_circle
remove_circle

Torrpulvret blandas med max 4,2 liter vatten (max 28 %) per 15 kg säck. Blandningen utförs i två moment. Först blandas spacklet till en klumpfri massa i ca 2 min (till önskad konsistens). Låt spacklet vila 1 min och blanda därefter massan i ytterligare 1 min. Blandningen utförs med borrmaskin och visp. Spackel som börjat härda får inte röras upp med mer vatten utan ska kasseras.

Applicering
add_circle
remove_circle

Den färdigblandade massan fördelas på golvet med slät stålspackel. Spackelmassan ”skrapas” på underlaget. Större svackor, kan med fördel rätas upp med en rätskiva innan bredspackling.

Efterbehandling och uttorkning
add_circle
remove_circle

Innan uttorkning kan det halvhärdade spacklet med lätthet formas eller skäras. Före mattläggning ska man alltid försäkra sig om att underliggande konstruktion är tillräckligt uttorkad. Produkten är mattläggningsbar efter 1–3 timmar. Den angivna torktiden förutsätter ett uttorkningsklimat med ca 20 °C, 50 % RF och visst luftombyte. Nyproducerade ytor ska vara dragfria och skyddas mot direkt solstrålning och regn.

Åtgångsberäknaren

CM 840 Hand Bygg

Åtgångsberäknaren

Relaterat material

library_books

Kundsidor - online

Du vet väl att du som kund kan ha tillgång till våra kundsidor? Varje månad lägger vi ut ett nytt onlineerbjudanden för våra olika kundgrupper som du med inloggning får tillgång till.

library_books

Nu expanderar vi med förvärv av fabrik i Danmark

Vi har köpt en modern torrbruksanläggning från Drymix A/S. I och med detta bildas ett helägt danskt dotterbolag, Combimix ApS, som är verksamt från 1 augusti 2015.

help

Hur vet jag hur mycket material jag behöver?

help

Vad är det som påverkar uttorkningstiden?

help

Vad betyder det att en produkt är P-märkt?

phone

020-21 21 00

Ring kundservice
mail

[email protected]

Mejla kundservice

Kontakt

Combimix

Combimix utvecklar och tillverkar mineralbaserade produkter för byggindustrin. I sortimentet finns produkter för golvavjämning, fasadputsning, murning, gjutning, betongrenovering och restaureringsbruk för kulturbyggnader. Vi har försäljning i Sverige, Danmark, Norge och USA.

Produkter och tillverkning

Alla våra produkter tillverkas i Norden. Inte för att det låter bra, utan för att det ger oss full kontroll över de produkter vi tillverkar och säljer. För dig som kund är det alltså en garanti för att våra produkter håller de kvalitetskrav du ställer.