close

Betongspackel

Betongspackel används för utjämning och lagningar av mindre hål på betongunderlag. C28/35.

Spacklet används till lagning samt skarvspackling av betong där det krävs en relativt hög hållfasthet, t.ex. på trappor, garagegolv, natursten och andra mineraliska underlag. Produkten kan användas både inom- och utomhus samt på horisontella och vertikala ytor.

Skicka alla filer

Ladda ner alla filer

info

Produktspecifikation

Tekniska data
add_circle
remove_circle

Tryckhållfasthetsklass

C28/35

Vattencementtal

0,4

Beständighet mot frost

God

Bindemedel

Anläggningscement

Skikttjocklek

0–10 mm, i hål upp till 50 mm

Kornstorlek

< 0,25 mm

Lufthalt

4–6 %

Vattenbehov

1,5–2,0 liter/10 kg

Materialåtgång_prod_tabell

ca 2,0 kg/m²/mm

Arbetstemperatur

10–25 °C

Förvattning

ja

Blandningstid

3–4 min

Användningstid 20 °C

45–60 min

Börjar härda

ca 60 min

Eftervattning

72 tim

Färg

grå

Förpackningar
add_circle
remove_circle

28604

10 kg

info

Användning

Förbehandling
add_circle
remove_circle

För bästa arbetsresultat bör temperaturen i arbetslokalen vara mellan 10–25 °C. Förvara torrbruk och övrigt material så det håller över 10 °C före användning. Vid lägre temperatur än 5 °C avstannar hållfasthetstillväxten. Används produkten vid temperaturer under 5 °C ska vinteråtgärder vidtas. Underlaget ska vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Släta eller glättade ytor kan behöva primas för maximal vidhäftning. Torra och starkt sugande underlag förvattnas.

Blandning
add_circle
remove_circle

Torrpulvret blandas med ca 1,5–2,0 liter vatten (15–20 %) per 10 kg säck. Blandningen utförs med borrmaskin och visp i ca 3–4 minuter. Spacklet blandas till en homogen massa.

Applicering
add_circle
remove_circle

Spacklet påförs med murslev eller spackel. Arbeta in spacklet grundligt på de ytor som ska lagas. Därefter kan ytan filtas eller borstas till önskad struktur. Lagningen kan kantskäras med murslev eller kniv efter ca 1 timme. Spackel som börjat härda får inte röras upp med mer vatten utan ska kasseras.

Efterbehandling och uttorkning
add_circle
remove_circle

Skydda nyproducerade ytor mot direkt solstrålning, regn och stark blåst. Hållfastheten ökar vid eftervattning av härdat material. Eftervattning ska alltid ske under minst tre dygn vid torr och varm väderlek samt vid stark blåst. Använd vattenslang med finspridarmunstycke. Täck sedan in den eftervattnade ytan med plast.

Åtgångsberäknaren

Betongspackel

Åtgångsberäknaren

Relaterat material

library_books

Struktur, färg och form

Snygga ytor som håller hög kvalitet och är funktionella är vårt mål.

library_books

Nu expanderar vi med förvärv av fabrik i Danmark

Vi har köpt en modern torrbruksanläggning från Drymix A/S. I och med detta bildas ett helägt danskt dotterbolag, Combimix ApS, som är verksamt från 1 augusti 2015.

help

Varför armerar man betong?

help

Hur stark betong behöver jag?

help

När ska jag använda Reparationsbetong istället för Betong Fin/Grov?

phone

020-21 21 00

Ring kundservice
mail

[email protected]

Mejla kundservice

Kontakt

Combimix

Combimix utvecklar och tillverkar mineralbaserade produkter för byggindustrin. I sortimentet finns produkter för golvavjämning, fasadputsning, murning, gjutning, betongrenovering och restaureringsbruk för kulturbyggnader. Vi har försäljning i Sverige, Danmark, Norge och USA.

Produkter och tillverkning

Alla våra produkter tillverkas i Norden. Inte för att det låter bra, utan för att det ger oss full kontroll över de produkter vi tillverkar och säljer. För dig som kund är det alltså en garanti för att våra produkter håller de kvalitetskrav du ställer.