close

FF 830

FF 830 är ett dammreducerat snabbhärdande finspackel för handapplicering.

Handpacklet är lämpad för nyproduktion och renovering. Produkten är avsedd för inomhusbruk på underlag av betong, lättbetong, keramik, golvgips, homogen PVC och trä. Produkten är lämplig för snabba lagningar av befintliga golvytor.

Skicka alla filer

Ladda ner alla filer

info

Produktspecifikation

Tekniska data
add_circle
remove_circle

Frigörande av korrosiva ämnen

CT (enl. EN 13813)

Tryckhållfasthetsklass

C25 (enl. EN 13813)

Böjdraghållfasthetsklass

F6 (enl. EN 13813)

Brandklass

A1 (enl. EN 13813)

Vidhäftning mot underlag

> 2 MPa (enl. EN 13813)

Spackelskikt 1

0–12 mm

Spackelskikt 2

6–12 mm på lättbetong

Kornstorlek

< 70 µm

Materialåtgång_prod_tabell

1,2 kg/m²/mm

Torr volymvikt

1200 kg/m³

Vattenbehov

1,8 l/4,5 kg

Arbetstemperatur

10–25 °C

Blandningstid

2+1 min

Arbetsbar

15–20 min

Gångbar

30–60 min

Beläggningsbar (klinker)

1 tim

Mattläggningsbar

1–3 tim

pH

ca 11

Vattenskadestabil

Ja

Ytdraghållfasthet 28 dygn (slipad belastad yta)

> 1,5 MPa

Fri krympning

0,03–0,05 %

TVOC 28 dygn

< 10 μg/(m² h)

Förpackningar
add_circle
remove_circle

83007

4,5 kg

info

Användning

Förbehandling
add_circle
remove_circle

Underlaget ska vara rent och fritt från damm, cementhud, fett och andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Underlagets vidhäftnings- och ythållfasthet ska inte underskrida 0,5 MPa. Svaga eller porösa underlag primas alltid med PP 600 Primer. Med hänsyn till primerns filmbildning ska underlagets temperatur inte underskrida 10 °C. För bästa arbetsresultat bör temperaturen i arbetslokalen ligga mellan 10–25 °C. Vid högre eller lägre temperatur förkortas respektive förlängs tiden för härdning. Med hänsyn till sprickbildningar på grund av krympning och eventuella sättningar, ska en betongkonstruktion inte avjämnas tidigare än en månad efter gjutning. Riktvärdet 95 % RF i konstruktionen bör sättas som övre gräns för avjämningsarbete. Använd Combimix avstängarlist som avgränsning. Förse alltid brunnar med erforderlig tätning för att undvika igensatta avloppsledningar.

Blandning
add_circle
remove_circle

Torrpulvret blandas med max 1,8 liter vatten (max 40 %) per 4,5 kg säck. Blandningen utförs i två moment. Först blandas spacklet till en klumpfri massa i ca 2 min (till önskad konsistens). Låt spacklet vila 1 min, blanda därefter ytterligare 1 min. Blandningen utförs med borrmaskin och visp. Spackel som börjat härda får inte röras upp med mer vatten utan ska kasseras.

Applicering
add_circle
remove_circle

Den färdigblandade massan fördelas på golvet med slät stålspackel. Spackelmassan ”skrapas” på underlaget.

Efterbehandling och uttorkning
add_circle
remove_circle

Innan uttorkning kan den halvhärdade spacklet med lätthet formas eller skäras. Före mattläggning ska man alltid försäkra sig om att underliggande konstruktion är tillräckligt uttorkad. Produkten är mattläggningsbar efter 1–3 timmar. Den angivna torktiden förutsätter ett uttorkningsklimat med ca 20 °C, 50 % RF och visst luftombyte. Nyproducerade ytor ska vara dragfria och skyddas mot direkt solstrålning och regn.

Åtgångsberäknaren

FF 830

Åtgångsberäknaren

Relaterat material

library_books

Combimix tecknar ramavtal med JM AB

Vi har fått förtroendet att leverera våra golvavjämningsprodukter till JM AB. Ramavtalet, som sträcker sig över flera år, avser primärt spackling av badrum. Detta avtal har även JM ABs dotterbolag JM Entreprenad rätt att använda sig utav.

library_books

Välkommen ombord CM 860 Slipsats

I och med att CM 860 blivit Ratten-märkt har Combimix nu tre Ratten-märkta produkter

help

Kan jag använda primer som har fryst och tinat igen?

help

Vad är det som påverkar uttorkningstiden?

phone

020-21 21 00

Ring kundservice
mail

[email protected]

Mejla kundservice

Kontakt

Combimix

Combimix utvecklar och tillverkar mineralbaserade produkter för byggindustrin. I sortimentet finns produkter för golvavjämning, fasadputsning, murning, gjutning, betongrenovering och restaureringsbruk för kulturbyggnader. Vi har försäljning i Sverige, Danmark, Norge och USA.

Produkter och tillverkning

Alla våra produkter tillverkas i Norden. Inte för att det låter bra, utan för att det ger oss full kontroll över de produkter vi tillverkar och säljer. För dig som kund är det alltså en garanti för att våra produkter håller de kvalitetskrav du ställer.