close

Reparationsbetong 6 mm

Produkten används vid större lagningar av betongytor i skikt om 24–200 mm. C35/45.

Produkten används vid större lagningar av betongytor i skikt om 24–200 mm. Produkten har hög vidhäftning mot underlaget, samt är frostbeständig och diffusionsöppen dvs. att fukt kan tränga ut genom lagningen, men vatten kan inte tränga in. Produkten är pumpbar.

Skicka alla filer

Ladda ner alla filer

info

Produktspecifikation

Tekniska data
add_circle
remove_circle

Reparationsklass

R4

Tryckhållfasthetsklass

≥ 45 MPa

Kloridinnehåll

< 0,05 %

Brandklass

A1

Vidhäftning mot underlag

≥ 2 MPa

Karbonatiseringsmotstånd

Godkänd

Elasticitetsmodul

≥ 20 GPa

Termisk kompabilitet

≥ 2,0 MPa

Kapillär vattenabsorption

0,5 kg/(m² 0,5 *h )

Vattencementtal

0,40–0,50

Beständighet mot frost

Mycket god

Bindemedel

Standardcement

Skikttjocklek

24–200 mm

Kornstorlek

6 mm

Lufthalt

ca 6 %

Vattenbehov

1,8–2,4 liter/20 kg

Materialåtgång_prod_tabell

ca 2 kg/m²/mm

Arbetstemperatur

10–25 °C

Förvattning

ja

Blandningstid

ca 5 min

Användningstid 20 °C

ca 60 min

Börjar härda

ca 6 tim

Eftervattning

72 tim

Färg

grå

Förpackningar
add_circle
remove_circle

30205

20 kg

30203

1000 kg

30202

Bulk

info

Användning

Förbehandling
add_circle
remove_circle

För bästa arbetsresultat bör temperaturen där arbetet utförs vara mellan 10 °C och 25 °C. Förvara torrbruk och övrigt material så det håller över 10 °C före användning. Vid lägre temperatur än 5 °C avstannar hållfasthetstillväxten. Används produkten vid temperaturer under 5 °C ska vinteråtgärder vidtas. Lös och porös betong, karbonatiserad betong i anslutning till ingjutnings- och armeringsjärn samt betong med hög kloridhalt ska avlägsnas. För övrigt ska underlaget vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Släta och glättiga ytor ruggas upp. Den rengjorda ytan behandlas med Slamma/Korrosionsskydd vått i vått för maximal vidhäftning. Förvattna sedan innan gjutningen påbörjas.

Blandning
add_circle
remove_circle

Torrpulvret blandas med 1,8–2,4 liter vatten (9–12 %) per 20 kg säck. Blandningen utförs i tvångsblandare i ca 5 minuter. Bruket blandas till en homogen massa. Den färdigblandade massan är pumpbar.

Applicering
add_circle
remove_circle

Fyll formarna med det färdigblandade bruket. Täta nedstick ska göras med vibratorstav. Vid horisontella gjutningar kan vibrobrygga användas. Bruk som börjat härda får inte röras upp med mer vatten utan ska kasseras.

Efterbehandling och uttorkning
add_circle
remove_circle

Skydda omedelbart nyproducerade ytor mot direkt solstrålning, regn och stark blåst. Hållfastheten ökar vid eftervattning av härdat material. Eftervattning ska alltid ske under minst tre dygn vid torr och varm väderlek samt vid stark blåst. Använd vattenslang med finspridarmunstycke. Täck in den eftervattnade ytan med plast.

Åtgångsberäknaren

Reparationsbetong 6 mm

Åtgångsberäknaren

Relaterat material

library_books

Nu expanderar vi med förvärv av fabrik i Danmark

Vi har köpt en modern torrbruksanläggning från Drymix A/S. I och med detta bildas ett helägt danskt dotterbolag, Combimix ApS, som är verksamt från 1 augusti 2015.

description

Gjuta

help

När kan jag flytspackla på betongen?

help

Varför behöver jag täcka in betong när jag har gjutit?

help

Är betong vattentät?

phone

020-21 21 00

Ring kundservice
mail

[email protected]

Mejla kundservice

Kontakt

Combimix

Combimix utvecklar och tillverkar mineralbaserade produkter för byggindustrin. I sortimentet finns produkter för golvavjämning, fasadputsning, murning, gjutning, betongrenovering och restaureringsbruk för kulturbyggnader. Vi har försäljning i Sverige, Danmark, Norge och USA.

Produkter och tillverkning

Alla våra produkter tillverkas i Norden. Inte för att det låter bra, utan för att det ger oss full kontroll över de produkter vi tillverkar och säljer. För dig som kund är det alltså en garanti för att våra produkter håller de kvalitetskrav du ställer.