close

Lagningsmassa Fin

Lagningsmassa Fin används till lagningar på betong, lättbetong, puts och mursten. C8/10.

Produkten används vid lagningar av gjutblåsor, gjutsår och skarvförskjutningar i skikt upp till 15 mm där ingen mekanisk belastning finns. Bruket kan användas både inom- och utomhus. Används vid lagningar av t ex balkonger, trappor, garage m.m. Vid användning på lättbetong ska tillverkarens rekommendationer följas.

Skicka alla filer

Ladda ner alla filer

info

Produktspecifikation

Tekniska data
add_circle
remove_circle

Tryckhållfasthetsklass

C8/10

Vattencementtal

ca 0,65

Beständighet mot frost

God

Bindemedel

Standardcement

Skikttjocklek

0–15 mm

Kornstorlek

≤ 0,5 mm

Lufthalt

ca 8 %

Vattenbehov

3,0 liter/15 kg

Materialåtgång_prod_tabell

ca 1,6 kg/m²/mm

Arbetstemperatur

10–25 °C

Förvattning

ja

Blandningstid

ca 3 min

Användningstid 20 °C

ca 60 min

Börjar härda

ca 4 tim

Eftervattning

72 tim

Färg

grå

Förpackningar
add_circle
remove_circle

27106

15 kg

info

Användning

Förbehandling
add_circle
remove_circle

För bästa arbetsresultat bör temperaturen där arbetet utförs vara mellan 10–25 °C. Förvara torrbruk och övrigt material så det håller över 10 °C före användning. Vid lägre temperatur än 5 °C avstannar hållfasthetstillväxten. Används produkten vid temperaturer under 5 °C ska vinteråtgärder vidtas. Lös och porös betong, karbonatiserad betong i anslutning till ingjutnings- och armeringsjärn samt betong med hög kloridhalt ska avlägsnas. För övrigt ska underlaget vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Torra och starkt sugande underlag förvattnas.

Blandning
add_circle
remove_circle

Torrpulvret blandas med 3 liter vatten (20 %) per 15 kg säck. Detta ger ca 8,5 liter färdigt bruk. Blandningen utförs med borrmaskin och visp i ca 3 minuter. Låt massan svälla någon minut och vispa igen innan användning. Bruket blandas till en homogen massa.

Applicering
add_circle
remove_circle

Bruket påförs med murslev eller spackel. Arbeta in bruket grundligt på de ytor som ska lagas. Därefter kan ytan filtas eller borstas till önskad struktur. Lagningen kan kantskäras med murslev eller kniv efter ca 1 timme. Arbeta inte med för blött bruk. Bruk som börjat härda får inte röras upp med mer vatten utan ska kasseras.

Efterbehandling och uttorkning
add_circle
remove_circle

Skydda nyproducerade ytor mot direkt solstrålning, regn och stark blåst. Hållfastheten ökar vid eftervattning av härdat material. Eftervattning ska alltid ske under minst tre dygn vid torr och varm väderlek samt vid stark blåst. Använd vattenslang med finspridarmunstycke. Täck sedan in den eftervattnade ytan med plast.

Åtgångsberäknaren

Lagningsmassa Fin

Åtgångsberäknaren

Relaterat material

library_books

Struktur, färg och form

Snygga ytor som håller hög kvalitet och är funktionella är vårt mål.

description

Betongkrukor

help

Varför armerar man betong?

help

Varför ska betongen eftervattnas och hållas fuktig?

help

Varför spricker betongen?

phone

020-21 21 00

Ring kundservice
mail

[email protected]

Mejla kundservice

Kontakt

Combimix

Combimix utvecklar och tillverkar mineralbaserade produkter för byggindustrin. I sortimentet finns produkter för golvavjämning, fasadputsning, murning, gjutning, betongrenovering och restaureringsbruk för kulturbyggnader. Vi har försäljning i Sverige, Danmark, Norge och USA.

Produkter och tillverkning

Alla våra produkter tillverkas i Norden. Inte för att det låter bra, utan för att det ger oss full kontroll över de produkter vi tillverkar och säljer. För dig som kund är det alltså en garanti för att våra produkter håller de kvalitetskrav du ställer.