close

CM 900 Industri Bas

CM 900 Industri Bas är en pumpbar, självutjämnande avjämningsmassa.

Avjämningsmassan är lämpad för nyproduktion och renovering. Produkten är avsedd för inomhusbruk på underlag av betong. Produkten används på ojämna betongunderlag som utfyllnadsmaterial och lastfördelare för CM 920 Industri, CM 940 Industri Top och CM 960 Industri Super Top.

Skicka alla filer

Ladda ner alla filer

info

Produktspecifikation

Tekniska data
add_circle
remove_circle

Frigörande av korrosiva ämnen

CT (enl. EN 13813)

Tryckhållfasthetsklass

C25 (enl. EN 13813)

Tryckhållfasthet, medelvärde

35 MPa (enl. EN 13813)

Böjdraghållfasthetsklass

F5 (enl. EN 13813)

Böjdraghållfasthetsklass, medelvärde

7 MPa (enl. EN 13813)

Brandklass

A1fl (enl. EN 13813)

Vidhäftning mot underlag

B1,5 (enl. EN 13813)

Spackelskikt 1

5–100 mm

Kornstorlek

< 2 mm

Materialåtgång_prod_tabell

1,7 kg/m²/mm

Torr volymvikt

1700 kg/m³

Vattenbehov

3,4 l/20 kg

Flytförmåga

max 125 mm

Arbetstemperatur

10–25 °C

Blandningstid

3 min

Arbetsbar

15–25 min

Gångbar

1–3 tim

pH

ca 11

Vattenskadestabil

ja

Ytdraghållfasthet 28 dygn (slipad belastad yta)

> 1,5 MPa

Fri krympning

0,03–0,05 %

Förpackningar
add_circle
remove_circle

90005

20 kg

90003

1000 kg

90009

Bulk

info

Användning

Förbehandling
add_circle
remove_circle

Underlaget ska vara rent och fritt från damm, cementhud, fett och andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Underlagets vidhäftnings- och ythållfasthet ska inte underskrida 1,5 MPa. Underlaget primas alltid med PP 600 Primer som ska torka före spackling. Med hänsyn till primerns filmbildning och avjämningsmassans härdning ska underlagets temperatur inte underskrida 10 °C. För bästa arbetsresultat bör temperaturen i arbetslokalen ligga mellan 10–25 °C. Vid högre eller lägre temperatur förkortas respektive förlängs tiden för härdning. Med hänsyn till sprickbildningar på grund av krympning och eventuella sättningar, ska en betongkonstruktion inte avjämnas tidigare än en månad efter gjutning. Riktvärdet 95 % RF i konstruktionen bör sättas som övre gräns för avjämningsarbete. Använd Combimix avstängninglist som avgränsning. För att undvika igensättning av avloppsledningar, bör alltid brunnar förses med tillräcklig tätning innan spacklingen påbörjas.

Blandning
add_circle
remove_circle

Torrpulvret blandas med max 3,4 liter vatten (max 17 %) per säck om 20 kg. Blandningen utförs med borrmaskin och visp, alternativt med för ändamålet avsedd blandarpump. Rätt vatteninblandning kontrolleras genom flytprov med en cylinder med Ø 30 mm och höjd 50 mm på en glasskiva 300 x 300 mm. Med rätt vatteninblandning ska utbredningen vara max 125 mm. Med flytprovet kontrolleras också att massan är väl sammanhållen och fri från separation.

Applicering
add_circle
remove_circle

Den blandade massan hälls ut för hand, alternativt pumpas ut på underlaget i våder. Varje ny våd läggs i den gamla våden så snart som möjligt, så att massan kan flyta samman till en jämn beläggning. Bredden på våden avpassas till blandarpumpens kapacitet och beläggningstjockleken. Materialet kräver en lätt mekanisk bearbetning med en tandad spackel för att åstadkomma en maximal släthet.

Efterbehandling och uttorkning
add_circle
remove_circle

Innan uttorkning kan den halvhärdade avjämningsmassan med lätthet formas eller skäras.Produkten ska alltid förses med en toppspackling bestående av CM 920 Industri, CM 940 Industri Top eller CM 960 Industri Super Top. Nyproducerade ytor ska vara dragfria och skyddas mot direkt solstrålning och regn.

Åtgångsberäknaren

CM 900 Industri Bas

Åtgångsberäknaren

Relaterat material

style

Hammarby Sjöstad (parkeringsgarage)

library_books

Lösningen vid förorenade undergolv

Combimix gipsbaserade avjämningsmassa CM 100 bidrog till att en större idrottshall i Norge kunde hålla sin byggtid.

help

Vilka produkter kan jag använda utomhus?

help

Vad innebär det att en produkt är vattenskadestabil?

help

Vad är det som påverkar uttorkningstiden?

phone

020-21 21 00

Ring kundservice
mail

order@combimix.se

Mejla kundservice

Kontakt

  • Verkstadsvägen 6
  • 746 40 Bålsta, Sverige
  • Tel. 0171 46 65 90
  • E-post: info@combimix.se

Combimix

Combimix utvecklar och tillverkar mineralbaserade produkter för byggindustrin. I sortimentet finns produkter för golvavjämning, fasadputsning, murning, gjutning, betongrenovering och restaureringsbruk för kulturbyggnader. Vi har försäljning i Sverige, Danmark, Norge och USA.

Produkter och tillverkning

Alla våra produkter tillverkas i Norden. Inte för att det låter bra, utan för att det ger oss full kontroll över de produkter vi tillverkar och säljer. För dig som kund är det alltså en garanti för att våra produkter håller de kvalitetskrav du ställer.