close

Snabblagningsbruk

Snabblagningsbruk Std är ett fiberförstärkt bruk som används till ej formsatta lagningar av betongkonstruktioner.

Produkten används vid mindre lagningar av betong i skikt om 5–30 mm. Produkten har hög vidhäftning mot underlaget, samt är frostbeständig och diffusionsöppen dvs. att fukt kan tränga ut genom lagningen, men vatten kan inte tränga in. Används för lagningar av t.ex. balkonger, parkeringsdäck, lastkajer m.m.

Skicka alla filer

Ladda ner alla filer

info

Produktspecifikation

Tekniska data
add_circle
remove_circle

Reparationsklass

R3

Tryckhållfasthetsklass

>30 MPa enligt EN 12190

Vattencementtal

ca 0,36

Beständighet mot frost

God

Bindemedel

Anläggningscement/Vit cement

Skikttjocklek

5–30 mm

Kornstorlek

1 mm

Lufthalt

ca 6 %

Vattenbehov

ca 2,7 liter/15 kg

Materialåtgång_prod_tabell

ca 2 kg/m²/mm

Arbetstemperatur

10–25 °C

Förvattning

ja

Blandningstid

3–4 min

Användningstid 20 °C

ca 20–30 min

Eftervattning

72 tim

Färg

Grå

Förpackningar
add_circle
remove_circle

30806

15 kg

info

Användning

Förbehandling
add_circle
remove_circle

För bästa arbetsresultat bör temperaturen där arbetet utförs vara mellan 10–25 °C. Förvara torrbruk och övrigt material så det håller över 10 °C före användning. Vid lägre temperatur än 5 °C avstannar hållfasthetstillväxten. Används produkten vid temperaturer under 5 °C ska vinteråtgärder vidtas. Lös och porös betong, karbonatiserad betong i anslutning till ingjutningsoch armeringsjärn samt betong med hög kloridhalt ska avlägsnas. För övrigt ska underlaget vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Den rengjorda ytan förvattnas och behandlas med Slamma/Korrosionsskydd.

Blandning
add_circle
remove_circle

Torrpulvret blandas med ca 2,7 liter vatten (18 %) per 15 kg säck. Blandningen utförs med borrmaskin och visp i ca 3–4 minuter. Bruket blandas till en homogen massa.

Applicering
add_circle
remove_circle

Bruket påförs med murslev eller spackel. Arbeta in bruket grundligt på de ytor som ska lagas. Därefter kan ytan filtas eller borstas till önskad struktur. Lagningen kan kantskäras med murslev eller kniv efter ca 1 timme. Bruk som börjat härda får inte röras upp med mer vatten utan ska kasseras.

Efterbehandling och uttorkning
add_circle
remove_circle

Skydda nyproducerade ytor mot direkt solstrålning, regn och stark blåst. Hållfastheten ökar vid eftervattning av härdat material. Eftervattning ska alltid ske under minst tre dygn vid torr och varm väderlek samt vid stark blåst. Använd vattenslang med finspridarmunstycke. Täck sedan in den eftervattnade ytan med plast.

Åtgångsberäknaren

Snabblagningsbruk

Åtgångsberäknaren

phone

020-21 21 00

Ring kundservice
mail

[email protected]

Mejla kundservice

Kontakt

Combimix

Combimix utvecklar och tillverkar mineralbaserade produkter för byggindustrin. I sortimentet finns produkter för golvavjämning, fasadputsning, murning, gjutning, betongrenovering och restaureringsbruk för kulturbyggnader. Vi har försäljning i Sverige, Danmark, Norge och USA.

Produkter och tillverkning

Alla våra produkter tillverkas i Norden. Inte för att det låter bra, utan för att det ger oss full kontroll över de produkter vi tillverkar och säljer. För dig som kund är det alltså en garanti för att våra produkter håller de kvalitetskrav du ställer.