close

CM 420 Offshore

CM 420 Offshore är en pumpbar avjämningsmassa godkänd för marin miljö.

Avjämningsmassan är lämpad för nyproduktion och renovering. Produkten är avsedd för inomhusbruk på underlag av stål eller plåt på fartyg, färjor, oljeplattformar.

Skicka alla filer

Ladda ner alla filer

info

Produktspecifikation

Tekniska data
add_circle
remove_circle

Frigörande av korrosiva ämnen

CT (enl. EN 13813)

Tryckhållfasthetsklass

C20 (enl. EN 13813)

Tryckhållfasthet, medelvärde

35 MPa (enl. EN 13813)

Böjdraghållfasthetsklass

F4 (enl. EN 13813)

Böjdraghållfasthetsklass, medelvärde

10 MPa (enl. EN 13813)

Brandklass

A2fl-s1 (enl. EN 13813)

RWA

100 (enl. EN 13813)

RWFC

550 (enl. EN 13813)

Vidhäftning mot underlag

> 1,5 MPa (enl. EN 13813)

Spackelskikt 1

3–30 mm

Kornstorlek

< 0,5 mm

Materialåtgång_prod_tabell

1,1 kg/m²/mm

Torr volymvikt

1100 kg/m³

Vattenbehov

4,3 l/15 kg

Flytförmåga

max 145 mm

Arbetstemperatur

10–25 °C

Blandningstid

3 mn

Arbetsbar

ca 60 min

Gångbar

> 4 tim

Beläggningsbar (klinker)

24 tim

Mattläggningsbar

1–3 dygn

pH

ca 11

Vattenskadestabil

Ja

Ytdraghållfasthet 28 dygn (slipad belastad yta)

> 1,5 MPa

Fri krympning

0,04–0,06 %

TVOC 28 dygn

30 μg/m² h

Förpackningar
add_circle
remove_circle

42005

15 kg

42009

Bulk

info

Användning

Förbehandling
add_circle
remove_circle

Underlaget ska vara rent och fritt från damm, cementhud, fett och andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Underlagets vidhäftnings- och ythållfasthet ska inte underskrida 0,5 MPa. Underlaget primas alltid med PP 600 Primer som ska torka före spackling. Med hänsyn till primerns filmbildning och avjämningsmassans härdning ska underlagets temperatur inte underskrida 10 °C. För bästa arbetsresultat bör temperaturen i arbetslokalen ligga mellan 10–25 °C. Som avgränsning används Combimix avstängninglist. För att undvika igensättning av avloppsledningar, bör alltid brunnar förses med tillräcklig tätning innan spacklingen påbörjas.

Blandning
add_circle
remove_circle

Torrpulvret blandas med max 4,3 liter vatten (max 29 %) per säck om 15 kg. Blandningen utförs med borrmaskin och visp, alternativt med för ändamålet avsedd blandarpump. Rätt vatteninblandning kontrolleras genom flytprov med en cylinder med Ø 30 mm och höjd 50 mm på en glasskiva 300 x 300 mm. Med rätt vatteninblandning ska utbredningen vara max 145 mm. Med flytprovet kontrolleras också att massan är väl sammanhållen och fri från separation.

Applicering
add_circle
remove_circle

Den blandade massan hälls ut för hand, alternativt pumpas ut på underlaget i våder. Varje ny våd läggs i den gamla våden så snart som möjligt, så att massan kan flyta samman till en jämn beläggning. Bredden på våden anpassas till blandarpumpens kapacitet och beläggningstjockleken. Materialet kräver en lätt mekanisk bearbetning med en tandad spackel för att åstadkomma en maximal släthet.

Efterbehandling och uttorkning
add_circle
remove_circle

Innan uttorkning kan den halvhärdade avjämningsmassan med lätthet formas eller skäras. Före mattläggning ska man alltid försäkra sig om att underliggande konstruktion är tillräckligt uttorkad. Produkten är mattläggningsbar efter 1–3 dygn. Det angivna riktvärdet förutsätter ett uttorkningsklimat med ca 20 °C, 40 % RF och visst luftombyte. Nyproducerade ytor ska vara dragfria och skyddas mot direkt solstrålning och regn.

Åtgångsberäknaren

CM 420 Offshore

Åtgångsberäknaren

Relaterat material

library_books

P-märkta avjämningsmassor

P-märkning är en kvalitetsmärkning som utfärdas av SP SITAC och visar att produkterna innehåller förbättrade egenskaper jämfört med CE-märkning.

library_books

Marina marknaden

Den marina marknaden för golvavjämningsprodukter är stor. Combimix har under en längre tid haft flera produkter certifierade av DNV som godkända för marina miljöer.

help

Hur tjockt spackelskikt behöver läggas på en yta avsedd för golvvärme ?

help

Vad är det som påverkar uttorkningstiden?

phone

020-21 21 00

Ring kundservice
mail

[email protected]

Mejla kundservice

Kontakt

Combimix

Combimix utvecklar och tillverkar mineralbaserade produkter för byggindustrin. I sortimentet finns produkter för golvavjämning, fasadputsning, murning, gjutning, betongrenovering och restaureringsbruk för kulturbyggnader. Vi har försäljning i Sverige, Danmark, Norge och USA.

Produkter och tillverkning

Alla våra produkter tillverkas i Norden. Inte för att det låter bra, utan för att det ger oss full kontroll över de produkter vi tillverkar och säljer. För dig som kund är det alltså en garanti för att våra produkter håller de kvalitetskrav du ställer.